Programmaboekje Dapperheids-onderscheidingen

Gepubliceerd op: 3-7-2018

Voorwoord Minister van Defensie

Zeer geëerde gasten

Afbeelding verwijderdWij eren vandaag veertien militairen die op uitzonderlijke wijze vorm hebben  gegeven aan hun taak bij de Nederlandse krijgsmacht. Zij herinneren ons aan  waar wij als mensen toe in staat zijn. Aan de moed en dapperheid die in ieder van ons schuilt, maar die slechts bij  enkelen van ons naar boven komt als het er op aan komt.  

Deze militairen deden voor hun gevoel gewoon hun werk. Als u hen ernaar vraagt,  zullen zij dat ook ongetwijfeld zeggen.Maar hun daden zijn allesbehalve normaal. Deze militairen stegen boven zichzelf  uit. Met gevaar voor eigen leven kwamen zij op voor de belangen van anderen.  Zij deden dat in dienst van een hoger doel en onder zeer moeilijke omstandigheden. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om hen een dapperheidsonderscheiding toe te kennen. Het betreft de Bronzen Leeuw,  het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.   

Deze gebeurtenis is in meerdere opzichten uitzonderlijk. Voor het eerst in 65 jaar wordt aan de Koninklijke Marechaussee een dapperheidsonderscheiding  toegekend. En voor het eerst in de geschiedenis worden  dapperheidsonderscheidingen aan alle vier de krijgsmachtdelen in één  ceremonie uitgereikt.  

De dapperheidsonderscheidingen worden toegekend voor getoonde moed tijdens  diverse operaties in Afghanistan, Somalië, de Balkan en Zuid-Soedan. De moed, onbaatzuchtigheid en toewijding van deze militairen maken  mij trots en dankbaar.  Hun daden zijn een voorbeeld voor ons allemaal.           

Ank Bijleveld-Schouten

Minister van Defensie                                                                                                    programmaboekje 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief