Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kom kijken naar de wisselexpositie - ‘Operatie Schiphol’

Geplaatst op: 21-5-2018

Het Marechausseemuseum in Buren laat met deze fototentoonstelling “Operatie Schiphol” zien hoe de moderne en vaak jonge Marechaussee op de grootste luchthaven van Nederland, Schiphol, zijn werk uitvoert. Het grootste deel van de Marechaussee werkt nu op deze dynamische plek waarbij Schiphol als stad functioneert. Fotograaf Jannes Linders (1955)  laat ons zien hoe verfrissend en met bravoure de Marechaussee de reiziger op deze dynamische plek, een gevoel van rust geeft voordat we op reis gaan.

Jannes Linders werkt al sinds 1991 op Schiphol. Begonnen met architectuurfoto’s van Schiphol en nu specifiek gericht op de mensen die daar werkzaam zijn. Jannes ervaart Schiphol als een van de leukste plekken om te fotograferen. Over Schiphol als stad, waar de Marechaussee ons beschermd.  Hij laat met zijn foto’s zien dat luchthaven Schiphol niet alleen om vliegen gaat, maar ook om veiligheid, immigratie, logistiek en economie.

platform 2 man kmar mei18De reiziger bevindt zich als het ware op een non-plaats; een tijdelijke plek waar mensen anoniem blijven maar waar de Marechaussee altijd alert moet zijn! De Franse antropoloog Marc Augé verwijst naar antropologische tijdelijke plekken waar mensen ogenschijnlijk niet worden gezien en die niet belangrijk genoeg zijn om te worden beschouwd als ‘plekken’. Voorbeelden van non-plekken zijn snelwegen, hotelkamers en winkelcentra en in dit geval onze luchthaven.

Het ongezien gezien worden door de Marechaussee waardoor wij ons vrij kunnen bewegen van plek naar plek is de taak van de Marechaussee. Wanneer de reiziger de grensbewaking passeert, ontstaat onbewust ontspanning. We gaan niet voor niks na de paspoortcontrole eten en drinken, Taxfree shoppen, een boek lezen, naar muziek luisteren of een uiltje knappen!

De expositie toont waarom we ons veilig voelen op juist deze plek. 

Van 26 mei tot 1 oktober te zien in het Marechausseemuseum.

Bron : marechausseemuseum.nl


Kansen zien, kansen pakken

Geplaatst op: 21-5-2018

Afghanistan trainers mei 18Zo'n 100 Nederlandse militairen leveren nog altijd een bijdrage aan de missie Resolute Support in Afghanistan. 

Een missie die als doel heeft het Afghaanse leger en de politie te trainen, adviseren en assisteren, zodat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Sergeant-majoor Paul blikt terug op zijn uitzending. Hij leidde tientallen Afghaanse instructeurs op volgens het zogenoemde train-de-trainer concept. “Het is gaaf om te zien dat we daardoor vooruitgang boeken.”

De afgelopen 6,5 maand stond Paul voor de klas en leidde 40 Afghaanse instructeurs op. Nu zit hij achterin de klas om te zien hoe ‘zijn’ docenten presteren en of het train-de-trainer concept succesvol is. Met andere woorden: kunnen de door Paul opgeleide trainers hun kennis goed overbrengen aan hun collega’s, zodat de kennis als een olievlek wordt verspreid. 

Lees het gehele artikel in de defensiekrant

Bron : defensiekrant


Bezoek DAF museum

Geplaatst op: 20-5-2018

Eind vorige maand werd door  de Reünie Vereniging Marechaussee Contact (RVMC) van SMC een bezoek georganiseerd aan het Daf museum in Eindhoven.

35 personen begunstigers en niet begunstigers hadden de moeite genomen naar Eindhoven af te reizen. Deze excursie was zeker de moeite waard.

Gisteren heeft RTZ-7 in haar rubiek autowereld in ca 5 minuten video aandacht besteed aan DAF.

In de video komt onder andere de "dikke DAF", de DAF YA-328 aan bod.

Klik hier voor de video. 

Bron : SMC


Vernieuwing C2000 vertraagd; netwerk snel overbelast

Geplaatst op: 20-5-2018

Het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee, C2000, blijkt snel overbelast te raken bij een terroristische aanslag of een andere calamiteit. In zo’n geval krijgen sommige gebruikers voorrang op anderen.

C2000 commucatie mei 18Gelieerde gebruikers zoals huisartsenposten zijn hier het snelst de dupe van: in zo’n geval kan er geen verbinding tot stand komen tussen de gebruiker en het calamiteitennetwerk. De politie, Koninklijke Marechaussee, de brandweer en geneeskundige diensten krijgen voorrang op het netwerk. Dit blijkt uit een door ZEMBLA onderzocht noodplan van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat nooit eerder is gepubliceerd.

Vertraagde vernieuwing
Afgelopen februari informeerde minister Grapperhaus de Tweede Kamer over de gefaseerde vernieuwing van de meldkamers: later dit jaar zou het communicatienetwerk overgaan op een vernieuwd spraaknetwerk en in 2019 zou de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers worden gerealiseerd. De vernieuwing is door de hoge kosten (185 miljoen euro) en technische problemen vertraagd.

Discutabele betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid en de capaciteit van het calamiteitennetwerk wordt in twijfel getrokken door het ministerie van Justitie en Veiligheid zelf. Volgens ZEMBLA stelt het ministerie onomwonden dat in het geval van een aanslag of een groot incident de communicatiesystemen overbelast kunnen raken, doordat de vraag naar gesprekscapaciteit het aanbod overstijgt.

Bron : customerfirst.nl


Grote controle langs Duitse grens

Geplaatst op: 19-5-2018

Nederland - De bestrijding van de criminaliteit en mobiel banditisme en het vergroten van de verkeersveiligheid langs de grens tussen Nederland en Duitsland. 

Dat was een paar van de doelen van een omvangrijke internationale controle die van donderdag 17 op vrijdag 18 mei 2018 plaatsvond. Van Groningen tot Aken en in het achterland aan beide zijden van de grens kwamen politiemensen, KMAR en diverse opsporingspartners in actie. Aan deze controle werd aan Nederlandse kant deelgenomen door de Koninklijke controle-vrachtauto mei18Marechaussee, de Douane en de Nationale Politie. Aan Duitse kant werkten de Bundespolizei, de Zoll (douane) en de politiekorpsen van de bondslanden Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Rheindland-Pfalz, alsmede het kenniscentrum voor vaartuigcriminaliteit in Konstanz mee. Tegelijkertijd werd ook in Polen een controle uitgevoerd.

Controle vrachtauto
Het zwaartepunt van deze controle op de bestrijding van de criminaliteit lag naast het mobiel banditisme bij verdovende middelen, vreemdelingenwetgeving en mensenhandel en het verhinderen van het illegaal inreizen. Ook werd er gecontroleerd op autodiefstallen. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid werd gecontroleerd op verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed van alcohol/drugs en overtredingen rond. rijbewijs- of kentekendocumenten. Door controles aan de grens op de grote verkeeraders en controles in het achterland aan beide zijden van de grens werd een grote pakkans bereikt.

Bij de politie in Osnabrück was een coördinatieteam actief, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende opsporingsinstanties. Dit team coördineerden (waar nodig) de samenwerking en verzorgden de contacten tussen de verschillende opsporingsinstanties. De samenwerking tussen de deelnemende instanties was erg effectief.

De resultaten van deze controle waren als volgt:

Gecontroleerde voertuigen/vliegtuigen/treinen/schepen: 2909

Lees het gehele artikel op de website van politie.nl

Bron : politie.nl


Benoeming hoofddirecteur Financiën

Geplaatst op: 19-5-2018

Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.

Hillie Beentjes is sinds 2014 directeur Begrotingszaken, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Van 2008 tot 2014 was zij werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee bij het ministerie van Defensie, eerst als directeur Planning & Control en sinds 2012 als plaatsvervangend commandant. Eerder vervulde zij diverse functies bij de ministeries van Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het toenmalige ministerie van Justitie. Zij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit.

De benoeming van Hillie Beentjes is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Bron : rijksoverheid.nl


Andere nieuwsberichten:

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!