Stichting Marechaussee Contact - Actueel

Alle Afghaanse vluchtelingen in Harskamp voor 5 oktober naar andere locatie

COA: Alle Afghaanse vluchtelingen in Harskamp voor 5 oktober naar andere locatie
De Afghaanse vluchtelingen die momenteel worden opgevangen op de Legerplaats in Harskamp worden uiterlijk maandag 4 oktober overgebracht naar de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in Heumensoord, vlakbij Nijmegen. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in een brief aan omwonenden van de legerplaats.
Op Heumensoord verblijven de vluchtelingen in afwachting van hun procedure en een vervolglocatie om te verblijven. De noodopvang in Harskamp werd dinsdag 24 augustus in gebruik genomen.
De 340 Afghaanse evacués die nu in de noodopvanglocatie op Heumensoord verblijven, komen tot 4 oktober dagelijks met bussen naar de Legerplaats in Harskamp om een gesprek met de Koninklijke Marechaussee te voeren. Na het gesprek gaan de evacués dezelfde dag terug naar Heumensoord, meldt het COA. ,,Voor deze gesprekken is techniek nodig die niet snel opgebouwd kan worden. Deze techniek is aanwezig op de Legerplaats in Harskamp, daarom zijn deze vervoersbewegingen tussen Harskamp en Heumensoord nodig.’’
De opvanginstantie zegt dankbaar te zijn voor de lokale samenwerkingen in Harskamp. ,,Zo organiseerden jongerenwerkers een voetbaltoernooi voor jongeren uit Harskamp en Afghaanse jongeren. En Coördinatie Vrijwiligers Vluchtelingen Ede (CVVE) heeft ons geholpen met het coördineren van alle aanvragen van mensen die iets willen betekenen voor de evacués. Zo organiseerden vrijwilligers uit de buurt via CVVE wandeltochten voor evacués die daar behoefte aan hebben. Ook zijn er iedere ochtend sport-, spel- en knutselactiviteiten voor de kinderen. Ook werd massaal kleding gedoneerd. We willen de lokale gemeenschap bedanken voor de steun die we hebben ervaren, nadat er in het begin nog veel onduidelijk was. Dat maakt daadwerkelijk verschil voor de evacués die vanuit een zeer onveilige situatie in Afghanistan naar Nederland zijn gehaald. Wij realiseren ons dat er een bijzonder appél op de lokale gemeenschap is gedaan en wij zijn dankbaar voor de wijze hoe daar uiteindelijk mee om is gegaan.’’


Bron: Ede Stad.nl

Lees verder... 24-9-2021

Marechaussee alert op illegale migratie via Wit-Rusland

Marechaussee alert op illegale migratie via Wit-Rusland, hulp aan grens Litouwen
De Koninklijke Marechaussee is alert op de recent toegenomen illegale migratie vanuit Wit-Rusland naar de EU. De controles op wegen en in treinen worden niet opgevoerd, maar wel toegespitst op "bepaalde reisroutes", laat de dienst desgevraagd weten. Ook zijn op dit moment een aantal marechaussees namens Frontex actief in Litouwen, ter ondersteuning van de bewaking van de Europese buitengrens.
Tot dusver lijkt de invloed van de 'Wit-Rusland-route' beperkt: de marechaussee heeft sinds juni twee migranten uit het Midden-Oosten aangetroffen die via Wit-Rusland naar de Europese Unie waren gereisd.
Duitsland merkt sinds enkele weken een toename van voornamelijk Iraakse migranten, die vanuit Wit-Rusland de EU-buitengrens oversteken. Afgelopen week werden 33 migranten aangehouden die via Wit-Rusland en vervolgens Polen naar Duitsland waren gereisd, meldt de Duitse krant Die Welt.
Menselijk wapen
De illegale migratie via Wit-Rusland is sinds juni plotseling op grote schaal op gang gekomen. Polen, Litouwen en Letland stellen dat de Wit-Russische dictator Loekasjenko de illegale migratie orkestreert als vergelding voor sancties die zijn ingesteld tegen zijn regime. Ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Unie zei afgelopen week dat Minsk de migranten als "menselijk wapen" inzet.
Hoewel Loekasjenko in het verleden gehint heeft op het doorlaten van migranten naar de EU, wast hij tegenwoordig zijn handen in onschuld. Volgens hem is het de schuld van de EU-lidstaten dat migranten zich "uitgenodigd voelen", verwijzend naar de recente evacuaties van Afghanen uit Kabul.
Tien- tot honderdduizenden
De bewijzen voor deze "hybride oorlogsvoering" stapelen zich ondertussen op. Op beelden van Wit-Russische oppositiemedia is te zien hoe groepen migranten aankomen op het vliegveld van Minsk en vervolgens worden geholpen bij het oversteken van de EU-grens.
2 dagen geleden
Tot voor kort ging het vooral om Irak, maar de groep potentiële migranten lijkt zich uit te breiden. Afgelopen week versoepelde Minsk de visaregels voor inwoners van Pakistan, Egypte en Jordanië. Ondertussen is het vliegveld van Grodno, op zo'n 20 kilometer van de Poolse grens, opgewaardeerd tot een internationaal vliegveld, meldde de Poolse minister van Binnenlandse Zaken maandag. Hij zegt zich voor te bereiden op de komst van tien- tot honderdduizenden migranten.
De cijfers
Volgens de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex hebben tot en met augustus ruim 5300 mensen geprobeerd om vanuit Wit-Rusland de EU-grens illegaal over te steken. De meeste meldingen, zo'n 4100, werden gedaan in Litouwen. Dat is ongeveer 50 keer meer dan in 2020.
De statistieken van september zijn nog niet openbaar, maar volgens de Koninklijke Marechaussee is de migratie naar Litouwen vrijwel volledig tot stilstand gekomen en heeft de stroom zich volledig verplaatst richting Polen.
Poolse grenswachten melden dat er in september al zeker 3200 pogingen zijn gedaan om de grens illegaal over te steken. Zaterdag was er een recordaantal van 324 meldingen. In heel 2020 werden slechts 122 migranten tegengehouden aan de Wit-Russisch-Poolse grens.
De situatie aan de grens van Polen met Wit-Rusland is onduidelijk. Warschau heeft in de twee grensregio's vanwege de migratie de noodtoestand uitgeroepen, een stap die sinds de val van het communisme niet is genomen. Daardoor is het journalisten de facto verboden verslag te doen van de situatie aan de grens, wat tot protest heeft geleid van ngo's als Reporters Without Borders.
Poolse grenswachten sturen de migranten zonder asielprocedure terug naar Wit-Rusland, erkende een woordvoerder eerder deze week tegenover Nieuwsuur. Deze zogeheten pushbacks zijn in strijd met de Europese asielregels. Wit-Rusland weigert op z'n beurt de migranten terug te nemen, waardoor naar schatting honderden migranten vastzitten in erbarmelijke omstandigheden.
Eerder deze maand protesteerden een groep Polen tegen de noodtoestand langs de Poolse grens REUTERS
Zondag werden vier doden aangetroffen in het Pools-Wit-Russische grensgebied. Volgens de Poolse premier Morawiecki kwamen zij om door onderkoeling en uitputting. Het is het bittere gevolg van de Wit-Russische hybride oorlogsvoering, aldus de premier.
Hulporganisaties vrezen, met de winter op komst, voor meer slachtoffers. Alleen al de afgelopen week werden acht minderjarige migranten in het kinderziekenhuis van Bialystok opgenomen vanwege oververmoeidheid, bronchitis of longontsteking.
Activisten trekken 's nachts het bos in om migranten te helpen.
De VN-organisaties voor migratie (IOM) en vluchtelingen (UNHCR) eisen toegang tot het grensgebied om de omstandigheden van de vastzittende migranten te onderzoeken. "Landen hebben het recht hun grens te verdedigen, maar niet ten koste van mensenrechten", schrijven zij in een verklaring.
Halt toeroepen
Een oplossing voor de kwestie ligt niet in het verschiet. Waar de EU met Turkije een 'vluchtelingendeal' kon sluiten (opvang in ruil voor geld), is dat met Wit-Rusland ondenkbaar. Het diplomatieke verkeer tussen Brussel en Minsk staat op een laag pitje sinds de frauduleus verlopen presidentsverkiezingen vorig jaar, het gewelddadig neerslaan van protesten en de kaping van een Europese vlucht om de Wit-Russische journalist Protasevitsj te arresteren.
Brussel voert daarom gesprekken met de herkomstlanden van de migranten, in de hoop dat zij de migratie een halt toeroepen. Zo werd het aantal vluchten van Iraqi Airways naar Minsk na overleg teruggeschroefd.
Polen voert ondertussen de bewaking van de oostgrens op: deze week worden er nog eens 500 militairen gestationeerd in de grensregio's. Nederlandse marechaussees zijn vooralsnog niet actief in Polen, omdat er nog geen speciale Frontex-operatie is opgezet in het land. Wanneer de Europese dienst met een rapid border operation actief wordt in Polen, zal de marechaussee onderzoeken of ze een bijdrage kan leveren.


Bron: NOS

Lees verder... 22-9-2021

De Koninklijke Marechaussee maakt zich niet schuldig aan etnisch profileren

De Koninklijke Marechaussee maakt zich niet schuldig aan etnisch profileren bij het controleren van mensen die Nederland willen binnenkomen. Marechaussees mogen huidskleur meewegen bij de beslissing om iemand aan de grens uit een rij te halen en te controleren. Dat is niet in strijd met het verbod op discriminatie en daarom hoeft de dienst de controles niet te veranderen, heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald.
De marechaussee controleert onder meer op vliegvelden en in treinen of mensen het recht hebben in Nederland te zijn. Volgens de rechters kan iemands etniciteit een aanwijzing zijn voor iemands nationaliteit of verblijfsstatus. "Dat hoeft niet, maar het kan wel. Van belang is ook dat etniciteit nooit de enige reden is voor controle", voegen ze er aan toe. De rechtbank erkent dat het "in individuele gevallen" kan gebeuren dat mensen puur en alleen op basis van hun huidskleur worden gecontroleerd, maar dan is er geen "structurele uitvoeringspraktijk", en dus geen reden voor een verbod.
Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, hadden een zaak aangespannen tegen de marechaussee. De klagers zeggen dat mensen met een donkere huidskleur eerder uit de rij worden gepikt dan anderen. Dit is volgens de eisers discriminatie en daarom vroegen ze de rechter om een verbod. De marechaussee, die wordt verdedigd door landsadvocaat Cécile Bitter, bestreed dat er wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit.
"Deze uitspraak is een enorme gemiste kans voor Nederland. De deur voor discriminatie staat wagenwijd open. Dat is schadelijk, voor iedereen in Nederland maar ook voor de marechaussee. Heel erg zuur", stelt Jelle Klaas, de advocaat van de klagers. Hij gaat daarom in beroep. "Deze mensen worden anders behandeld, de marechaussee benadrukt: jij bent anders. Als je keer op keer uit de rij wordt gehaald om iets waar je niets aan kunt doen, doet dat pijn."
Een van de klagers is Mpanzu Bamenga, gemeenteraadslid voor D66 in Eindhoven. "Dat de marechaussee mensen mede op basis van hun huidskleur staande mag houden, is zo heftig. Als je niet wit bent, mag je dus worden aangemerkt als een potentiële niet-Nederlander. In deze tijd. Het diskwalificeert mensen. Het creëert een stigma. Het laat anderen denken dat criminelen meestal een donkere huidskleur hebben. Het is zo onrechtvaardig en vernederend", zegt hij in een reactie op de uitspraak.


Bron: Verschillende media

Lees verder... 22-9-2021

Orkest Koninklijke Marechaussee

Alvast een vooraankondiging
Het Orkest Koninklijke Marechaussee geeft op vrijdag 12 november een begunstigers concert. Daarbij willen wij ook graag leden van de Stichting Marechaussee Contact uitnodigen. Ik laat mijn PR-man Gellius Kaars Sijpesteijn binnenkort een item sturen met het verzoek om deze weer te plaatsen.


Bron: Richard Tooi Roadmanager Orkest Koninklijke Marechaussee
 

Lees verder... 22-9-2021

22 september uitspraak rechtbank Den Haag over etnisch profileren KMar

22 september uitspraak rechtbank Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee
Op 22 september doet de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. Een coalitie van burgers en maatschappelijke organisaties heeft de Staat voor de rechter gedaagd.
De rechtszaak draait om de vraag of de Koninklijke Marechaussee bij MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) mensen mede vanwege hun etniciteit mag controleren. Volgens het kabinet en de Koninklijke Marechaussee mag dat wel. Volgens de coalitie leidt dit gebruik van etniciteit in selectiebeslissingen en risicoprofielen tot discriminatie. Het beleid is in strijd met nationaal recht en internationale mensenrechten. Daarom vraagt de coalitie aan de rechter om hier een einde aan te maken.
Niet alleen de Koninklijke Marechaussee werkt met etniciteit in risicoprofielen. Ook andere wetshandhavers, zoals de politie en de Belastingdienst, gebruiken etniciteit in risicoprofielen. Mpanzu Bamenga, een van de burgers die mede-eiser is: “De uitspraak van de rechter kan grote impact hebben. Als de rechter zegt dat dit niet langer mag, moeten mogelijk ook andere wetshandhavers hun werkwijze aanpassen. Ik verwacht een overheid die mij behandelt zoals zij elke andere Nederlander behandelen.”
De coalitie die deze rechtszaak voert bestaat uit: Amnesty International, Controle Alt Delete, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), antidiscriminatievoorziening RADAR en twee ‘niet-witte’ burgers die herhaaldelijk etnisch geprofileerd zijn door de Koninklijke Marechaussee.
Jelle Klaas, advocaat namens de coalitie: “De Koninklijke Marechaussee en het kabinet zeggen dat ze niet willen discrimineren, maar ze gaan hier wel mee door. We zijn naar de rechter gegaan om dat wat ze beloven en dat wat ze feitelijk doen met elkaar in overeenstemming te brengen.”
Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete: “De deur voor etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee staat nu wagenwijd open. Daarom moet er een verbod komen op het gebruik van etniciteit in risicoprofielen.”
De procedure wordt gecoördineerd door het Public Interest Litigation Project (PILP-NJCM) en gevoerd door advocaten van het PILP-NJCM en Houthoff.
Livestream
De uitspraak kan op 22 september 2021 via deze livestream worden gevolgd, vanaf 10:00 uur.


Bron: Amnesty International

Lees verder... 21-9-2021

Marechaussee houdt mensensmokkelaars aan op zee

Op vrijdag 17 september is een Oekraïense schipper aangehouden wegens mensensmokkel, nadat 7 Albanezen op zijn zeiljacht waren aangetroffen.
Na een week van observatie door samenwerkende partijen, onderschepte Kustwacht Nederland het schip op zee.
Het schip werd al enige tijd geobserveerd. Het Haven Coördinatie Centrum (HCC), dat de planning en toelating van schepen in de haven regelt, controleerde vrijdag 10 september in Hoek van Holland een zeilboot die een vreemde route voer. Omdat de bemanning niet mee wilde werken, vroeg het HCC assistentie van de politie. Die vermoedde dat er mogelijk sprake was van mensensmokkel, waarna werd besloten het zeilschip in de gaten te houden.
Onder coördinatie van Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en basisteam Grens van de Zeehavenpolitie, werden onder meer het HCC en de Kustwacht in stelling gebracht. Zo kon het zeilschip zowel van land als op zee worden gevolgd.
Gezien werd dat het zeiljacht donderdag 16 september, aan het begin van de avond, vertrok vanuit de Rotterdamse Veerhaven richting open water. Vrijdagochtend onderschepte de Kustwacht het schip op zee. De Kustwacht begeleidde alle betrokkenen en het schip terug naar Scheveningen. De verdachte en Albanezen zijn overgedragen aan de Marechaussee.
Het afgelopen jaar is geïntensiveerd op de samenwerking de Zeehavenpolitie, AVIM en de Marechaussee op het thema mensensmokkel. Vanuit verschillende invalshoeken, acties en bronnen wil men meer zicht op mensensmokkel krijgen. Het signaal rondom het zeilschip is daarom in gezamenlijkheid opgepikt.


Bron: Westlanders.nu

Lees verder... 21-9-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief

Over Stichting Marechaussee Contact

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is opgericht om een muur van vrienden te vormen rond de Koninklijke Marechaussee. Toegankelijk voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van het Wapen. Het SMC-embleem staat voor de gendarmeriegedachte (de granaat), de verbondenheid met en de trouw aan het Koningshuis (de kroon) en de bereden oorsprong (het hoefijzer).

Doelstelling

Het levendig houden van de belangstelling voor en de verbondenheid met de Koninklijke Marechaussee en het onderhouden of hernieuwen van vriendschappelijke contacten tussen hen die als militair of burger bij het Wapen, Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee en/of Korps Politietroepen dienen of gediend hebben. SMC organiseert jaarlijks twee grote reünies, verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen. Bovendien assisteert SMC bij het organiseren van lichtingsreünies.