Achter de schermen

Gepubliceerd op: 17-12-2016

Achter de schermen bij het Team Criminele Inlichtingen Koninklijke Marechaussee

Anonieme bronnen die belangrijke informatie verstrekken over zware criminaliteit, zoals mensensmokkel en criminele clusters. 

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Koninklijk Marechaussee is gespecialiseerd in het werken met zogenoemde informanten en het inwinnen van inlichtingen binnen de taakvelden van de KMar. En met succes. Dikwijls lossen KMar-rechercheurs zaken op, waaraan inlichtingen van het TCI een bijdrage hebben geleverd. Het TCI is onder te verdelen in 4 aparte groepen, die nauw met elkaar samenwerken: de acquisiteurs, de runners, de informatieverwerkers en de analisten. 

Lees verder... 

Bron : kmarmagazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief