Historisch Tamboerkorps der KMar

Het ontstaan van het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee

Wachtmeester Toon Boer kreeg in 1949 de opdracht om bij het depot Koninklijke Marechaussee een drumband te formeren. In het begin was dit improviseren met geleend instrumentarium. De leden van de nieuwe drumband kwamen van de klassen van de beroepsopleiding. Een combinatie van wetten en muziekstudie was lastig, maar doordat alle leden van de band in hetzelfde peloton werden geplaatst, waren inhaallessen mogelijk. Hun hoofddoel bleef uiteindelijk "marechaussee worden". Ondanks alles wilde sergeant Toon Boer een goede band presenteren, de Koninklijke Marechaussee waardig.

Op 31 augustus 1949 werd een militaire parade georganiseerd op de Loolaan in Apeldoorn, naar aanleiding van de verjaardag van prinses Wilhelmina. Helaas was bij deze militaire parade geen militair muziekkorps aanwezig. Mede naar aanleiding hiervan werd een actie opgestart om geld in te zamelen voor de uitrusting van het Tamboerkorps.

De inwoners van Apeldoorn konden voor de prijs van één gulden (1949) een certificaat kopen waarmee ze ook toegang kregen tot de kazerne voor de officiële installatie van deze drumband. In totaal werd er vijfduizend gulden bijeengebracht. Voor die tijd een behoorlijke som geld. Van het geld werden 1 grote trom, 2 basdrums, 8 diepe trommen, 16 es-trompetten en de voorgeschreven uitrusting gekocht. Op 12 april 1950 werd middels een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van civiele- en militaire autoriteiten de instrumenten persoonlijk aan de muzikanten overhandigd door de toenmalige burgemeester van Apeldoorn, Mr. A.L. Des Tombe. Zelfs het in die tijd welbekende Polygoon Journaal was aanwezig.

Herstart

Vanaf 12 april 1950 tot heden is er onafgebroken muziek bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
Van Drumband naar Tamboerkorps en in 1954 en in 1981 omschakeling naar ventielinstrumenten waardoor de naamgeving Trompetterkorps werd. Vanaf het jaar 2001 volgde de indienstneming van BBT-ers en reservisten met muzikaal hoogstaande kwaliteiten zodat er heden ten dage een uitstekende presentatie is voor het Wapen der Koninklijke Marechaussee.

In het verleden tot 1982 hebben veel leden van het wapen, zowel beroeps als dienstplichtigen deel uitgemaakt van het Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee. De bezetting was paradetrommen, es-trompetten en bastrompetten, dit zonder ventielen, hetgeen een bijzondere klank ten gehore bracht. De uniformen waren destijds service dress, het tweekleurig uniform, het blauwe tenue met hoge kraag, platte kraag of het ceremoniële tenue.

Terug in de tijd met het Historisch Tamboerkorps

In september 2006 wordt het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee opgericht. Daarmee herleven de nostalgische muziekklanken van weleer. Het korps het dezelfde instrumenten "als toen" en gaat weer gekleed in het stijlvolle uniform met hoge kraag en witte nestels.

Het Historisch Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee wil zich presenteren bij bijzondere gelegenheden, zelfstandig of tezamen met het huidige Trompetterkorps bij b.v. historische gebeurtenissen, veteranen-dagen, reünies en taptoes.

Het Historisch Tamboerkorps is opgericht met toestemming van Commandant der Koninklijke Marechaussee.

Sedert 2007 berust de muzikale leiding bij Jan van Lienden, aoo-muzikant b.d. Hij is tevens tamboer-maitre. Van Lienden is voormalig slagwerker van het Trompetterkorps der KMar en is één der initiatiefnemers van de oprichting van het korps.

Verdere informatie is te vinden op de website van het Historisch Tamboerkorps.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief