Sinister inkijkje door belastingrechter: dit verdient een mensensmokkelaar

Gepubliceerd op: 1-8-2021

Een mensensmokkelaar die tegen de lamp is gelopen en veroordeeld, kreeg ook de fiscus nog achter zich aan. Die wilde nog tienduizenden euro's aan belasting innen over wat de crimineel had verdiend. De rechtszaak daarover geeft een bijzonder inkijkje in wat er te verdienen is met mensensmokkel.
De crimineel smokkelde in 2014 en 2015 mensen vanuit Italië, Oostenrijk en Hongarije. Hij werd gepakt en veroordeeld. Toen de Belastingdienst daar lucht van kreeg, kreeg de man ook nog flinke naheffingen op zijn bordje. Want hij had – niet verrassend – nagelaten om zijn criminele inkomsten netjes aan te geven.
Daarmee benadeelde hij de schatkist flink. Uit het vonnis van de belastingrechter blijkt dat de inspecteur zijn criminele inkomsten over de jaren 2014 en 2015 schat op 109.175 euro en 72.783 euro respectievelijk. In totaal een bedrag van bijna 182.000 euro.
Boef of niet, daar had hij ruim 78.000 euro belasting over moeten betalen plus nog een paar duizend euro aan inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.
Bovendien had de mensensmokkelaar willens en wetens geen eerlijke aangifte gedaan volgens de fiscus, waarop hij ook nog vergrijpboetes voor de kiezen kreeg van in totaal bijna 40.000 euro.
Uit het vonnis blijkt ook hoe de Belastingdienst tot die bedragen is gekomen. Op basis van een rapport van de Koninklijk Marechaussee wordt geconcludeerd dat de smokkelaar per gesmokkelde persoon uit Italië gemiddeld 600 euro 'omzet' boekte.
Voor Oostenrijk en Hongarije lag het tarief met gemiddeld 800 euro per persoon wat hoger.
Per smokkelactie werden er gemiddeld 5 personen in het geniep vervoerd. Met 33 auto's vanuit Italië en 56 vanuit Oostenrijk en Hongarije komt de totale omzet op 323.000 euro voor de twee jaren.
Veel hoger dus dan het belastbare inkomen waarmee de fiscus uiteindelijk rekent, maar dat komt omdat er ook rekening is gehouden met de kosten. Zelfs voor de crimineel drukken de 'bedrijfskosten' het belastbare inkomen.
Daar komt de smokkelaar trouwens goed mee weg, merkt de rechtbank nog op. Want omdat hij onherroepelijk is veroordeeld voor zijn misdrijven zou aftrek van kosten eigenlijk helemaal niet moeten plaatsvinden.
De zaak is in de openbaarheid gekomen omdat de smokkelaar zich verzet tegen de belastingaanslag. Hij voerde onder meer aan dat hij in de strafzaak 'slechts' veroordeeld is voor het zich hebben laten betalen voor de smokkel van 56 mensen. Op basis daarvan kwam het Hof tot een som van ruim 107.000 euro aan illegale inkomsten over de twee jaar, geld wat de man trouwens ook ontnomen wordt.
Bovendien zou hij in 10 procent van de gevallen niet betaald zijn, gemiddeld slechts 500 euro p.p. hebben gerekend, met minder mensen per busje hebben gereden en brandstofkosten hebben gemaakt. Ook werd er in 2015 beslag gelegd op een flink geldbedrag toen hij was gepakt, ook dat zou in aftrek gebracht moeten worden.
De belastingrechter ging daar allemaal niet in mee. Dat het Hof tot een ander sommetje kwam, maakt niet uit. Aangezien de man heeft bekend betrokken te zijn bij de smokkel van zo'n 150 tot 200 mensen acht de rechter het aannemelijk dat hij zich daar ook voor heeft laten betalen. Als dat niet zo is, is het aan de crimineel om het tegendeel te bewijzen in dit geval. Dat is niet gelukt.
Toch ging de crimineel niet helemaal voor niets naar de rechter. De extra vergrijpboetes die hem werden opgelegd werden namelijk aanzienlijk verlaagd. Hoewel ze op zichzelf terecht zijn wegens het willens en wetens verzwijgen van inkomsten, krijgt de boef een korting van 20 procent omdat de boetebedragen het gevolg zijn van omkering van de bewijslast (lastig om je tegen te verdedigen) en een schatting op basis van het rapport van de Marechaussee.
Daar kwam nog eens een korting overheen van 15 procent, omdat het allemaal vreselijk lang heeft geduurd voor de zaak voorkwam. De boetes werden daarom verlaagd van ruim 40.000 euro naar zo'n 26.000 euro.
Vanwege de overschrijding van de 'redelijke' termijn krijgt de crimineel ook nog een schadevergoeding van 2000 euro.


Bron: RTL Nieuws

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief