Defensie geeft prioriteit aan materiële gereedheid

Gepubliceerd op: 28-11-2016

Defensie werkt hard aan het verbeteren van de materiële gereedheid. Daarvoor heeft het ministerie nu de verschillende verbeteracties die sinds 2015 lopen, bijeen gebracht in een plan van aanpak. Hierin staan onder meer maatregelen om gebruik, onderhoud en bevoorrading van wapensystemen beter op elkaar af te stemmen.

Om het verbeterproces kracht bij te zetten is de aansturing nu belegd bij één persoon van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid. De uitvoering van de verbeteracties ligt echter vooral bij de Defensieonderdelen, waar ook de resultaten merkbaar moeten zijn. In alle relevante overleggen krijgt het plan van aanpak prioriteit.

Lees het gehele artikel en animatie.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief