Herinneringsmedailles Internationale Missies voor marechaussees

Gepubliceerd op: 4-11-2018

"Een land weer opbouwen lukt alleen als er wordt samengewerkt. En dat geldt zeker ook voor de militairen, politieagenten en civiele experts die een bijdrage leveren aan het stabiliseren en normaliseren van een probleemgebied. Sámen zorgen zij voor de noodzakelijke basis die moet leiden tot succes."

Afbeelding verwijderd

Luitenant-admiraal Bauer speldt de medaille op (afb.)

Met deze woorden vatte Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer samen waarom marechaussees, politieagenten en civiele experts gezamenlijk de Herinneringsmedaille Internationale Missies krijgen. 10 jaar geleden gebeurde dat voor het eerst in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.

Volgens Bauer wordt er al enige jaren steeds meer van de marechaussee in Nederland gevraagd. Daardoor gaan er minder marechaussees op uitzending. "Dat is jammer, want juist op uitzending doe je hele goede ervaringen op die je weer mee kunt nemen in je werk in Nederland", aldus Bauer. "Daarom ben ik blij dat deze groep de kans heeft gekregen - en gegrepen - om op uitzending te gaan."

Voorbeelden
Hij somde op wat enkelen van de te decoreren marechaussees hadden gedaan. Op voorstel van 1 van hen werd het aantal grensbewakingsdiensten in Libië teruggebracht van 9 naar 3. Een andere marechaussee moest regelmatig een toelichting geven op de nieuwe gedragscode voor interne onderzoeken bij de EULEX-missie. Die was grotendeels gebaseerd op het Nederlandse bestuursrecht.

Marechaussees in Irak behandelden overtredingen en ongelukken waarbij Nederlandse militairen waren betrokken. Ze moesten afstand bewaren, om onafhankelijk hun werk te kunnen doen. "Je moet tegengas kunnen geven. Ook aan militairen die een flink aantal rangen boven jou staan. Marechaussees zijn hierin getraind", aldus Bauer.

Nieuwbouw weeshuis
2 marechaussees zetten naast hun reguliere werk succesvol een hulpactie op voor een weeshuis. Daar was aan alles een tekort. Pakketten uit Nederland stroomden dankzij hen toe. "U zorgde er ook nog voor dat de aanvraag bij de VN voor nieuwbouw een succes werd. Het hele weeshuis leefde op", bracht Bauer in herinnering. "Als je weet dat je het leven van een grote groep kinderen beter hebt kunnen maken…Dan weet je dat je heel goed bezig bent geweest."

Alle kinderen van de uitgezonden marechaussees kregen een speciale kindermedaille en de partners een zilveren anjer.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief