Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Minister geeft laatste informatie over burnpits

Geplaatst op: 20-2-2019

Recent ontstond er onrust vanwege mogelijke gezondheidsklachten bij Defensiemedewerkers door burnpits. Dit zijn kuilen waarin afval werd verbrand in missiegebieden. Minister Ank Bijleveld-Schouten informeerde vandaag de Kamer over de laatste stand van zaken. Momenteel zijn er 110 meldingen binnengekomen bij het meldpunt www.defensiemeldpuntburnpits.nl van personeel dat door burnpits ziek denkt te zijn geworden. 

Burnpits feb19 450 
Burnpit 

Het meldpunt is ingericht bij het onafhankelijke Centrum Voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Hier worden de gezondheidsklachten geïnventariseerd. Bijleveld: “Als de meldingen hiervoor aanleiding geven, laat ik een onafhankelijk onderzoek instellen naar gezondheidsklachten in relatie tot burnpits.” De minister verwacht hierover begin april een besluit te nemen.

Toxicologen van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden & Gezondheid verzamelen nu al de meest actuele onderzoeken naar het mogelijke verband. Bijleveld: “Ik wil u voor de zomer 2019 informeren over de uitkomsten.”

Afvalmanagement missies
De minister lichtte ook toe hoe met afval wordt omgegaan tijdens missies. Bijleveld: “In veel missiegebieden is de infrastructuur beschadigd of voldoet deze niet aan de Westerse standaarden. Burnpits zijn niet alleen een militaire oplossing maar vaak ook de lokale manier van afvalverwerking.” Voor alle grote missies, ook die nu in Mali, sluit Defensie contracten af voor de afvoer van afval.

Vervolgens verwees Bijleveld naar meerdere momenten in 2010 en 2011 waarop de Kamer is geïnformeerd over destijds genomen stappen. Dit naar aanleiding van berichten over mogelijk schadelijke effecten van verbrandingsovens op militaire locaties in Afghanistan. Zo hoorde de Kamer op 8 juli 2011 over luchtmetingen op Kandahar Airfield. Geconstateerd werd dat er geen gevaarlijke concentraties schadelijke verbrandingsresten aanwezig waren op Kandahar Airfield. In dit onderzoek waren ook de onderzoeksresultaten van internationale partners verwerkt.

Melden
Bijleveld: “De zorg voor het personeel staat bij Defensie hoog in het vaandel. Als mensen ziek zijn, is dat altijd erg. Ongeacht de vraag waar het door komt. We trekken ons het lot aan van onze mensen. Of ze nu actief dienen of veteraan zijn.”

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Nieuwsberichten van voor 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!