Nuldelijns ondersteuning

Nuldelijns ondersteuning

Elkaar helpen.  Soms heb je in bepaalde situaties een steuntje in de rug nodig, de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer de gevolgen van de uitzending of een traumatische ervaring tijdens het werk gaan opspelen. Dat steuntje krijg je vaak van je eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen.

Binnen de SMC en de KMar staat men zo nodig voor elkaar klaar. De in actieve dienst zijnde collega’s kunnen terugvallen op bijvoorbeeld de Collegiale Opvang Groepen en de Geestelijke Verzorgers. Veel goed werk wordt ook verricht door het Fonds Sociale Zorg van de Marechaussee Vereniging en door de Stichting Van Houten.

Door het Veteranen Platform is in 2012 samen met De Basis en met steun van het V-fonds de nuldelijnsondersteuner-organisatie opgericht. Deze organisatie met een landelijke dekking van gecertificeerde helpers is met name gericht op het steun verlenen aan veteranen. De nuldelijnsondersteuner heeft zelf ook uitzendervaring.   De nuldelijnsondersteuning is voor iedere veteraan of militaire dienstslachtoffer en hun directe relaties. Een nuldelijnshelper biedt een luisterend oor en geeft een steuntje in de rug. Ze begrijpen de situatie en ze zijn er voor jou. Kameraadschappelijke steun is bijzonder! Het kan helpen bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. 

Voor wat betreft de NOS binnen de KMar streven we ook naar een landelijk dekkend systeem. Hierin is nog niet voorzien. Mocht u belangstelling hebben om het team te ondersteunen als nuldelijns-helper neem dan contact op met coördinator Dirk van Harten.

Hoe zoek je contact? 

via DiSKv: Digitale Sociale Kaart (toont het landelijk dekkend netwerk) 

via de nuldelijnsondersteuners van de SMC:

-Dirk van Harten (coördinator), tel 0111 – 72 03 26, mbl 06 – 38 65 55 72, e-mail:      dvharten@zeelandnet.nl

-Loek Ruppert , mbl: 06-28688859, e-mail:    loek.ruppert@gmail.com

-Cees van Ingen, tel 0183 –62 37 54, mbl 06 – 49 81 60 46, e-mail:  ceesvaningen@planet.nl

-Martin Land, mbl 06-51998035, e-mail: mjland@kpnmail.nl    

nuldelijns 175 Vfonds mei16 disk veteranen mei16

 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief