In memoriam Charles Besançon

Gepubliceerd op: 6-9-2019

In memoriam
Charles Besançon

Personen > Charles Besançon


Op 6 september 2019 is Charles Besançon in de leeftijd van 92 jaar overleden. In 1947 werd hij als dienstplichtig marechaussee der eerste klasse uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië. Charles heeft daar vooral op de buitenposten dienst gedaan. Vanaf zijn terugkeer uit Indië tot zeer recent heeft hij samen met Arie van Veen het contact met zijn sobats onderhouden. Arie lukte dat de laatste twee jaar niet meer, Charles heeft toen die taak in zijn eentje voortgezet. Charles sukkelde zelf ook de laatste drie jaar met zijn gezondheid. Hij kon niet meer zelfstandig wonen en was blij met de mogelijkheid om als Indië-veteraan in 2018 te mogen verhuizen naar het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Charles is vele jaren medewerker geweest van het bestuur. Als lid van de reüniecommissie genoot hij, zo lang als hij daartoe in staat was, van het bij de deur ontvangen van de deelnemers aan bijeenkomsten. Vele uren heeft hij aan SMC besteed. Vele sobats en hun familieleden heeft hij met raad en daad bijgestaan, daarbij tot het overlijden van zijn echtgenote Riny in 2012 door haar gesteund. Hij fungeerde samen met Arie al als een nuldelijnsondersteuner lang voordat dat instituut is ingesteld. Wij zullen hem missen als vriend en sobat. Moge hij rusten in vrede.

Foto: Charles voor de Kumpulan 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief