Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Dragen onderscheidingen

Geplaatst op: 16-11-2008

Onlangs verscheen in de media een aantal berichten over het ten onrechte dragen van onderscheidingen voor veteranen. Veteranen worden vaak betrapt op het dragen van insignes en onderscheidingen op hun revers die ze niet zelf hebben verdiend.

Op reünies en zelfs op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in juni bezondigen veel oudstrijders zich aan het onterecht paraderen met militaire onderscheidingen. Deze neppers zijn een doorn in het oog van de sectie onderscheidingen van het ministerie van Defensie en van veteranen die niet pronken met de veren van een ander.

Onderscheidingen en eretekens vinden hun oorsprong in de krijgsmacht. Met name de Romeinen hebben hierbij een grote rol gespeeld. Ook geestelijke orden en Vorstenhuizen in Europa hebben veleonderscheiding niet te koop onderscheidingen ingesteld, die soms nog steeds vanaf de Middeleeuwen actueel zijn. Maar ook de Republiek der Nederlanden en Napoleon zagen het belang van onderscheidingen. Het is daarom niet verwonderlijk dat onderscheidingen ook in Nederland, en speciaal bij onze krijgsmacht, steeds een belangrijke rol hebben gespeeld. De hoofdmoot van de geregistreerde onderscheidingen of medailles betreft de onderscheidingen voor deelname aan militaire operaties.
 
Onderscheidingen vormen van oudsher een door de ontvanger bijzonder gewaardeerd tastbaar bewijs van erkenning voor bijzondere verdienste of prestaties. Een onderscheiding wordt daarom persoonlijk toegekend, gaat vergezeld van een op naam gesteld bewijs van toekenning en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. Om die reden kunnen onderscheidingen die in de handel zijn gekocht of die door schenking zijn verkregen in formele zin niet meer dan verzamelaarswaarde hebben, hoewel in sommige gevallen de emotionele band met de schenker een grote gevoelswaarde kan hebben.

Als bewijs van toekenning wordt bij de officieel erkende Nederlandse militaire onderscheidingen altijd een op onderscheiding MWOnaam gestelde oorkonde of certificaat verstrekt. Dit geldt in de regel ook voor de overige officieel erkende onderscheidingen. (Militaire) onderscheidingen welke zijn verkregen zonder het daarbij behorende, op naam gestelde certificaat, kunnen derhalve niet als officieel toegekend worden beschouwd en mogen niet worden gedragen. In enkele gevallen, waarin geen certificaat of oorkonde is of wordt verstrekt, is de toekenning altijd geschied bij een (verzamel-)besluit van de verlenende instantie. In een dergelijk geval is het betreffende besluit het bewijs van toekenning.

Onderscheidingen nemen bij defensie een bijzondere plaats in. Daartoe werd ooit het Handboek Onderscheidingen in het leven geroepen. Het handboek is ingedeeld naar de verschillende onderscheidingen, een hoofdstuk "Veelgestelde vragen". Daarnaast is in het hoofdstuk "Algemeen" informatie opgenomen over een aantal algemene onderwerpen zoals achtergronden van het decoreren, dragen, registratie, bewijs van toekenning, uitreiking en hoe om te gaan met buitenlandse onderscheidingen.

In dit verband wordt tevens onder de aandacht gebracht dat het ten onrechte dragen van (buitenlandse) onderscheidingen strafbaar kan zijn (Artikel 435 lid 1 en 2, Wetboek van Strafrecht). Kortom, onderscheidingen zijn voor geen geld te koop. Hoe je het ook wendt of keert, personen, militair of burger, die onderscheiden worden hebben dat echt verdiend.

Sla het Handboek Onderscheidingen op de website van Defensie er eens op na. Bovendien zijn in het Handboek de versierselen van vrijwel alle de Nederlandse onderscheidingen in kleur afgebeeld.

Bron : Min. van Defensie/SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!