Stichting Marechaussee Contact - Actueel

Forensisch en opsporingsteam thuis na onderzoek in Oekraïne

Het Nederlands forensisch en opsporingsteam (FO-team) is weer terug in Nederland. Het ongeveer 40-koppige marechausseeteam deed de afgelopen weken onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. De experts deden dat op verzoek van Oekraïne, onder de vlag van het International Strafhof (ICC).
Het FO-team bestaat onder meer uit forensische, digitale en tactische rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee (KMar), aangevuld met experts van andere Defensieonderdelen. Zij werden vandaag op Vliegbasis Eindhoven onthaald door onder anderen Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim, Commandant KMar luitenant-generaal Hans Leijtens en Brenda Hollis van het ICC.

Het team deed hun werk onder zware omstandigheden. Hierbij stelden zij onder meer bewijs veilig, spraken zij met getuigen en verrichtten zij DNA-onderzoek. Verder is digitale informatie veiliggesteld van bijvoorbeeld camera’s en computers. Hun bewijslast gaat naar het ICC. Daar wordt bepaald of tot vervolging wordt overgegaan.
Het was de tweede keer dat het FO-team actief was in het land, dat eind februari werd binnengevallen door Rusland. In mei van dit jaar deed het daar ook al onderzoek. De bedoeling is dat de experts in het voorjaar van 2023 opnieuw naar Oekraïne vertrekken. Ook voor dat najaar staat een onderzoek gepland.

Niet zonder risico
De inzet was zeker niet zonder risico. De Russen zijn de laatste tijd in het hele land zeer actief met raketaanvallen.
Het FO-team levert met deze onderzoeken volgens het kabinet een belangrijke bijdrage aan het optreden tegen inbreuken op de internationale rechtsorde.


Bron: Blikopnieuws

Lees verder... 4-12-2022

Politiechef Frank Paauw wil ME slimmer laten werken: ’Meer service aan demonstranten’

Om steeds heftigere demonstraties en meer geprofessionaliseerde relschoppers het hoofd te bieden, gaat de Mobiele Eenheid (ME) op de schop. Politiechef Frank Paauw wil dat de ME slimmer gaat werken en de uitrusting wordt gemoderniseerd. Ook aanvulling van de bestaande geweldsmiddelen is wat hem betreft een optie.
’Nederland Demonstratieland’ is volgens de Amsterdamse politiebaas Frank Paauw, binnen de Nationale Politie portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing (CCB), in de voorbije twee jaar tijdens de coronacrisis behoorlijk veranderd. „We hebben goede agenten die er in moeilijke omstandigheden in een gepolariseerde samenleving staan. Ze hebben te maken met de georganiseerdheid van soms gewelddadige demonstranten, de groeiende mate van geweld (zoals het gooien van extreem zwaar vuurwerk) en de werking van de sociale media. Dat vraagt om een andere aanpak.”

Vorig jaar vroeg de korpsleiding politiewetenschapper Jaap Timmer en Henk Ferwerda van Bureau Beke onderzoek te doen naar aanvullende geweldsmiddelen. Timmer en Ferwerda constateren dat er een aantal zaken beter kunnen. Die liggen op het vlak van onder meer de informatiepositie, de besluitvorming, de aansturing, de opleiding en training, de capaciteit en het beter inzetten van de bestaande zogeheten less lethal-middelen zoals traangas. Ook de huidige ME-uitrusting moet aangepast worden. Bijvoorbeeld door een betere gehoorbescherming in de helm. Met al die uitkomsten wil Paauw aan de slag in zijn Paraatheidsplan 2.0.

Timmer en Ferwerda staan niet te trappelen om het wapenarsenaal te vergroten. „De niet-letale wapensystemen die nu mogelijk worden heroverwogen voor de Nederlandse politie worden elders in Europa en in de westerse wereld zwaar bekritiseerd of zijn alweer afgeschaft vanwege de ongewenste gevolgen en risico’s.”

"’Oog blijven houden voor technologische ontwikkelingen’"
„De discussie om onze ME uit te rusten met – in politietermen – niet-dodelijke geweldsmiddelen is niet nieuw ”, zegt Paauw. Hij wil oog blijven houden voor technologische ontwikkelingen die het optreden van de ME verder kunnen verbeteren. Paauw denkt onder meer aan middelen die mensen een pijnprikkel kunnen toedienen om ze op afstand te houden of uit elkaar drijven, of aan een wapen waar mensen met een kleurstof gemarkeerd kunnen worden.

„Ik zou graag willen weten of preciezer gereedschap, minder heftig dan een vuurwapen, het optreden van onze ME beter maakt”, benadrukt de politiechef. „Het gaat om de veiligheid van burgers. We hebben de afgelopen periode gezien dat er onwenselijke situaties ontstaan zoals het schieten met scherp tijdens demonstraties. Dat is het laatste wat wij willen.”

De Coolsingelrellen vorig jaar november deden de roep voor niet-dodelijke geweldsmiddelen harder klinken. De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, overwoog naar aanleiding van de rellen de politie uit te rusten met wapens zoals beanbags, zakjes gevuld met bolletjes lood die met een wapen moeten worden afgeschoten, en schuimballen. Met hun wapenstok konden zij, omdat er in Rotterdam toen van alle kanten werd gegooid met zwaar vuurwerk en voorwerpen, niet in de buurt van de relschoppers komen. Agenten zagen zich gedwongen te schieten, waardoor vijf mensen gewond raakten.

Tegelijkertijd wil de politietop ook zelf de ME toekomstbestendig en van deze tijd maken. „Dat betekent, hoe vreemd het misschien ook klinkt, ook meer service aan demonstranten. Dat kan in de vorm van een vredeseenheid zoals in Amsterdam die het gesprek met de demonstranten aangaan, maar ook op andere manieren.” Ook zullen trainingen en tactieken op de schop gaan. De onderzoekers stelden vast dat de ME gebruikmaakt van dezelfde tactieken als twintig jaar geleden. Tevens moet er sneller toestemming komen van het Openbaar Ministerie om de socialemediakanalen beter in de gaten te kunnen houden. „We moeten werken aan onze digitale informatiepositie en een digitale wijkagent instellen. Als leiding van de politie hebben wij de verplichting te zorgen dat onze mensen maximaal zijn opgeleid en uitgerust. Zij moeten in een veranderende maatschappij veilig hun werk kunnen doen.”

 

Bron: De Telegraaf

Lees verder... 3-12-2022

Modernisering voor ME in grillige tijden: politiechef Paauw kijkt naar wapens

DEN HAAG - In de strijd tegen steeds beter georganiseerde en bewapende relschoppers moderniseert de politie de Mobiele Eenheid (ME). Volgend jaar worden de training en tactieken van de ME vernieuwd. Ook aanvulling van eventuele niet-dodelijke wapens is een optie. Dat zegt politiechef Frank Paauw in een interview met De Telegraaf.
De afgelopen twee jaar hebben meer demonstraties plaatsgevonden dan in de jaren ervoor. Een deel ervan mondde uit in rellen, waarbij agenten genoodzaakt waren te schieten, zoals in Rotterdam vorig jaar. „Vuurwapengebruik brengt ongewenste risico’s met zich mee. Tussen de lange wapenstok en het pistool heeft de ME’er op zulke momenten geen alternatief”, zegt Paauw.
Hoewel een onderzoek in opdracht van de politietop stelt dat er geen noodzaak voor niet-dodelijke geweldsmiddelen is, ziet de politiechef dat ruimer. „Als je kijkt naar de incidenten is de aanschaf niet te rechtvaardigen, maar wel als je de trends ziet. De samenleving verhardt en onze ME wil ik daarom toekomstbestendiger maken.”


Bron: De Telegraaf

Lees verder... 3-12-2022

Verdachten voorbereiden mensensmokkel gearresteerd na achtervolging over snelweg A2

Born / Maastricht - Politie en marechaussee hebben na een achtervolging over de A2 vanaf Born in de nacht van dinsdag op woensdag net voor Maastricht twee personen opgepakt vanwege het voorbereiden van mensensmokkel.

Agenten wilden een voertuig met Zweeds kenteken controleren op de A2 bij Born. De bestuurder negeerde echter het stopteken, waarna een achtervolging ontstond met snelheden tot 170 kilometer per uur.
Uiteindelijk konden politie en marechaussee het voertuig op de A2 net voor Maastricht tot stoppen dwingen. Het voertuig lag vol met attributen die bedoeld waren voor mensensmokkel, waaronder een buitenboordmotor en rubber boten.
De twee inzittenden zijn aangehouden en zitten voorlopig vast. Voor de verkeersovertredingen zal ook een proces-verbaal worden opgemaakt.


Bron: De Limburger

Lees verder... 2-12-2022

Nederlands standpunt zet Europese topbaan op de tocht: ‘Jullie staan alleen’

Nederland loopt mogelijk een hoge EU-functie mis, doordat het als enige lidstaat volhardt in een eerder ingenomen standpunt: de weigering Bulgarije en Roemenië te laten toetreden tot de Schengenzone. ‘De Nederlandse regering zit tussen twee vuren.’
Het gaat om hoogste baas van Frontex, de Europese instelling voor grensbewaking. Generaal Hans Leijtens, op dit moment commandant van de Koninklijke Marechaussee, presenteert zich vandaag tijdens een hoorzitting aan het Europees Parlement. Maar in datzelfde parlement, en ook breder in Brussel, leeft ongenoegen over de blokkade die Nederland opwerpt tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone, waarbinnen burgers vrijwel zonder grenscontroles kunnen reizen. De Europese Commissie zegt dat beide landen aan alle voorwaarden voldoen.

“Nederland blokkeert om politieke redenen de toetreding van Roemenië en Bulgarije. De experts zeggen immers dat er geen probleem meer is, lees het rapport van de Europese Commissie,” zegt Dragos Tudorache, de Roemeense vicevoorzitter van de Renew-fractie, waarvan ook D66 en de VVD deel uitmaken. “Als de Nederlandse regering het Schengenbesluit cynisch speelt, bestaat het risico dat dit besluit over Frontex ook politiek wordt, al wordt de kwaliteit van de kandidaat niet in twijfel getrokken.”
De Europarlementariër onderstreept dat er nog geen besluit is genomen om beide kwesties te koppelen. “We hebben onderling afgesproken eerst de hoorzitting af te wachten, maar ik denk dat het onderwerp daarna zeker op tafel komt. En eerlijk gezegd vind ik ook dat het op tafel móet komen.” Met onderling doelt hij op zijn Roemeense en Bulgaarse collega’s.

Tegenreacties
Ook bij Bulgaarse parlementariërs bestaat geen twijfel over de capaciteiten van generaal Leijtens. “Zelf zou ik graag zien dat Frontex wordt geleid door iemand met veel praktijkervaring en een bewezen staat van dienst,” zegt de Bulgaarse Sociaal-Democraat Elena Yoncheva. “Maar als de Nederlandse regering niet-Schengengerelateerde kwesties in het Schengendebat blijft betrekken, zie ik het gebeuren dat dit oneerlijke besluit soortgelijke tegenreacties op andere terreinen oproept. Er is een grens tussen het uiten van legitieme zorgen, en het voor onbepaalde tijd blokkeren van een besluit. Voor mij is de huidige houding van de Nederlandse regering in strijd met de beginselen van oprechte samenwerking en wederzijds vertrouwen zoals vastgelegd in de Europese Verdragen.”
Eerder dit jaar liep oud-staatssecretaris Menno Snel een financiële topbaan bij de EU mis. Berucht is de mislukte kandidatuur van toenmalig premier Lubbers voor het voorzitterschap van de Europese Unie. Nederland zette daar vol op in, maar de Duitse bondskanselier Kohl was niet vergeten dat Lubbers grote aarzelingen had getoond over de Duitse eenwording.
“Het zou onverantwoord zijn om de drie kandidaten op iets anders dan hun kwaliteiten te beoordelen,” zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) in een reactie. “Frontex speelt een cruciale rol in de bescherming van onze Europese buitengrenzen, die door illegale migratie steeds verder onder druk komen te staan. Het grensbewakingsagentschap heeft dan ook grote behoefte aan een daadkrachtige directeur. Rond zulke belangrijke benoemingen zouden geen politieke spelletjes gespeeld moeten worden.”

Irritatie
De vacature bij Frontex is vacant sinds in april de vorige directeur, een Italiaan, na zware kritiek opstapte. De twee andere kandidaten zijn de Kroatische staatssecretaris van binnenlandse zaken, Terezija Gras, en de Letse Aija Kalnaja, de huidige interim-directeur van Frontex. Om de kandidatuur van Leijtens kracht bij te zetten, onderstrepen Nederlandse diplomaten dat Nederland als tijdelijk voorzitter van de EU in 2016 heeft gezorgd dat Frontex de Europese grens- en kustwacht is geworden die het nu is, zo rapporteerde het in Brussel goed ingevoerde Politico eerder deze maand. Het schreef ook: “Maar critici zeggen dat Nederland om deze reden te gretig lijkt om de baan te bemachtigen.”
Daar komt dus nu de irritatie over een Nederlands standpunt op een ander dossier bij. Bulgarije en Roemenië wachten al tien jaar om toegelaten te worden tot de Schengenzone. Dat gaat niet over vrij reizen, dat mogen hun burgers binnen de Europese Unie al, maar om te reizen zonder grenscontroles. Nederland verzet zich omdat beide landen nog te weinig tegen corruptie en georganiseerde misdaad zouden doen. Het eerdere verzet tegen de toelating van Kroatië is wel opgegeven. Ook Zweden en Oostenrijk hebben aarzelingen, maar niet zo uitgesproken.
Intussen hebben Sofia en Boekarest tal van maatregelen genomen en is vrijwel iedereen in Brussel voor, maar de Tweede Kamer riep op 19 oktober het kabinet nog op voet bij stuk te houden, vanwege ‘veiligheidsrisico’s voor Nederland en de hele Schengenzone’. De Bulgaarse president Rumen Radev zei vervolgens dat Bulgarije en Roemenië worden ‘gegijzeld door Nederlandse binnenlandse politieke aangelegenheden’. Maar, voegde hij toe: “Het zal niet lang duren. Nederland staat alleen.”

Niet de eerste keer
Twee weken geleden presenteerde de de Europese Commissie een nieuw rapport met een duidelijke boodschap: de twee landen voldoen aan alle voorwaarden – de bewaking van hun buitengrenzen is op orde en ze treden hard op tegen mensensmokkel. “Het wachten heeft al te lang geduurd,” zei Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie komen op 8 en 9 december bijeen en moeten met unanimiteit beslissen. In de aanloop daarvan moet het kabinet nog een definitief standpunt bepalen en met de Kamer in debat.
“De regering zit nu tussen twee vuren: het belang om binnen de EU geen spelbreker te zijn en het belang om de Tweede Kamer te vriend te houden,” zegt Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks en hoogleraar migratierecht aan de Universiteit Nijmegen. “Als ze kiezen voor de politieke vrede thuis, zal hen dat in Brussel zeker kwalijk worden genomen. Het is niet bepaald de eerste keer.”
Strik zelf vindt het ‘absurd om twee EU-landen als tweederangs lidstaat te behandelen’. Bulgarije en Roemenië zitten nu al 15 jaar in de wachtkamer voor Schengen, terwijl het vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal wezenlijk is voor de Europese samenwerking en interne markt, zegt zij. Maar ze denkt ook dat de uiteindelijke schade voor de kandidatuur van generaal Leijtens kan meevallen. Strik is een van de coördinatoren in de commissie die vandaag de hoorzitting houdt. “Het lijkt me stug dat de Roemenen of Bulgaren zoveel massa kunnen bewerkstelligen dat ze het tegen kunnen houden,” zegt ze over de beraadslagingen na de hoorzitting.
De aanbeveling van het Europees Parlement weegt zwaar, maar de Raad van Bestuur van Frontex maakt uiteindelijk de keuze. Die Raad bestaat uit ambtenaren van alle lidstaten en van de Commissie. “Ook hier denk ik dat ze te weinig gewicht hebben om dit doorslaggevend te laten zijn.”
Strik voegt toe: “Overigens heb ik de Bulgaarse collega’s ook voorgehouden dat als ze alleen op de inhoudelijke criteria getoetst willen worden (wat terecht is), ze dan ook zelf in de spiegel mogen kijken. Want bij de kandidaat-status van Noord-Macedonië hebben ze hun veto misbruikt om een bilateraal conflict uit te vechten.”


Bron: Het Parool

Lees verder... 2-12-2022

Axel G. had flinke voorraad wapens als 'uit de hand gelopen hobby', OM is bezorgd

Een flinke voorraad antieke wapens en munitie op de logeerkamer bij zijn moeder is volgens de 29-jarige Alex G. een uit de hand gelopen hobby. Deze zomer ontdekte de politie een jachtgeweer, startrevolvers en alarmpistolen en 1153 kogels op zijn kamer in Rijsenhout. Het OM maakt zich zorgen, terwijl Axel zich van geen kwaad bewust was. 
"Die wapens zijn gewoon mooi om aan de muur te hangen", vertelt Axel vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. De 29-jarige man uit Rijsenhout wordt eind mei dronken op Schiphol aangehouden omdat hij daar voor overlast zorgde. De Koninklijke Marechaussee vindt in zijn rugzak een vouwmes en munitie waarop de politie besluit verder onderzoek te doen bij zijn moeder thuis, destijds zijn onderkomen. 

Jachtgeweer, revolvers en een katapult
De politie vindt daar een jachtgeweer, meerdere (start)revolvers, alarmpistolen, een vlindermes, boksbeugels en een katapult. Hoewel Axel bevestigt dat het om zijn wapens gaat, weet hij niet meer hoe hij daar aan is gekomen: "Daar heb ik geen actieve herinnering aan."
"Zelf ben ik ook geschrokken van de hoeveelheid kogels die ik had"

Axel G.
Naast de wapens worden 1153 kogels aangetroffen, daarbij zijn er volgens het OM ook aanwijzingen gevonden voor een wapen en/of munitiehandel. Op een gevonden envelop staan rekensommen die volgens Axel heel onschuldig zijn: "Dat waren rekensommen voor het bijklussen." Op de vraag van de rechtbank waarom daar ook termen als '9mm' en '.31', op stonden, ontkent hij dat dat om kogels zou gaan. "Zelf ben ik ook geschrokken van de hoeveelheid kogels die ik had", vertelt hij. "Het was meer dan ik had verwacht."

Gevangenisstraf
Na zijn aanhouding zit Axel G. tot begin november in voorlopige hechtenis. "Ik heb de hele zomer vastgezeten", vult hij aan. Zijn advocaat van Haasteren vertelt: "Maar, hij heeft zich daar goed gedragen en kreeg zelfs enkele vrijheden. Complimenten daarom voor het Openbaar Ministerie die ook pleitte voor een schorsing van zijn voorlopige hechtenis." 
Wel neemt het Openbaar Ministerie hem kwalijk die wapens in bezit te hebben gehad en vroeg daarom om een gevangenisstraf van 330 dagen, waarvan 173 voorwaardelijk. Mocht de rechtbank met de strafeis instemmen hoeft G. alsnog niet terug naar de gevangenis. G. zat al 157 dagen vast tijdens zijn voorarrest. 
Verder vraagt het OM om een geldboete van bijna 2.000 euro, iets waar Axel en zijn advocaat niet positief tegenover staan: "Ik loop al achter met mijn toeslagen, met zo'n boete zou ik alleen maar verder in de geldproblemen komen", aldus Axel G. 

De rechtbank doet half december uitspraak in de zaak. 

 

Bron: NH Nieuws

Lees verder... 2-12-2022

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief

Over Stichting Marechaussee Contact

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is opgericht om een muur van vrienden te vormen rond de Koninklijke Marechaussee. Toegankelijk voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van het Wapen. Het SMC-embleem staat voor de gendarmeriegedachte (de granaat), de verbondenheid met en de trouw aan het Koningshuis (de kroon) en de bereden oorsprong (het hoefijzer).

Doelstelling

Het levendig houden van de belangstelling voor en de verbondenheid met de Koninklijke Marechaussee en het onderhouden of hernieuwen van vriendschappelijke contacten tussen hen die als militair of burger bij het Wapen, Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee en/of Korps Politietroepen dienen of gediend hebben. SMC organiseert jaarlijks twee grote reünies, verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen. Bovendien assisteert SMC bij het organiseren van lichtingsreünies.