Artikel in Trouw

Gepubliceerd op: 6-8-2015

Afbeelding verwijderdAfgelopen maandag stond er in dagblad Trouw een column over de uitzetting van de heer Amiri waarin diverse aantijgingen richting medewerkers van de Koninklijke Marechaussee werden geuit.

Gisteren pas is afdeling persvoorlichting gevraagd om een reactie namens de Koninklijke Marechaussee op deze column. Die reactie luidde als volgt: "Wat ons betreft is dit een kletsverhaal. Als mevrouw er echt van overtuigd is dat het zo is gebeurd, dan hebben wij daar in Nederland bepaalde procedures voor. Zij kan een klacht indienen of aangifte doen. Voor zover ons bekend is dit nog niet gebeurd."

In 2001 verschenen er in de media ook vrij veel berichten over de brute wijze waarop de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee uit te zetten vreemdelingen zouden behandelen. Het is voor de organisatie moeilijk om op dit soort onheuse berichten te reageren. De leiding van de KMar heeft toen op voordracht van de toenmalige districtscommandant besloten een onafhankelijke externe commissie van toezicht in te stellen. De leden van die commissie konden op elk moment toegang krijgen tot de ruimten waar uit te zetten vreemdelingen werden opgehouden, ook konden zij aanwezig zijn bij de daadwerkelijke uitzettingen. Na verloop van tijd ebten de berichten weg, er bleek geen sprake te zijn van mishandelingen of andere wantoestanden. Naar alle waarschijnlijkheid is dat ook nu het geval.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief