Hennis: meer inspannen voor vrede en veiligheid

Gepubliceerd op: 23-5-2016

Vrede en voorspoed gedijen alleen als we er ons voor inspannen. De Europese landen dienen zich meer in te spannen en moeten de gemaakte afspraken nakomen.

Afbeelding verwijderdMinister Jeanine Hennis-Plasschaert betoogde in Wassenaar bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Daar sprak ze voor vertegenwoordigers van grote Amerikaanse multinationals als Starbucks, Google, Dow, Coca Cola en vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven.

Ze verwees naar de uitspraken van de Amerikaanse president eind april in het Duitse Hannover. Die stelde toen dat elke NAVO-lidstaat de afgesproken bijdrage aan de veiligheid moet leveren. Hennis zei achter de opmerking van Obama te staan. De komende NAVO-top in Warschau is aan dit onderwerp gewijd. "Niemand kan de veiligheidsrisico's in z'n eentje dragen. We zijn allemaal verantwoordelijk", aldus Hennis.

Nederland springplank
Ze verwees ook naar de historie, naar Thomas Jefferson, die van 1801 tot 1809 president van de Verenigde Staten was. Jefferson had niet veel op met Europa, maar veranderde uit eigenbelang van gedachten. Dat gebeurde toen de handel tussen de Verenigde Staten en Europa in gevaar kwam nadat Amerikanen werden gegijzeld door zeerovers. Veilig kunnen handelen bleken de Amerikanen en de Nederlanders gemeen te hebben. Volgens Hennis spannen de VS en Nederland zich inmiddels dan ook al eeuwen in voor een veilige en vrije handel.

Maar dat is niet het enige. Ze noemde ook het goede Nederlandse investeringsklimaat, de Nederlandse havens, Schiphol en de IT-infrastructuur. "Nederland is een springplank voor mensen, diensten en goederen. En in toenemende mate ook voor data. De veiligheid van deze springplank – evenals de stromen er naar toe – zijn niet te garanderen zonder het werk van militairen. Zij beschermen wat ons dierbaar is.” Hennis noemde het feit dat militairen dagelijks zorgen voor veiligheid op zee, strijden tegen terrorisme, grenzen controleren, het luchtruim beveiligen en de veiligheid in het cyber-domein verbeteren. "Hun werk is onmisbaar om in Nederland, en elders, veilig zaken te kunnen doen."

Steun TTIP-verdrag
Ze zei een groot voorstander te zijn van de Transatlantic Trade and Investment Partnership-overeenkomst, net als de Nederlandse regering. "Aan beide zijden van de oceaan moeten we het grote publiek en de sceptici overtuigen en onze samenwerking verder versterken. Dit is in het belang van ons allemaal."

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief