Stichting Marechaussee Contact - Actueel

Overlijden Roel Gras

Met droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Roel Gras.
Roel was de voorganger van Gerrit Reloe en heeft veel voor de SMC betekend.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en dochter en wij wensen hen veel sterkte toe


Bron: SMC

Lees verder... 3-7-2022

Schiphol: Kom maandag met het OV

Reizigers die maandag naar Schiphol willen komen wordt gadviseerd om het openbaar vervoer te nemen. De luchthaven houdt rekening met acties van boeren die de (snel)wegen richting Schiphol willen blokkeren. 
Schiphol zegt zich in samenwerking met de marechaussee en de gemeente Haarlemmermeer op verschillende scenario's voor te bereiden.
Reizigers moeten rekening houden met beperkte treincapaciteit op ritten naar Schiphol, aangezien NS al maanden kortere treinen inzet dan voor de coronapandemie.
Actievoerende boeren die het hebben voorzien op de bereikbaarheid van Schiphol en ook van andere luchthavens in Nederland, krijgen de steun van de politieke partij FvD. Dat meldt FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zaterdag op een bijeenkomst in het Gelderse Tuil over de stikstofplannen van het kabinet. Tijdens de bijeenkomst waren ook een groot aantal boeren aanwezig.
Van Meijeren riep wel op om zonder geweld te protesteren. "Geweldloos verzet kan keihard en militant zijn", ze melde hij.
KLM schrijft op zijn website dat reizigers er maanddag verstandig aan doen niet met de auto naar de luchthaven te komen. Dit in het licht van de boerenprotesten op maandag.
“Wij raden u ten zeerste af om met de auto naar Schiphol te komen. Maak indien mogelijk gebruik van het openbaar vervoer”, aldus KLM. Volgens de maatschappij kunnen de boerenprotesten mogelijk ook de vluchtschema’s beïnvloeden. “Uw vlucht kan worden verstoord als u van, naar of via Schiphol reist”, aldus KLM.

 

Bron: Luchtvaartnieuws.nl

Lees verder... 3-7-2022

Pantservoertuigen moeten boze boeren van Schiphol weren

Om te voorkomen dat Schiphol maandag bezet wordt door boze boeren met hun tractoren, heeft de marechaussee een aantal pantservoertuigen naar de luchthaven overgebracht. Schiphol is vitaal, aldus minister Ollongren van Defensie, en mag daarom niet worden platgelegd.
De boerenorganisaties hebben voor maandag in het hele land blokkades aangekondigd uit onvrede over het stikstofbeleid van het kabinet. Ook Schiphol zou als grote ‘stikstofproducent’ het doelwit zijn. De luchthaven heeft al een dringend advies uitgevaardigd aan reizigers om maandag met de trein te komen. Minister Ollongren vindt het echter onaanvaardbaar dat Schiphol wordt geblokkeerd en zet daarom zware middelen in om dat te voorkomen. De wegen naar de luchthaven moeten vrij blijven, benadrukte zij in de ministerraad.
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt dat de marechaussee al zwaar materieel, zoals pantservoertuigen, naar de luchthaven heeft gebracht in verband met de aangekondigde actie. Ook heeft Defensie zware vrachtwagens met opladers klaar staan, waarmee in beslag genomen tractoren kunnen worden afgevoerd.


Bron: Beveiligingsnieuws.nl

Lees verder... 3-7-2022

Nieuwe strafrechtelijke positie opsporingsambtenaar

In het Wetboek van Strafrecht komt, met ingang van 1 juli, een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk letsel of de dood tot gevolg. Voorheen konden zij alleen worden vervolgd voor de algemene geweldsdelicten als mishandeling en doodslag, terwijl die delicten vaak niet goed passen bij de situaties waarin opsporingsambtenaren moeten optreden en de bevoegdheid die zij hebben. Anders dan burgers hebben opsporingsambtenaren, zoals politieambtenaren, officieren van de Koninklijke Marechaussee en bepaalde BOA‘s, een geweldsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat de overheid van hen verwacht dat zij onder voorwaarden geweld gebruiken als onderdeel van het uitoefenen van hun taak, bijvoorbeeld om de situatie weer veilig te maken. Met deze wetswijziging wordt er meer rekening gehouden met de unieke positie van opsporingsambtenaren.
Het uitgangspunt van het optreden van een opsporingsambtenaar is in alle gevallen de-escalatie. Als het echt niet anders kan, kan de opsporingsambtenaar geweld toepassen. Het gebruik van geweld moet gemeld worden en getoetst worden. Als geweld tot (zwaar) lichamelijk letsel of de dood heeft geleid, wordt altijd onderzoek verricht door de Rijksrecherche of de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie.

Strafbaarstelling
Als opsporingsambtenaren zich niet aan hun geweldsinstructie (dat zijn regels die gelden voor het gebruik van geweld) houden, kunnen zij hiervoor gestraft worden. Het openbaar ministerie heeft vanaf 1 juli de mogelijkheid om dat te doen voor het nieuwe delict ‘schenden van de geweldsinstructie’. Dit delict is bedoeld voor gevallen waarin een opsporingsambtenaar de geweldsinstructie overtreedt doordat hij onvoorzichtig heeft gehandeld of een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Indien een opsporingsambtenaar welbewust de geweldsinstructie schendt door bijvoorbeeld (zeer) disproportioneel geweld te gebruiken blijft het mogelijk om opsporingsambtenaren te vervolgen voor de al bestaande geweldsdelicten, zoals mishandeling en doodslag. De maximale straffen voor geweldsmisdrijven zijn voor iedereen in Nederland gelijk. Dus als een agent voor mishandeling of doodslag wordt gestraft kan hij dezelfde straf krijgen als ieder ander die daarvoor door de strafrechter zou worden veroordeeld. Het openbaar ministerie beslist voor welk delict de betrokken opsporingsambtenaar wordt vervolgd.
Ook de Ambtsinstructie wijzigt met ingang van 1 juli 2022. De Ambtsinstructie bevat regels voor het gebruik van geweld en is daarmee een onderdeel van de geweldsinstructie. Met ingang van 1 juli zijn de inzetcriteria voor geweld- en vrijheidsbeperkende middelen geactualiseerd en verduidelijkt.


Bron: Rijksoverheid

Lees verder... 2-7-2022

Interview met Politiechef Woelders

Politiechef Woelders in een interview over de boerenprotesten: "En de oproep om het leger grootschalig in te zetten klinkt leuk, maar in de praktijk is dat kansloos. Beroepsmilitairen hebben geen bevoegdheid om ingezet te worden bij deze protesten, zijn hier niet op getraind. En Defensie heeft nauwelijks materieel, misschien dat ze ons twee of drie voertuigen zouden kunnen leveren." (NRC)

Bron: Media

Lees verder... 1-7-2022

Marechaussee klaar om boeren op Schiphol tegen te houden

Pantserwagens en shovels: marechaussee klaar om boeren op Schiphol tegen te houden
De Koninklijke Marechaussee is voorbereid op een eventuele grootschalige actie van boeren op Schiphol maandag. Als het nodig is, blokkeert de marechaussee de wegen naar Schiphol met pantserrupsvoertuigen en shovels, om te voorkomen dat boeren op trekkers de terminal bereiken. Een speciale eenheid staat dan klaar om arrestaties te kunnen uitvoeren.
Boze boeren zouden maandag heel Nederland willen 'platleggen', door onder andere actie te gaan voeren bij Schiphol, Rotterdam Airport, Eindhoven Airport en door distributiecentra voor levensmiddelen te blokkeren. De boeren willen met hun acties het kabinet dwingen om de stikstofplannen voor de agrarische sector terug te draaien.

Meerdere draaiboeken liggen klaar
Als de boeren daadwerkelijk op de trekker naar Schiphol gaan, kan de Koninklijke Marechaussee pantserrupsvoertuigen en shovels inzetten om de wegen naar de luchthaven te blokkeren. Ook houdt de marechaussee de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) achter de hand, een dienst die vergelijkbaar is met de ME van de politie.
De gemeente Haarlemmermeer, die verantwoordelijk is voor de openbare orde op en rondom Schiphol, heeft volgens een woordvoerder 'meerdere draaiboeken klaarliggen', mocht het maandag misgaan. "Schiphol is cruciale infrastructuur, die je niet zomaar mag platleggen", aldus de gemeente.

Advies voor reizigers
Schiphol waarschuwt dat de wegen maandag drukker kunnen zijn dan normaal en zegt nauw contact te hebben met de marechaussee en de gemeente Haarlemmermeer.


Bron: NH Nieuws

Lees verder... 1-7-2022

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief

Over Stichting Marechaussee Contact

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is opgericht om een muur van vrienden te vormen rond de Koninklijke Marechaussee. Toegankelijk voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van het Wapen. Het SMC-embleem staat voor de gendarmeriegedachte (de granaat), de verbondenheid met en de trouw aan het Koningshuis (de kroon) en de bereden oorsprong (het hoefijzer).

Doelstelling

Het levendig houden van de belangstelling voor en de verbondenheid met de Koninklijke Marechaussee en het onderhouden of hernieuwen van vriendschappelijke contacten tussen hen die als militair of burger bij het Wapen, Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee en/of Korps Politietroepen dienen of gediend hebben. SMC organiseert jaarlijks twee grote reünies, verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen. Bovendien assisteert SMC bij het organiseren van lichtingsreünies.