Voorgestelde Reünie dpl lichting 58-2

Gepubliceerd op: 17-6-2021

Onze dienstplichtige lichting 58-2 van de Koninklijke Marechaussee is voornemens in het najaar in Buren wederom een reünie te organiseren, maar wil zich van tevoren echter graag oriënteren of daarvoor bij de collega’s van die lichting in den lande nog wel belangstelling bestaat. In verband daarmede willen Bas en ik deze oproep  in Marechaussee Contact plaatsen, met vriendelijke verzoek één van ons beiden (doezejager-525820@kpnmail.nl of b.g. bergman@planet.nl) desgevraagd te informeren, waarvoor bij voorbaat dank.

Met collegiale en hartelijke groet Dick Doeze Jager Zetten en Bas Bergman Gorinchem.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief