Wageningen 'bevrijdingshotel' De Wereld

Gepubliceerd op: 6-5-2018

WAGENINGEN - Het Wageningse ’bevrijdingshotel’ De Wereld wil meer aandacht besteden aan de geschiedenis die er op 5 mei 1945 werd geschreven, toen in een hotelzaal de capitulatie van de Duitse bezetters werd besproken.

 

Wageningen 1 Vries Wiebe de, hotel de Wereld mei18 Afbeelding verwijderd

 

De kersverse directeur Wiebe de Vries (26) (afb links)van het – na een bankroet eind vorig jaar – ’doorgestarte’ hotel denkt onder meer aan wassenbeelden van de Canadese generaal Foulkes en de Duitse bevelhebber generaal Blaskowitz tijdens hun onderhandelingen in de ’grote capitulatiezaal’.

Prins Bernhard (afb rechts) was aanwezig bij de capitulatiegesprekken met generaal Blaskowitz van het Duitse leger in Hotel de Wereld in Wageningen.

Ondanks zijn jonge leeftijd is De Vries ervan doordrongen, dat hij niet zomaar een anoniem pensionnetje onder zijn hoede heeft: „Dat mijn elders in de horeca werkende ouders Lammert en Sjoukje de Vries begin dit jaar De Wereld aankochten, was mede vanwege de geschiedenis die eraan vastzit. Die historie wil ik meer benadrukken. Nu is er niet veel meer dan een plaquette en de ingemetselde beeltenis van Prins Bernhard.”

Hotel De Wereld trekt vanwege zijn belangrijke oorlogsrol nog altijd bezoekers uit de hele wereld.

Vaak ook nazaten van oorlogsveteranen die willen weten waar vader of opa heeft gevochten.

Of overlevenden van vernietigingskampen. „Dat zijn indrukwekkende ontmoetingen”, zo vertelt De Vries, die inmiddels de buitenzijde van het hotel weer opsierde met zonneschermen, die lijken op de exemplaren die er in de oorlog hingen.

„Dit hotel moet een uithangbord zijn voor Wageningen. Het jaarlijkse bevrijdingsfeest is een belangrijk festijn voor de stad. Ik ben blij dat verscheidene historische comités helpen bij de ontvangst van de hoogwaardigheidsbekleders en bij het defilé dat hier voor de deur wordt afgenomen. Voor mij is het de eerste keer dat ik het meemaak.”

Dat er vandaag hoge gasten in zijn hotel vertoeven, is niet onopgemerkt aan de nieuwe directeur voorbij gegaan.

De Vries: „Ik werkte eerder bij grote hotelketens in onder meer Abu Dhabi en Stockholm. Daar had ik nog niet meegemaakt dat er explosievenexperts op de stoep staan om de veiligheid te controleren. Dat is een aparte ervaring zo in Wageningen.”

Bron : telegraaf.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief