Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Vaandels en standaarden binnen de krijgsmacht

Geplaatst op: 9-11-2008

Trouw, eenheid en eergevoel, daar staan vaandels en standaarden voor. Het vaandel, de bereden wapens hanteren de standaard die een kortere stok heeft, is het belangrijkste symbool van een eenheid of krijgsmachtdeel.

standaard KMarMilitairen die in dienst treden bij een vaandel- of standaardvoerende eenheid leggen na hun aanstelling de eed of belofte af op het vaandel of de standaard. Een vaandel dat de vorst toekent en uitreikt, is een blijvend symbool van de binding van de eenheid met het Huis van Oranje en van de saamhorigheid van allen die bij de eenheid dienen of gediend hebben.

standaard Koninklijke Marechaussee

Vaandels en standaarden zijn tegenwoordig met veel ceremonieel omgeven. Van oorsprong zijn het echter veldtekens, die eenheden meevoerden op het slagveld. Het vroegste bewijs voor het gebruik hiervan vinden we in het graf van de Egyptische koning Narmer.

Zijn troepen voerden al rond 3000 voor Christus lange stokken met dierenafbeeldingen met zich mee als ze ten strijde trokken. Bekender zijn de standaarden van de Romeinse legioenen.

De dierensymbolen op deze vexilla waren enerzijds een bron van bezieling en trots, anderzijds dienden ze ook een tactisch doel. Legeraanvoerders konden hun troepen zo makkelijker identificeren en dus ook beter aansturen. In de nadagen van het Romeinse Rijk groeide het gebruik van vlaggen en vaandels op het slagveld aanzienlijk.

Ga naar de betreffende pagina op de website van het NIMH voor het volledige artikel en voor de afbeeldingen van de vaandels en standaarden van onze krijgsmacht.

Bron : NIMH


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!