Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals Museumaktiviteiten, optredens van het Trompetterkorps, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven


(Klik hier voor de reünies die geweest zijn)

Opgave RvMC-SMC activiteiten 2018

Datum: 31-12-2027

Wekelijks plaatst SMC oproepen en actuele informatie over reünies in haar zondagse
e-mailnieuwsbrief.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres door aan redactie@marechausseecontact.nl


 

Opgave RvMC-SMC en andere activiteiten 2018 

SMC poster jan17

 

  • 22 maart 2018: Contactmiddag SMC te Buren 
  • De eerste contactmiddag van het jaar voor alle SMC-begunstigers is weer in het Marechausseemuseum. Aanvang 14.00 uur, kosten € 15,00 p.p. inclusief buffet. Niet-begunstigers zijn ook van harte welkom, zij betalen € 25,00 p.p. Tijdens deze contactmiddag zal tevens de Algemene Ledenvergadering van de Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC) worden gehouden. Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Buren. De bedragen dienen uiterlijk 15 maart 2018 te zijn bijgeschreven. Indien u dieetwensen heeft, graag dit bij de aanmelding vermelden. Locatie: Dependance van het Marechausseemuseum, Buren Contact: Gerrit Reloe I 06-30989598 I reuniecommissie@marechausseecontact.nl


-----------------------------


25 april 2018: Bezoek DAF Museum te Eindhoven

SMC organiseert een bezoek aan het DAF museum te Eindhoven met een lunch op het “Dorpsplein” Voor meer informatie over het DAF museum, zie www.dafmuseum.n

Programma:

10.00 uur – 11.00 uur: aankomst en ontvangst in het “Daffetaria” van het DAF museum met koffie/ thee en gebak.
11.00 uur – 12.30 uur: rondleiding in groepen door het museum door deskundige gids
12.30 uur – 13.30 uur: lunch op het “Dorpsplein”
13.30 uur tot einde: bezoek van het museum op eigen gelegenheid.

De kosten voor dit bezoek zijn voor begunstigers met partner/begeleider € 17,50 per persoon, voor niet begunstigers € 27,50 per persoon. Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. DAF museum. Graag uw adres vermelden. De bedragen dienen uiterlijk 18 april 2018 te zijn bijgeschreven i.v.m. het bestellen van de catering.Locatie: DAF museum Tongelresestraat 27, 5613 DA EindhovenContact: Gerrit Reloe | 06-30989598reuniecommissie@marechausseecontact.nl

------------------------------

23 mei 2018: SMC Contactmiddag Badhoevedorp

De contactmiddag op de Koningin Maximakazerne te Badhoevedorp wordt georganiseerd voor alle SMC-begunstigers met partner/begeleider. Aanvang 13.30 uur, kosten € 15,00 p.p. inclusief Indische rijsttafel. Niet begunstigers zijn ook van harte welkom, zij betalen € 25,00 p.p.

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Badhoevedorp. De bedragen dienen uiterlijk 16 mei 2018 te zijn bijgeschreven. Indien u dieetwensen heeft, graag dit bij de aanmelding vermelden.

Locatie: Koningin Maximakazerne, Sloterweg 400, 1171 VK Badhoevedorp.

Contact: Gerrit Reloe | 06-30989598 |

reuniecommissie@marechausseecontact.nl

-----------------------------

28 juni 2018: Reunie Boerma/Plaizier

SMC-reünie Boerma-Plaizier/MPIII De jaarlijkse reünie van Indiëgangers Boerma-Plaizier/MPIII is voor allen die gediend hebben in voormalig Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea en Engeland bij het Korps MP en/of KMar, dan wel bij het Korps PT. Uiteraard zijn partners ook welkom. De kosten zijn voor begunstigers met partner € 10,00 p.p., voor niet-begunstigers € 20,00 p.p. 

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Kompulan. Bij internetbankieren graag uw adres vermelden. De bedragen dienen uiterlijk 21 juni te zijn bijgeschreven. Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden. Weduwen begunstigers van SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Zij dienen zich uiterlijk 21 juni aan te melden bij Gerrit Reloe (zie hieronder). Voor het bezoeken van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-kaartje aanvragen bij het Veteraneninstituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Locatie: Reünie- en Congrescentrum Kumpulan, Bronbeek Contact: Gerrit Reloe | 06-30989598 | reuniecommissie@marechausseecontact.nl


--------------------------------

13 september 2018: bezoek BIGA Groep te Zeist

Op 13 september 2018 organiseert de Reunievereniging MC een bezoek aan het sociaal werkbedrijf deel uitmakende van de BIGA Groep te Zeist. Op deze locatie worden alle KPU goederen die door defensie personeel wordt ingeleverd, gesorteerd voor hetzij hergebruik, hetzij verwerkt tot andere producten. 

Programma:

10.00 uur: ontvangst met koffie en gebak;
10.30 uur: presentatie;
12.00 uur: Lunch;
13.00 uur: rondleiding door de BIGA;
14.45 uur: afsluiting met een hapje en een drankje.

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider tegen betaling van € 12,50 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom. Zij betalen € 25,00 p.p.

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. BIGA. Graag uw adres vermelden. De bedragen dienen uiterlijk 6 september 2018 te zijn bijgeschreven i.v.m. het bestellen van de catering.

Locatie: BIGA Groep, Thorbeckelaan 3, 3705 KJ Zeist.

www.bigagroep.nl

 

Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

---------------------------------


1 november 2018: Algemene Reunie SMC in de Harskamp.

Partycentrum De Molen te Harskamp. Vorig jaar mochten we circa 280 deelnemers verwelkomen! Partners en ook niet - begunstigers. Partners en ook niet-begunstigers zijn van harte welkom. De deelnemers ontvangcirca twee weken voor de reünie het programma met een routebeschrijving.

De bijdrage is voor begunstigers € 15,00 per persoon, voor niet-begunstigers als ook hun partner  €  25,00 per persoon (inclusief stamppottenbuffet en drie consumpties). Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Harskamp. Bij internetbankieren uw adres vermelden. De bedragen dienen uiterlijk 26 oktober te zijn bijgeschreven; bij afzegging van deelname  na 26 oktober kunnen betalingen niet worden gerestitueerd.  

Weduwen-begunstigers van SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen; reiskosten zijn wel voor eigen rekening. Zij dienen zich uiterlijk 26 oktober aan te melden bij Gerrti Reloe.

Locatie :  Partycentrum, Molenweg 12, 6732 BL Harskamp 
Contact: Gerrit Reloe | 06-30989598 |  
reuniecommissie@marechausseecontact.nl 

----------------------------------

 

Wekelijks plaatst SMC oproepen en actuele informatie over reünies in haar zondagse
e-mailnieuwsbrief.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres door aan redactie@marechausseecontact.nl


(Klik hier voor de reünies die geweest zijn)

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!