Terugblik Contactdag SMC Hoek van Holland

Gepubliceerd op: 24-11-2009

Op 18 november 2009 vond een Contactdag van de SMC plaats in het Nederlands Kustverdedigingsmuseum ‘Fort aan de Hoek van Holland’.

Ruim zeventig begunstigers van de SMC hadden zich voor deze dag opgegeven. Zij werden met koffie en gebak welkom geheten en op de hoogte gebracht van het dagprogramma. Vervolgens werd men op deskundige wijze met rondleidingen op de hoogte gebracht van de geschiedenis van het Fort aan den Hoek van Holland, in de periode 1881-1889 gebouwd om de monding van de Nieuwe Waterweg bij aanvallen vanuit zee te kunnen beschermen.

Inmiddels is het Fort ingericht als Nederlands Kustverdedigingsmuseum. Dankzij de inzet van ruim negentig vrijwilligers is het verdedigingswerk omgebouwd tot een museum waarin de geschiedenis tot leven wordt Hoek van Holland SMC daggebracht. De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop de soldaten destijds binnen de muren hebben gewoond en gewerkt.

Vanaf 1922 maakte het fort deel uit van ‘Vesting Holland’. Tijdens de bezetting in de tweede wereldoorlog was het een onderdeel van de Atlantikwall.

Na de oorlog was het in gebruik door de Koninklijke Marine eerst als kazerne later als opslagplaats en vanaf 1978 stond het fort leeg. In 1987 is het kustverdedigingsmuseum in het fort gevestigd.

Jammer dat de weersomstandigheden het niet toelieten om de buitenzijde van het fort te bezichtigen. Wellicht kan dat bij een volgende gelegenheid. Natuurlijk kan men ook individueel het fort bezichtigen.
Meer informatie is te vinden op de website van het fort.

Er wordt terugekeken op een mooie en leerzame dag, die mogelijk werd gemaakt door de inspanningen van de Reüniecommissie SMC, onder leiding van voorzitter Roel Gras.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief