SMC bezoek aan EOOD

Gepubliceerd op: 13-3-2016

Zoals in de nieuwsbrief van 6 maart jl. werd meegedeeld is een bezoek gepland aan de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD). Inmiddels zijn meer details bekend, aangezien de verschijningsdatum voor het komende nummer van Marechaussee Contact na de datum van het bezoek ligt, informatie uitsluitend in deze nieuwsbrief en op deze website.

Afbeelding verwijderd

Informatie: het bezoek omvat een uiteenzetting over taken en werkijze en een rondleiding. Gezien het maximale aantal  van 25 SMC’ers dat deel kan nemen, is het bezoek uitsluitend voor SMC-begunstigers bestemd.  Datum: woensdag 13 april 2016 Locatie: Sergeant-majoor Scheickkazerne | Zeisterspoor 12 | 3769 AP | gelegen tegenover Dumoulinkazerne | Soesterberg.Toegang: op vertoon van geldig legitimatie-bewijs Parkeren: op SM Scheickkazerne | Kosten: SMC’er (en partner) € 10.00 p/p | Uiterlijk woensdag 6 april overmaken | bankrekening NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging SMC Huizen | vermelden: EODD.

Programma: 09.30 – 10.00 aankomst/ontvangst in vergaderzaal | 10.00 -11.00 taken en werkwijze van de OETDD (o.a. missie Mali) | 11.00-12.00 rondleiding | expositieruimte Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD | 12.45 lunch aan gereserveerde tafel | eetzaal Dumoulinkazerne | Na de lunch: einde programma.

Tip: Bezoek na de lunch op eigen gelegenheid en (buiten de medewerking van SMC) het Nationaal Militair Museum. Informatie: Museumjaarkaart geldig |‘Vrienden van het Marechausseemuseum, zie bericht hieronder! | Adres: Verlengde Paltzerweg 1| 3768 MX | Soesterberg | in de onmiddellijke nabijheid van de Dumoulinkazerne | zie voor overige informatie: www.nmm.nl

(Bij aanmerkelijk overschrijden van het aantal van 25 deelnemers zal getracht worden een tweede bezoek te regelen)

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief