Nationaal Indië-monument in Roermond

Gepubliceerd op: 9-9-2019

Veteranen > 2019 Herdenking Roermond 7-9

Het is de eerste zaterdag in september, de dag van de nationale herdenking van de ruim 6000 Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 zijn omgekomen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Onder hen de 60 mannen van het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee van wie je de namen terugvindt op een plaquette en op de zuilen van het monument.

‘s Morgens is er in de Orangerie in Roermond een themalezing over de missie UNPROFOR (United Nations Protection Force) waaraan Nederland van 1992 tot 1995 deelnam in voormalig Joegoslavië. Vier sprekers – onder wie een met PTSS teruggekeerde en een zwaar gewonde militair – nemen de genodigden mee naar die oorlogstijd waar 10.000 Nederlandse militairen zijn ingezet en de missie zeven slachtoffers eiste. De SMC-vertegenwoordiger bij de lezing in het Oranjehotel herkent zich van op een  foto, de herdenkingsdienst van het eerste dode bij deze missie. Volgend jaar volgt het tweede deel van UNPROFOR, tot en met de val van Srebrenica. 

In het stadspark naast de spoorbaan verzamelen zich de nog in leven zijnde oud-strijders. Het aantal is beduidend minder dan in voorgaande jaren. De Indië-gangers zijn ook dik over de 90 jaar en sterk uitgedund. Er is een klein aantal van de tweede generatie. Van KMar-zijde is er geen enkele veteraan, behoudens dan de legger van de SMC-krans die in Nieuw-Guinea heeft gediend. SMC is er aanwezig met twee bestuursleden. De ceremonie begint om 14.00 uur met de komst van diverse cortèges en ereroffels door de Militaire Kapel Johan Friso. Brigade Den Haag Beveiliging draagt zorg voor de ceremoniële posten. Nieuw is lopende dubbelpost op de trappen naar de waterpartij. KMar doet ook enkele verkeersdiensten en CKMar – lgen dr. Hans Leijtens – is aanwezig onder de autoriteiten. De minister van Defensie geeft ook acte de presence en voert namens de regering het woord. Er zijn meer sprekers, zoals een aalmoezenier en een dichter. De SMC-banierdrager staat weer opgesteld in de “vaandelwacht” van de Bond van Wapenbroeders en enkele anderen. Na de één minuut stilte komen vier F16’s over in de “missing man formation” oftewel boven het monument park werkt één F16 zich los en schiet loodrecht omhoog de hemel in terwijl de andere drie doorvliegen. Altijd een spectaculair moment. Naast de minister leggen diverse autoriteiten kransen, bijgestaan door telkens twee lagere school kinderen. Het Reuvers Mannenkoor zingt passende liederen. Aan het slot mogen alle aanwezigen defileren bij het monument met een pracht aan bloemen. Deze 32e herdenking is ondanks dat deze kleiner is toch bijzonder plechtig en gedenkwaardig.   

Zie ons SMC-album voor een foto-impressie van de deze dag.

Frans Meijer. 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief