Aanmelden als SMC'er

AANMELDEN ALS BEGUNSTIGER

 

Als begunstiger van de Stichting Marechaussee Contact ontvangt u zes keer per jaar het rijk geïllustreerde tijdschrift Marechaussee Contact.

Het tijdschrift biedt een grote selectie aan informatie en staat niet alleen ten dienste van voormalige beroeps- en dienstplichtig personeel der Koninklijke Marechaussee, maar is er zeker óók voor het personeel in actieve dienst alsmede voor de (post-)actieve veteranen der KMar.

Met betrekking tot de doelstelling van de Stichting vindt u op het tabblad SMC van deze website onder andere een uittreksel uit de Statuten.

U kunt zich als begunstiger van onze Stichting aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen. Het online aanmeldformulier wordt digitaal aan de Begunstigersadministratie verstuurd en u krijgt uiteraard een afschrift van uw aanmelding.


Voor 15 euro *) per jaar leeft u mee, doet u mee en bouwt u mee aan de muur van vrienden rond de Koninklijke Marechaussee. Het staat u echter geheel vrij om een hogere begunstigersbijdrage te doen.

 

Ruim zevenduizend collega's gingen u voor ! !

 

 

*)

De bijdrage is ingaande 1 januari 2023 is vastgesteld op:
minimaal  € 15,00  - voor begunstigers/donateurs wonende in Nederland
minimaal  €   7,50  - voor de partners van de ons ontvallen begunstigers
minimaal  € 20,00   - voor begunstigers/donateurs wonende buiten Nederland (i.v.m. het kostenaspect)

 

Wij voldoen als stichting en reünievereniging geheel aan het in de Algemene Verordening Persoonsgegevens gestelde. De door u aan ons verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten of handelingen die gelet op de doelstelling van onze stichting en reünievereniging gebruikelijk zijn. Met onze drukker hebben wij daarnaast speciale afspraken gemaakt m.b.t. hoe om te gaan met de eenmaal per twee maanden aan hem verstrekte adresgegevens. In het geval iemand via ons contact met u zoekt, verstrekken wij betrokkene uw gegevens niet. Wij nemen in dat geval zelf contact met u op en laten het aan u over of u wel of geen contact wilt hebben met betrokkene.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief