Privacyverklaring (AVG)


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Wij hebben als SMC en RvMC onze interne regelgeving verfijnd, zodat ook wij voldoen aan het gestelde in de AVG.

Begin mei 2018 hebt u kunnen lezen dat vele instanties de hen gegeven adressen hebben doorverkocht aan derden. Wij doen daar vanzelfsprekend niet aan mee. De door u aan ons verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten of handelingen die gelet op de doelstelling van onze stichting en reünievereniging gebruikelijk zijn. Met onze drukker hebben wij speciale afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de eenmaal per twee maanden aan hem verstrekte adresgegevens. Ook met het bedrijf dat onze nieuwsbrief namens ons verstuurt, hebben wij een daartoe strekkende overeenkomst gesloten.

In het geval iemand via ons contact met u zoekt, verstrekken wij uw gegevens niet aan betrokkene. Wij nemen in dat geval zelf contact met u op en laten het aan u over of u wel of geen contact wilt hebben met betrokkene. Via deze nieuwsbrief of ons tijdschrift Marechaussee Contact kunt u natuurlijk ook altijd zelf wel een algemene oproep aan oud-lichtingsgenoten doen. U kunt daartoe contact opnemen met Gerrit Sels, zijn gegevens treft u aan op deze site bij bestuur/contact en op de voorlaatste pagina van ons tijdschrift. Hij zal intern de webmaster en de redactie informeren.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief