Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Terugblik op 47e Reünie SMC

Geplaatst op: 16-10-2008

Op 16 oktober 2008 werd de 47e Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum "De Molen" in Harskamp. Meer dan 400 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze Reünie bij te wonen. Van deze bijeenkomst werd gebruik gemaakt van het presenteren van het nieuwe vaandel van de SMC.

De voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, opende de reünie om 10.45 uur met een korte toespraak.

Reunie SMC 2008 -1
voorzitter SMC, brigade generaal Jack Vlaming

Hij heette de speciale genodigden, de ruim 400 deelnemers en de standhouders namens het bestuur van harte welkom. De oudste deelnemer, de heer Jan Wakker, geboortejaar 1918, werd speciaal door de voorzitter genoemd.  Met zijn geboortejaar 1960 blijkt Ruud Schokker de jongste. Dit jaar waren een record aantal deelnemers aanwezig, te weten meer dan 400. Fijn om te zien dat er zo'n belangstelling is voor dit jaarlijkse evenement. Helaas waren enkele trouwe bezoekers door ziekte verhinderd en zijn er ook enkele collegae / vrienden in het laatste jaar overleden. De voorzitter vroeg de aanwezigen staande tijdens een minuut stilte allen te gedenken die ons in het laatste jaar en het verdere verleden zijn ontvallen.

Op hetzelfde moment werd te Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans gelegd bij het monument voor de ingang van de KW III kazerne. Na deze plechtigheid vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Reunie SMC 2008 krans2
kranslegging door Arie Kreling (l) en Dick Tegel

De Stichting doet er alles aan om actueel nieuws over het Wapen te verstrekken. Op de website treft u dagelijks artikelen aan over ontwikkelingen bij de KMar of wordt er melding gemaakt van berichtgeving in de media. De voorzitter bedankt de heer Roel Bouwman voor het zo actueel houden van de website. Onlangs heeft de website een nieuwe lay-out gekregen, waardoor de rubrieken en informatie nog beter is te benaderen. Dat de website in een behoefte voorziet blijkt wel uit de ruim 5000 personen die maandelijks de site bezoeken en samen goed zijn voor meer dan 110.000 hits per maand. De voorzitter spreekt ook zijn dank uit naar Fred Klijndijk, Fred verzorgt de website als Roel door vakantie afwezig is.

Marechaussee Contact wordt ook goed gelezen. Gerard ter Mors heeft de laatste maanden de lay-out ingrijpend gewijzigd, we hebben nu een blad dat er heel aantrekkelijk uitziet. Een maand geleden hebben we afscheid van Gerard genomen, hij zal nu wellicht ergens in de wereld aan ons denken. De voorzitter spreekt ook nu zijn grote dank uit voor de werkzaamheden die Gerard voor onze Stichting heeft verricht. Gelukkig is er een opvolger voor Gerard gevonden in de persoon van mevrouw Marion Broekhuizen-Klijnhout. De voorzitter heet haar namens alle aanwezigen van harte welkom en spreekt zijn dank naar haar uit en geeft aan volledig vertrouwen te hebben in haar vaardigheden en enthousiasme. Zij mocht meteen al in het diepe springen omdat de afgelopen weken de kopy voor het oktober-nummer gereed moest worden gemaakt. Als alles goed gaat, ligt MC eind oktober op de deurmat en merkt u niet dat er een ander voor de vervaardiging heeft gezorgd! We willen overigens in MC weer meer artikelen publiceren over recente ontwikkelingen bij het Wapen, zoals de verbouwing op het LOKKMAR (de KW III-kazerne), de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie en de wijze waarop thans collegae voor missies worden voorbereid.

De webmaster en de eindredacteur zijn nu wel in het zonnetje gezet, er zijn echter ook de redacteuren en de fotografen die zorgen voor het aanleveren van kopy. Zonder hun bijdrage zou het niet mogelijk zijn om u van eerdergenoemde informatie te voorzien. De voorzitter betrekt hen ook nadrukkelijk in zijn dankwoord.

Sinds 1 januari 2007 worden de verjaardagskaarten en condoleanceberichten verstuurd door mevrouw Scholte.  Uit de reactie van velen blijkt dat dit door de SMC gemaakte gebaar nog steeds zeer op prijs wordt gesteld. Namens allen sprak de voorzitter ook jegens haar zijn dank uit.Reunie SMC 2008 Gras

Dank sprak hij ook uit naar allen die er voor zorgen dat de SMC bij herdenkingen op passende wijze acte de presence geeft. In dat kader staat de voorzitter kort stil bij de ontwikkelingen in Wageningen. Velen willen dat het programma op 5 mei aldaar niet wordt gewijzigd. Uw bestuur zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen!
Na het een ieder toewensen van een fijne dag en het uitspreken van een speciaal woord van dank aan de echtparen Gras, Van der Landen en Smit voor het zo voortreffelijk organiseren van deze reünie gaf hij het woord aan de heer Roel Gras (foto rechts)

Na het doen van mededelingen van huishoudelijke aard door Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang.


Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven water, al dan niet ondersteund met fotoalbums. Reunie SMC 2008 -2Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer. De sfeer was als vanouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment.

De aanwezige stands van het Marechaussee-museum, het Fonds Sociale Zorg,  die van het Trompetterkorps en die van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen.
Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te koop!
Zie onder andere in dit verband ook de SMC Shop op deze website!

Na het nuttigen van een voortreffelijke warme hap en nog wat napraten, liep ook deze 47e Reünie weer ten einde. Met een handige liniaal met ingebouwde calculator als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

* * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze dag * * * *

SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!