Eenheid Korps Mariniers tijdelijk stilgelegd door personeelstekort

Gepubliceerd op: 12-9-2018

Bij het Korps Mariniers is vorige maand een eenheid tijdelijk stilgelegd omdat er een personeelstekort is. Dat komt omdat veel mariniers ontslag nemen. Het aantal mariniers dat ontslag heeft genomen ligt tot augustus dit jaar al 37 procent hoger dan het hele jaar daarvoor, meldt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Afbeelding verwijderdUit een enquête dit voorjaar kwam naar voren dat veel mariniers willen vertrekken omdat hun kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen. Defensie heeft zelf ook gesprekken gevoerd. Daaruit komt naar voren dat mariniers vertrekken om diverse redenen. Een aantal geeft de verhuizing aan als reden, aldus Visser.

Het ministerie praat intussen weer met vertegenwoordigers van het personeel over de voorgenomen verhuizing. De mariniers vinden dat op de nieuwe locatie in Zeeland onder meer te weinig oefen- en trainingsfaciliteiten zijn. Defensie gaat hierover in gesprek met de regio.

Bouw kan langer duren door aanpassingen. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de bouw langer duurt en meer gaat kosten, waarschuwt Visser alvast.

Verder kondigt ze nieuwe bodemonderzoeken aan waaruit moet blijken dat het 70 hectare metende terrein ''volgens wet- en regelgeving" geschikt is om als kazerne te dienen. Een aantal voorbereidende werkzaamheden op het terrein zijn uitgesteld. Er wordt 2 hectare gesaneerd en op 3 hectare wordt niet gebouwd vanwege vervuiling. Het overige deel is ''niet gevaarlijk voor mens of milieu".

Een geschillencommissie stelde in augustus dat Defensie opnieuw om de tafel moet met het personeel over de verhuizing waartoe al in 2012 is besloten.

Bron : nu.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief