Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Afhandelen vuurwerk

Geplaatst op: 9-12-2008

Ook dit jaar zullen collega's in de dagelijkse uitvoering van hun taken stuiten op vuurwerk.

Door het goed benutten van de oog- en oorfunctie ten aanzien van (illegaal) vuurwerk kan een wezenlijke vuurwerk2.jpgbijdrage geleverd worden aan de algemene veiligheid binnen Nederland.

In de geactualiseerde regelgeving terzake (opsporings- en controleactiviteiten) is vastgelegd op welke wijze vuurwerkzaken binnen de KMar dienen te worden afgehandeld.

Daarin is onder andere vastgelegd dat iedere inbeslagneming van vuurwerk onmiddelijke gemeld dient te worden aan het Team Milieuhandhaving (TMH) van de BCR&I te Utrecht.

Dit team is tijdens de vuurwerkperiode 24-uur per dag bereikbaar. Zij verlenen assistentie met betrekking tot de inventarisatie en afvoer van het in beslag genomen vuurwerk. Ook vindt er informatie-uitwisseling plaats door the TMH met relevante partners waaronder politieregio's, KLPD en VROM.

Bron : KMar Magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!