Duidelijk beeld ondermijningsrisico’s Schiphol

Gepubliceerd op: 21-5-2020

Schiphol is een factor van formaat in de Nederlandse economie, een omvangrijk logistiek knooppunt van mensen en goederen, en toegangspoort tot Europa en naar de wereld. Net als op andere (lucht)havens en grote steden ziet echter ook de georganiseerde criminaliteit hier kansen. In het Ondermijningsbeeld Schiphol dat deze week openbaar werd, is een goed beeld gegeven van de aard en omvang van de ondermijning op Schiphol.

Opdrachtgevers van het rapport zijn de stuurgroep Aanpak Ondermijning en burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. ‘Ik ben blij dat dit rapport er nu ligt. Zowel publieke als private partijen op Schiphol zijn doordrongen van de urgentie van de aanpak van ondermijning en werken daarbij intensief samen. Het rapport laat zien waar versterkingen nodig zijn en mede op basis daarvan kunnen we de bestaande maatregelen om ondermijning te bestrijden, prioriteren en uitvoeren. Streven is om in gezamenlijkheid van goed naar nog beter te gaan.’

De komende tijd worden mogelijke kwetsbare branches en locaties verder in kaart gebracht, om te kijken welke barrières opgeworpen kunnen worden. Ook veiligheidsmaatregelen in aanbestedingen en audits behoren tot de aanpak. Tevens wordt in gezamenlijkheid ingezet op bewustwording en integriteit van medewerkers.

De betrokken partijen bij het ondermijningsbeeld zijn de gemeente Haarlemmermeer, de Schiphol Group, de Belastingdienst (Douane), de KMar, het RIEC Noord-Holland, het Openbaar Ministerie en KLM.

Het project Orville heeft tot doel barrières op te werpen tegen de mogelijkheden om op Schiphol ondermijnende criminaliteit te plegen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met publieke en private partners. Het project bestaat uit vijf deelprojecten:

‘Aanpak gelegenheidsstructuren bedrijventerrein Schiphol Oost’
richt zich op het verkrijgen van inzicht in de criminele gelegenheidsstructuren en de gezamenlijke aanpak hiervan.

‘Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak op Schiphol’
betreft een intensivering van de branchegerichte aanpak om misbruik van logistieke processen op de luchthaven door criminelen te voorkomen en de publiek-private slagkracht te vergroten.

‘Awareness ondermijning vergroten bij organisaties werkzaam op Schiphol’
richt zich op de bewustwording en integriteit van medewerkers op de luchthaven.

‘Versterken onderzoek en aanpak drugscriminaliteit Schiphol’
Dit deelproject genereert meer inzicht op de gebruikte methodes bij de smokkel in verdovende middelen met het doel de aanpak hier van (integraal) te versterken.

‘Begeleiding en opvolging ondermijningsbeeld Schiphol’
In 2019 heeft een extern bureau een ondermijningsbeeld Schiphol opgesteld waarin alle risicovolle situaties en processen benoemd zijn.

Persbericht gemeente Haarlemmermeer

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief