Schiphol na stroomstoring: eerder opschalen bij incidenten

Gepubliceerd op: 11-7-2018

Bij incidenten op Schiphol moet voortaan eerder worden opgeschaald. Dat is een van de conclusies die de gemeente Haarlemmermeer trekt na evaluatie van de grote stroomstoring bij het begin van de meivakantie, op 29 april.

Afbeelding verwijderdVerder moet de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen beter. Ook wordt aanbevolen in het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol scenario's op te nemen voor de openbare orde en veiligheid.

"In dit geval had er eerder opgeschaald kunnen en moeten worden", zegt de gemeente. Dat had kunnen gebeuren op initiatief van Schiphol, de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland of de gemeente.

Gevaarlijke situaties
De storing leidde tot chaos op Schiphol, doordat inchecksystemen en vluchten uitvielen. Duizenden passagiers strandden op de luchthaven. Op de toegangswegen ontstonden gevaarlijke situaties toen passagiers om hun vlucht niet te missen door de berm naar de luchthaven liepen. Voor veel mensen leidde de storing tot een vertraagde start of uitstel van de meivakantie.

Vorige maand werd bekend dat de chaos werd veroorzaakt door problemen met de noodstroomvoorziening op Schiphol. TNO komt later met een eindrapport hierover.

Wel hebben alle betrokkenen gedaan wat nodig was onder de omstandigheden, staat in de evaluatie, en waren de grootste problemen binnen relatief korte tijd verholpen, "zonder dat zich noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan".

De gemeente Haarlemmermeer evalueerde de storing samen met Schiphol, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee, onder leiding van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Bron : nos.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief