Terugblik 51e Algemene Reünie SMC

Gepubliceerd op: 11-10-2012

Op 11 oktober 2012 werd de 51e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Ruim 300 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze reünie bij te wonen.

De voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming opende de reünie om 10.45 uur met een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van het bestuur van de SMC allen van harte welkom heette, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC met Cor de Boom, Museum, Stichting Veteraneninstituut en de re-enactmentgroep Parate Marechaussee en de oudste aanwezige begunstiger, Jan Wakker (1918).

SMC 51e reunie 1

Voorzitter deelt mede dat de Commandant van het Wapen helaas niet aanwezig kon zijn. Hij werd vandaag vertegenwoordigd door majoor Berry Meijer. Luitenant-generaal Leijtens heeft mij wel gevraagd u namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe.

‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken”, aldus de voorzitter.

Op hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de heren Dick Tegel en Cees van Ingen namens de SMC een krans gelegd bij ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen
Voorzitter memoreert de positie van ons Wapen. 'Op dit moment is het afstoten van de KBK nog een onderwerp van studie. Niet alle aldaar thans gelegerde eenheden kunnen elders worden ondergebracht. Voor zover nu bekend zal de Staf van het Wapen en de overige eenheden zeker tot medio 2013 in dat complex blijven. Het district Landelijke en Buitenlandse Eenheden zal op termijn verhuizen naar de KW III-kazerne, op dit moment vinden aldaar veel bouwwerkzaamheden plaats. Vanmiddag zal kap b.d. De Ruiter u daar meer over vertellen', aldus de heer Vlaming.

Over ons tijdschrift Marechaussee Contact: 'Begin dit jaar zijn we voor wat betreft het uitgeven van Marechaussee Contact geheel op ons zelf aangewezen. Na ruim 11 jaar heeft CKMAR noodgedwongen de samenwerking moeten beëindigen. Inmiddels hebben we vier nummers van ons nieuwe blad uitgegeven en ligt het vijfde nummer bij de drukker. De reacties zijn tot nu toe zeer positief, voor de redactie een grote opsteker'. Vlaming: 'De website krijgt iedere maand meer bezoekers (thans meer dan 5000 unieke bezoekers per maand), een ideaal medium om snel hier en elders informatie over ons Wapen en de SMC te verstrekken'.

Toestand museum
'De laatste jaren heb ik ook aandacht besteed aan de situatie rond ons museum', aldus voorzitter en vervolgt: 'Vanaf begin dit jaar ben ik aan het museum verbonden, eerst als adjunct-directeur, op 1 oktober jl. heb ik Stan Klijnhout als directeur opgevolgd. Vanaf deze plaats wil ik Stan Klijnhout danken voor alles wat hij voor ons museum heeft gedaan. Ondanks de steeds maar weer terugkerende discussie over de inbedding van ons museum kan gelukkig worden gesteld dat het nog steeds goed gaat met ons museum. Vorig jaar telde het museum ruim 17.000 bezoekers, dit jaar zal dit aantal vermoedelijk ondanks de recessie toch wel worden gehaald. Ook op professioneel gebied gaat het steeds beter met het museum.  Het Marechausseemuseum mag zich sinds 7 december 2005 Geregistreerd Museum noemen. In dit museumregister worden alleen musea opgenomen wanneer aan de gestelde basiseisen (op beleid- en collectieniveau) is voldaan'.

Vlaming: 'Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Vanaf deze plaats wil ik de reüniecommissie hartelijk danken voor hun werkzaamheden. Tenslotte wil ik de andere bestuursleden en hun medewerkers danken voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een voorrecht om met dit team te mogen werken!'

De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug te lezen op de pagina 'toespraken' van deze website.

SMC 51e reunie 2
gezellig samenzijn

Roel Gras, voorzitter van de Reüniecommissie, doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

De sfeer tijdens deze reünie was zoals bij elke reünie geweldig. Herinneringen, al dan niet ondersteund met fotoboeken, aan de tijd bij het Wapen werden in overvloed uitgewisseld.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief