Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

DOT Actief

Geplaatst op: 18-12-2008

Het DOT, District Ondersteunings Team, van het district Schiphol is sinds eind september actief. Het team, dat bestaat uit medewerkers van de verschillende brigades (Grensbewaking, Politie & Beveiliging, Recherche & Informatie, Bureau Operationele Ondersteuning, Vreemdelingenzaken, Handhaving & Toezicht en het Expertisecentrum Identiteitsfraude) wordt generalistisch ingezet tijdens een dienst en vervult dan ook verschillende taken.Schiphol Police

Inzetbaarheid in alle taakvelden is een veelgehoorde kreet met betrekking tot generalisme.
In januari heeft een pilot gedraaid op Schiphol om het draagvlak te testen voor een flexibele inzet van het personeel werkzaam op de luchthaven. Dat draag-vlak is er en heeft nu geresulteerd in het DOT.

De collega's binnen het DOT zitten het ene moment in de balie en nemen op het andere moment een aangifte op. Daarnaast worden zij ingezet binnen het Rechercheteam Drugsbestrijding en ondersteunen ze de gatecontroles.

Het DOT is een aparte dienstploeg, bestaande uit twintig collega's van de verschillende brigades. Alvorens zij aan hun dienst beginnen, worden zij gebrieft over de pieken van de dag en waar zij zullen worden ingezet. Het is een nieuwe manier van werken.

Naar aanleiding van de pilot generalisme, de wenselijke taakverruiming en de noodzaak het personeel flexibeler te kunnen inzetten, heeft het managementteam besloten het DOT op te richten.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!