Bezoek Louman Museum afgelast.

Bezoek Louman Museum afgelast.

Als gevolg van het uitblijven van versoepeling van de corona maatregelen wordt het SMC bezoek aan het Loumanmuseum afgelast.
De oplopende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames zijn mede aanleiding hiertoe.
Deskundigen verwachten dat de piek van de derde golf nog voor ons ligt.
De deelnemers zullen hun betaalde eigen bijdrage teruggestort krijgen.


Bron: Reuniecommissie SMC
 

Lees verder... 27-3-2021

Algemene Reünie SMC wordt dit jaar afgelast.

De algemene reünie SMC welke zou worden gehouden te Bronbeek zal dit jaar (2020) niet doorgaan. Het bestuur gaat zich beraden hoe toch op alternatieven wijze gestalte gegeven kan worden aan het idee van ontmoeten, onderhouden en het vernieuwen van contacten. Opgaven voor deze dag kunnen stoppen en diegenen die reeds hebben betaald zullen hun geld teruggestort krijgen. Wanneer er meer bekend wordt over een alternatief dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk bekend maken.

Bron: Voorzitter bestuur SMC

Lees verder... 28-8-2020

In Memoriam genm H.C. de Bruijn

In Memoriam

Commandanten KMar > 1977 de Bruijn

Op 26 september 2019 is op 95-jarige leeftijd overleden

genm b.d. H.C. de Bruijn

Oud-adjudant i.b.d. van Hare Majesteit Koningin Beatrix

Oud-commandant der Koninklijke Marechaussee Oud-Gouverneur der Residentie 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 

0fficier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en andere onderscheidingen 

Hij was CKMAR van 1977-1981 en vanaf de oprichting begunstiger van onze stichting.

Lees verder... 28-9-2019

In memoriam Charles Besançon

In memoriam
Charles Besançon

Personen > Charles Besançon


Op 6 september 2019 is Charles Besançon in de leeftijd van 92 jaar overleden. In 1947 werd hij als dienstplichtig marechaussee der eerste klasse uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië. Charles heeft daar vooral op de buitenposten dienst gedaan. Vanaf zijn terugkeer uit Indië tot zeer recent heeft hij samen met Arie van Veen het contact met zijn sobats onderhouden. Arie lukte dat de laatste twee jaar niet meer, Charles heeft toen die taak in zijn eentje voortgezet. Charles sukkelde zelf ook de laatste drie jaar met zijn gezondheid. Hij kon niet meer zelfstandig wonen en was blij met de mogelijkheid om als Indië-veteraan in 2018 te mogen verhuizen naar het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Charles is vele jaren medewerker geweest van het bestuur. Als lid van de reüniecommissie genoot hij, zo lang als hij daartoe in staat was, van het bij de deur ontvangen van de deelnemers aan bijeenkomsten. Vele uren heeft hij aan SMC besteed. Vele sobats en hun familieleden heeft hij met raad en daad bijgestaan, daarbij tot het overlijden van zijn echtgenote Riny in 2012 door haar gesteund. Hij fungeerde samen met Arie al als een nuldelijnsondersteuner lang voordat dat instituut is ingesteld. Wij zullen hem missen als vriend en sobat. Moge hij rusten in vrede.

Foto: Charles voor de Kumpulan 

Lees verder... 6-9-2019

Benoemingen Koninklijke Onderscheidingen begunstigers SMC

 

 

Benoemingen Koninklijke Onderscheidingen begunstigers SMC

Uilke de Boer Lid in de Orde van Oranje Nassau 

ok Uilke de Boer apr19Elspeet: Uilke de Boer uit Elspeet heeft zich gedurende de periode 1993 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Hij was tien jaar wijkouderling bij de Protestantse Gemeente Nunspeet. Vele jaren was hij vrijwilliger bij Protestants christelijk welzijnswerk Het Venster voor de klussendienst. Twaalf jaar is hij al actief bij de Elspeet Memorial Tour (jaarlijkse tocht in mei in de gemeente Nunspeet met historische legervoertuigen).  Als secretaris bij de Protestantse Gemeente Nunspeet is hij formeel bestuurslid, maar ook is hij zeer actief binnen de werkgroep Oranjemarkt.  Bij de Stichting Historisch Museum Elspeet is hij sinds enkele jaren suppoost/begeleider. Ieder vrij uurtje besteedt hij om geld of goederen in te zamelen voor allerlei goede doelen.  Dit alles doet hij geheel op vrijwillige basis. De heer De Boer is een man die met alles wat hij doet, denkt aan de minderen in de samenleving. 

 

Kees Staal Lid in de Orde van Oranje Nassau 

KO Kees Staal apr19

 

 

Nunspeet: Kees Staal is oprichter/bestuurslid van de Stichting Ruimte voor Chaltsch in Wit-Rusland.  Ook was hij ouderling van de voor de Driestwegkerk en is hij nu bestuurslid van de Stichting Drinkwater Roemenië.  Verder verricht hij mantelzorgtaken

 

 

 

 

 

 

 

Willem Passchier Lid in de Orde van Oranje Nassau 

ko Wim Passchier apr19

 

 

Vlissingen: Willem Passchier maakt zich al sinds 1954 verdienstelijk voor de samenleving. 
Zo heeft hij zich ingezet voor de Koninklijke Marechaussee. PKN-gemeente Vlissingen. 
Collecte voor de Hartstichting en voor tennisvereniging DOS Vlissingen.  Tot op de dag van vandaag is hij scheidsrechter bij volleybalvereniging Ardito

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur van SMC feliciteert alle decorandi met deze hoge benoenimgen.

Lees verder... 1-5-2019

Pier Scholte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

 

Pier Scholte lid ONPier Scholte is sinds april 2002 secretaris van de Stichting Marechaussee Contact. Ook na zijn verhuizing in 2008 van Schaarsbergen / Arnhem naar de huidige woonplaats in Duitsland is hij zijn functie binnen de stichting blijven vervullen.

Naast het op uitstekende wijze verrichten van de gangbare secretariaatswerkzaamheden voor de stichting stuurt hij ook elke begunstiger namens de stichting jaarlijks een verjaardagskaart. Met name door de oudere begunstigers wordt dat zeer gewaardeerd. Hun aan hem gestuurde reacties geven voor het bestuur regelmatig een inzicht in de (gezondheids)toestand van betrokkene, zo nodig wordt extra contact met betrokkene opgenomen en hulp geboden of in gang gezet. Gelet op het aantal begunstigers komt dit neer op het per week versturen van enkele tientallen kaarten.

Pier Scholte is binnen en buiten de Stichting zeer bekend. Bij problemen zal men hem (dat geldt zeker voor de oudere veteranen) vanwege zijn groot enthousiasme, zijn grote betrokkenheid en zijn uiterst integere opstelling dan ook veelal benaderen voor raad en daad. Vaak zal hij proberen zelf betrokkenen van advies en hulp te dienen, in andere gevallen verwijst hij door naar andere leden van het bestuur of naar externe hulpverlenende instanties. Door zijn opstelling en instelling is hij niet alleen een zeer gewaardeerd lid van het bestuur en een boegbeeld voor de organisatie, maar zorgt hij inbelangrijke mate ook voor het geestelijk welzijn en de onderlinge contacten van met name de oudere begunstigers. Hij zorgt er in belangrijke mate voor dat deze categorie niet vereenzaamt.

Van 2 juni 1966 tot 1 juli 2002 heeft Pier Scholte in diverse functies bij de Koninklijke Marechaussee gediend, laatstelijk bij de Staf van dat Wapen. De wijze waarop hij binnen de organisatie telkenmale zijn taken heeft vervuld, heeft uiteindelijk geleid tot de bevordering tot kapitein. Terzijde zij nog opgemerkt dat Pier Scholte zijn activiteiten niet zou hebben kunnen uitvoeren als hij al die jaren niet de onvoorwaardelijke steun en hulp van zijn echtgenote had gekregen. Zijn echtgenote heeft de laatste twee jaar het versturen van de verjaardagskaarten grotendeels voor haar rekening genomen.

SMC

Lees verder... 26-4-2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief