Bestuurswisselingen bij SMC

Gepubliceerd op: 2-2-2019

De algemene bestuursvergadering op 31 januari 2019 stond in het teken van bestuurswisselingen.

Bgen b.d. Jack Vlaming droeg de voorzittershamer van Stichting Marechaussee Contact over aan genmaj b.d. André Peperkoorn. Lkol bd Frans Meijer droeg zijn functie van voorzitter commissie Reservisten / Veteranen en Vertegenwoordiger SMC bij het Veteranen Platform over aan aoo b.d. Bert van Horen.

“Met spijt in mijn hart draag ik het voorzitterschap van de Stichting over,” aldus Jack Vlaming. “Maar na bijna veertien jaar merk ik dat ik mijn contacten in het ‘Haagsche’ aan het verwateren zijn. Dat is niet goed voor SMC en daarom is het beter dat ik stop. Ik ben blij dat ik in André Peperkoorn een enthousiaste en kundige opvolger heb gevonden. Hij is recent met functioneel leeftijdsontslag gegaan en met hem had ik voor SMC geen betere opvolger kunnen vinden.”

Jack blijft zich inzetten voor met name de Indië-veteranen en houdt voorlopig ook zijn bestuursfunctie in de Reünie Vereniging Marechaussee Contact aan. In het komende nummer van ons tijdschrift Marechaussee Contact zal aan het vertrek van Jack aandacht worden besteed.

Frans Meijer wordt de nieuwe voorzitter commissie Redactie, Website en Nieuwsbrief, voortaan aan te duiden als commissie Communicatie. 

Henk Westland blijft eind-redacteur van ons tijdschrift Marechaussee Contact en Roel Bouwman legt zich geheel toe op het onderhouden van onze website ‘Marechauseecontact.nl’ en de op elke zondag digitaal verschijnende Nieuwbrief.

Aoo b.d Bert van Horen neem de taken van Frans m.b.t. de reservisten en veteranen over en zal in verschillende overlegorganen als Veteranen Platform, Nederlandse Veteranendag en Veteranendag KMar, SMC gaan vertegenwoordigen.  

Aoo b.d. Cor de Boom. Op zijn verzoek zal in de loop van dit jaar onze Ledensecretaris / Werving SMC, tevens lid bestuur – ledenadministratie Reünie Vereniging Marechaussee Contact zijn administratie, bestaande uit diverse Excel en Access-bestanden, geleidelijk overdragen aan maj b.d. Gerrit Sels. 

Nieuwe voorzitter redactie
Sedert de inmobiliteit van Roel Bouwman vervulde Jack Vlaming het voorzitterschap van de redactiecommissie. Jack is op 31 januari 2019 helemaal uit de SMC getreden (op een enkel onderwerp na) en Roel houdt zich bezig met de website en de nieuwsbrief. De redactieraad die het blad Marechaussee Contact uitgeeft, heeft besloten dat Frans Meijer de redactievoorzitter wordt met ingang van 1 februari 2019. Hij verlaat de afdeling reservisten en veteranen die met ingang van gelijke datum door oud-adjudant Bert van Horen zal worden geleid. Frans die daar voorzitter was vanaf maart 2004 zal Bert nog een half jaar steunen in zijn functie-uitoefening. Hij blijft ook tweede man achter Bert bij de vereniging Veteranen Platform. 

Allen veel succes gewenst in hun nieuwe functie.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief