Aanmeldingsformulier

Met het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als SMC'er. 

Actie: gratis boek Nederlandse Gendarmes bij 2 jaar machtiging

Boek Gendarmes

 

Bent u nog geen SMC'er?

Meldt u dan nu aan. Blijf dan wel voor minimaal twee jaar lid dan wordt ook u trotse eigenaar van dit boek.

Kijk voor meer informatie ook in onze flyer.

Uw gegevens

Machtiging bijdrage

De begunstiger als hierboven genoemd verleent tot wederopzegging machtiging aan de SMC om het hieronder vermelde bedrag als begunstigerbijdrage jaarlijks in januari van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

U heeft te allen tijde het recht om de machtiging in te trekken (middels telefoontje of mailtje aan SMC) of om het afgeschreven bedrag binnen de termijn van 8 weken terug te (laten) boeken. De begunstigerbijdrage is minimaal € 15,00 voor begunstigers in Nederland, € 7,50 voor partners van ons ontvallen begunstigers en € 20,00 voor begunstigers buiten Nederland. Een hoger bedrag mag uiteraard ook.

Diensttijd bij de KMar

Wij verzoeken u zo duidelijk mogelijk aan te geven tot welke categorie u behoort of behoorde. U dient tenminste 1 regel in te vullen.

Gaarne alleen uw diensttijd bij de KMar invullen!

Dienstplichtig

Reserve

Beroeps

KVV

BBT

Burgerambtenaar KMar

Anders dan bovenvermeld

Uitzendingen / vredesmissies in VN-verband

Nieuwsbrief & inzetten voor SMC

Ik wil mij desgevraagd op de volgende gebieden t.b.v. de SMC inzetten:

Privacy & ondertekening

De door u aan ons verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten of handelingen die gelet op de doelstelling van onze stichting en reünievereniging gebruikelijk zijn. Met onze drukker hebben wij daarnaast speciale afspraken gemaakt m.b.t. hoe om te gaan met de eenmaal per twee maanden aan hem verstrekte adresgegevens. In het geval iemand via ons contact met u zoekt, verstrekken wij betrokkene uw gegevens niet. Wij nemen in dat geval zelf contact met u op en laten het aan u over of u wel of geen contact wil hebben met betrokkene.

Door het versturen van dit digitale formulier meldt u zich rechtsgeldig aan als begunstiger. U stemt er mee in dat hiervoor geen handtekening benodigd is.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief