Aanmeldingsformulier

Met het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als SMC'er. 

 

Bent u nog geen SMC'er?

Meldt u dan nu aan. 

Uw gegevens

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

Indien van toepassing:

Machtiging bijdrage

De begunstiger als hierboven genoemd verleent tot wederopzegging machtiging aan de SMC om het hieronder vermelde bedrag als begunstigerbijdrage jaarlijks in januari van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

U heeft te allen tijde het recht om de machtiging in te trekken (middels telefoontje of mailtje aan SMC) of om het afgeschreven bedrag binnen de termijn van 8 weken terug te (laten) boeken. De begunstigerbijdrage is minimaal € 15,00 voor begunstigers in Nederland, € 7,50 voor partners van ons ontvallen begunstigers en € 20,00 voor begunstigers buiten Nederland. Een hoger bedrag is altijd welkom!

Privacy & ondertekening

De door u aan ons verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten of handelingen die gelet op de doelstelling van onze stichting en reünievereniging gebruikelijk zijn. Met onze drukker hebben wij daarnaast speciale afspraken gemaakt m.b.t. hoe om te gaan met de eenmaal per twee maanden aan hem verstrekte adresgegevens. In het geval iemand via ons contact met u zoekt, verstrekken wij betrokkene uw gegevens niet. Wij nemen in dat geval zelf contact met u op en laten het aan u over of u wel of geen contact wil hebben met betrokkene.

Door het versturen van dit digitale formulier meldt u zich rechtsgeldig aan als begunstiger. U stemt er mee in dat hiervoor geen handtekening benodigd is.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief