Orkest KMar en Wapenlied

Geschiedenis  van het Orkest der Koninklijke Marechaussee

Het Orkest der Koninklijke Marechaussee werd als Trompetterkorps in 1950 als militaire drumband opgericht. De instrumenten, bestaande uit trommen en signaaltrompetten, worden door de burgerij van Apeldoorn geschonken, terwijl de leiding die dagen in handen is van de wachtmeester A. Boer.

In 1954 wordt de naam veranderd in "Tamboerkorps".  De personele bezetting bestaat uit een kleine kern van beroepspersoneel en in opleiding zijnde marechaussees van het Opleidingscentrum te Apeldoorn. Deze situatie blijft zo tot 1974 waarin de leiding van het tamboerkorps overgaat in handen van de korporaal-trompetter C. Braafhart.

Vervolgens wordt Braafhart in 1977 op zijn beurt opgevolgd door de opperwachtmeester A.J. Mikuska onder wiens leiding men in 1982 overschakelt naar een drumfanfare-bezetting, waarbij de naam van het orkest om historische redenen wordt gewijzigd in "Trompetterkorps". Vanaf dat jaar wordt ook aan muzikanten die werkzaam zijn bij de Koninklijke Marechaussee de mogelijkheid geboden om lid te worden van het Trompetterkorps.

Mikuska, inmiddels adjudant, gaat in 1991 met leeftijdsontslag. De muzikale leiding wordt overgenomen door opperwachtmeester J.Pesch, terwijl  de zakelijke leiding wordt waargenomen door opperwachtmeester C. Peters. Een jaar later wordt de bezetting van een drumfanfare gewijzigd naar brassband. De muzikale leiding komt in handen van kapitein S. Kleinjan. Echter keert men uit praktische overwegingen in 2001 terug naar de drumfanfare-bezetting, waarbij het orkest wordt uitgebreid met tien BBT-muzikanten. De zakelijke leiding komt in handen van kapitein C. Peters.

In 2005 wordt het Trompetterkorps, door de komst van een saxofoongroep, omgevormd tot fanfareorkest. Binnen het orkest functioneren vanaf dat moment een koperkwintet, saxofoonkwartet, combo en een bigband. 
Op 1 oktober 2006 gaat kapitein Kleinjan met Functioneel Leeftijd Ontslag en komt de muzikale leiding in handen van de kapitein E.  Janssen.

In 2008 heeft het orkest zestig leden.
 
Het Wapenlied - Defileermars der Koninklijke Marechaussee

In oktober 1964, vierde het Wapen met een grote parade voor Schutsvrouwe HKH Prinses Beatrix op de Maliebaan te Utrecht, haar 150ste verjaardag. Alle onderdelen waren vertegenwoordigd, het Tamboerkorps ging voorop en de Koninklijke Militaire Kapel stond bij het defileerpunt.

Enkele dagen daarvoor had op het Depot tijdens de jaarlijkse Wapendag voor het eerst het "Marslied van de Koninklijke Marechaussee"  geklonken. Tamboerkorps en mannenkoor tesamen, op de stoep van de officiersmess. Een later vaak ten gehore gebrachte creatie van mannenkoor-voorzitter kapitein Bosch en Huzaren-kapelmeester adjudant Reijnhoudt.

Mannen van het oude Wapen
Met zijn Koninklijke naam
Houdt Uw Wapenspreuk in ere
"Zonder vrees en zonder blaam"
Weest bereid tot al uw taken
't Zij in oorlog, 't zij in vree
Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar'chaussee
Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar'chaussee

Door Uw naam zijt Gij verbonden
Aan ons Koninklijk gezin
Met onbreekb're gouden banden
Wat ligt daar veel ere in
Deed G'uw dienst binnen de grenzen
Soms zelfs ver over zee
Immer werd Uw naam geprezen
Koninklijke Mar'chaussee
Immer werd Uw naam geprezen
Koninklijke Mar'chaussee

Gaat zo voorwaarts in de toekomst
Zij de standaard steeds Uw tolk
Van hetgeen Gij hebt betekend
Voor Uw vorstenhuis en volk
Handhaaf immer Neerlands wetten
't Zij in oorlog, 't zij in vree
Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar'chaussee
Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar'chaussee

Na de intrede van vrouwen bij de Koninklijke Marechaussee in 1980 werd het "Wapenlied" aangepast. De eerste regel werd veranderd in "Mannen, vrouwen van het Wapen".  

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief