Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Weekoverzicht Defensieoperaties

Geplaatst op: 17-10-2018

De langeafstandsverkenningstaakgroep in Mali verzamelde inlichtingen voor de Minusma-missie. Oversteekplaatsen van de Niger verkennen was een van de opdrachten.

Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 11 tot 17 oktober 2018.

Bron : defensie.nl


Overlijden Harry Poels

Geplaatst op: 17-10-2018

 

IN MEMORIAM HARRY POELS

Poels Harry overl 14-10-18

Op 14 oktober is Harry Poels op 83-jarige leeftijd na een kort ziekbed te Gorinchem overleden.

Harry was in 1977 een van de oprichters van onze stichting. Vele jaren maakte hij deel uit van ons bestuur. In 2017 hebben we in het oktobernummer stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van onze stichting, daarin heeft ook Harry op die gebeurtenis teruggeblikt. Harry was met hart en nieren marechaussee, een enthousiaste ambassadeur van ons Wapen.

In het door hem geschreven boek ’50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee, 1946-1996’ benadrukte hij de rol die de ruim 33.000 dienstplichtigen binnen ons Wapen hebben vervuld. Hij liet geen gelegenheid onbenut om de leiding van het Wapen er op te wijzen dat zij bij de geschiedenis in wervingsbrochures ook de bijdrage van de dienstplichtigen moesten vermelden. Wij zijn Harry heel veel dank verschuldigd en wensen zijn weduwe Frida en haar familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Onderstaande links benadrukken het hier boven gestelde.

Artikel website 2010 
SMC oktobernummer 2017, katern

SMC


AIVD en MIVD 10 jaar aan de slag in Unit Contraproliferatie

Geplaatst op: 17-10-2018

De Unit Contraproliferatie (UCP) van AIVD en MIVD bestaat vandaag 10 jaar. De UCP zet zich in om de verspreiding van massavernietigingswapens te voorkomen. Dat gebeurt door het verzamelen van inlichtingen, het delen van analyses daarover en door het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld bedrijven.

mivd-aivd logo okt18Met de informtie wordt voorkomen dat bedrijven mogelijk ongewild betrokken raken bij de productie van massavernietigingswapens. De UCP werkt samen met vele andere nationale en internationale partners.

De AIVD en de MIVD verzamelden tot 2008 al jaren los van elkaar inlichtingen over massavernietigingswapens in landen van zorg, zoals Noord-Korea, Pakistan en Syrië. Eind 2007 werd besloten de werkzaamheden van de beide diensten op het gebied van contraproliferatie samen te voegen en te intensiveren.

Geen luxe
De UCP is geen overbodige luxe, want Nederland beschikt over hoogwaardige technologie en kennis. De UCP voorkomt dat Nederland betrokken raakt bij de verspreidingsactiviteiten van andere landen. Het is belangrijk dat Nederland internationaal over een eigen informatiepositie beschikt en inzicht heeft in de grootte en ernst van de dreiging van massavernietigingswapens.

Blijvende dreiging van massavernietigingswapens
Inlichtingenonderzoek naar massavernietigingswapens is nog steeds nodig. Het richt zich niet alleen op de ontwikkeling ervan, maar ook op het verkrijgen van kennis en goederen die daarvoor zijn te gebruiken. De dreiging van massavernietigingswapens is met de jaren toegenomen en diverser geworden. Landen van zorg proberen massavernietigingswapens te ontwikkelen, te verfijnen en zelfs daadwerkelijk in te zetten.

Bron : defensie.nl


Prins Pieter Christiaan bevorderd tot reservekolonel Prins Pieter Christiaan is sinds gisteren rese

Geplaatst op: 16-10-2018

Prins Pieter Christiaan is sinds gisteren reservekolonel bij de Koninklijke Marechaussee. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink hebben hem bevorderd.

Prins Pieter Chrstiaan okt 18

De prins vervulde zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee en trad er in 2001 in vaste dienst.  In 2004 leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de oprichting van Frontex, het agentschap voor de bewaking van de EU buitengrens.

Na diverse rangen te hebben doorlopen verliet  prins Pieter Christiaan de Koninklijke Marechaussee in 2009. Wel bleef hij aan het Wapen verbonden als reserveluitenant-kolonel,  met expertise in beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Internationale gendarmeriebijeenkomsten
Internationale samenwerking is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De komende jaren vertegenwoordigt de prins de marechaussee bij grote internationale gendarmeriebijeenkomsten. Hij ondersteunt daarbij de Commandant Koninklijke Marechaussee en participeert in diverse werkgroepen.

Het internationale netwerk en de internationale ervaring van Prins Pieter Christiaan worden benut voor de ondersteuning bij voorzitterschappen. Het gaat om die van de European Gendarmerie Force (EGF), de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Militairy Statues (FIEP) en de European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST).

Bron : defensie.nl


Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst jihadist voor oorlogsmisdrijf

Geplaatst op: 16-10-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt voor het eerst een verdachte Syriëganger voor het plegen van een oorlogsmisdrijf. De man, de 23-jarige Oussama A. uit Utrecht, poseerde op een foto op Facebook lachend naast een persoon die was gekruisigd. 

A. wordt samen met de 24-jarige Reda N. uit Leiden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, het voorbereiden en bevorderen van terroristische activiteiten en het ronselen voor de jihad in Syrië, Irak, Turkije en Nederland. Dat zou zijn gebeurd van begin 2014 tot 1 november 2016.

De twee verdachten zitten in voorarrest sinds hun terugkeer naar Nederland in juli. Ze blijven voorlopig ook vastzitten, zo besloot de rechtbank Den Haag, die zitting hield in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Hun advocaten wilden schorsing van de voorlopige hechtenis, omdat ze vinden dat de twee al erg lang vastzitten. A. en N. werden bijna twee jaar geleden in Turkije opgepakt en veroordeeld tot zes jaar cel. In afwachting van hun hoger beroep zijn ze in vrijheid gesteld, waarna ze zijn teruggebracht naar Nederland.

Advocaten vinden dat OM gezag overschrijdt
De raadslieden vinden dat het OM buiten zijn boekje gaat, omdat de twee in Nederland niet voor dezelfde zaken mogen worden vervolgd. Maar volgens de aanklagers is er geen enkel juridisch obstakel. Pas als een straf volledig is uitgezeten in het buitenland, zou vervolging in Nederland voor dezelfde feiten niet mogelijk of lastig zijn.

Door te poseren met de gekruisigde persoon heeft A. de persoonlijke waardigheid en integriteit van de overledene geschonden. Volgens internationale verdragen moeten slachtoffers na het neerleggen van de wapens netjes worden behandeld, zowel levenden als doden.

Bron : nu.nl


Opinie Marc de Natris, Officierenverenigingen

Geplaatst op: 16-10-2018

Na weer een vernietigend rapport, ditmaal over de interne sociale veiligheid, staat onze krijgsmacht er beroerder op dan ooit. Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen hamert erop dat alleen ’een grote stap voorwaarts’ het geschonden geloof van militairen in de toekomst kan herstellen.

’Op deze manier straks 10.000 militairen kwijt’

Natris Marc de okt18Opnieuw ligt er een vernietigend rapport over de krijgsmacht. Foto Marc de Natris ANP

Er ging eerder dit jaar een zucht van verlichting door de krijgsmacht toen de minister en staatssecretaris met de defensienota kwamen. Daarin stelden ze dat het personeel centraal zou komen te staan. Eindelijk, was het idee. Als het personeel nu een halfjaar later bekijkt wat daarvan is uitgekomen, dan is hun conclusie: nog te weinig.

De afgelopen weken is de defensieorganisatie vaak negatief in de publiciteit gekomen. Een logisch gevolg van jarenlang bezuinigen en het niet investeren in defensie en haar personeel. Met als resultaat een gebrek aan vertrouwen in de ambtelijke en politieke top.

Dit is de kern van alle ellende die de afgelopen weken, maar ook bij ledenraadplegingen naar buiten kwam. Het werd onlangs treffend verwoord door een jonge officier die ik sprak naar aanleiding van een door hem en collega’s opgestelde brandbrief: ,,Hoe kunnen wij op de werkvloer een positieve boodschap uitdragen als wij hier zelf steeds minder in geloven. Het personeel hoort dit al zo lang en ze geloven en zien hier zo weinig van”, stelde hij vast.

Ik hoor de minister en staatssecretaris iedere keer zeggen: het wordt beter en we zetten kleine stapjes in de goede richting. Maar dat is in de ogen van het defensiepersoneel niet voldoende. Ze zullen substantiële stappen moeten zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

Het personeel wacht gespannen af. Wordt het een arbeidsvoorwaardelijke ijskoude winter of worden we serieus genomen? De zorg is dat de leiding zal zeggen: ’omdat jullie ‘nee’ hebben gezegd krijgen jullie dit, dit en dit niet meer’. Bovendien is er de vaste overtuiging bij de defensietop dat het een goed arbeidsvoorwaardenvoorstel was. Met name dit laatste baart mij zorgen. Er zit een fundamenteel gat tussen de beleving op de werkvloer en de leiding.

De Tweede Kamer zal een belangrijke rol moeten spelen. Het parlement krijgt te horen dat onze krijgsmacht er over drie jaar een stuk beter voor zal staan en het met de werving goed gaat. Maar werven gaat over nieuwe, niet opgeleide, getrainde militairen zonder ervaring. Blijvers bepalen de professionaliteit van onze krijgsmacht. Daar moet de focus op liggen.

Het is zo erg dat eenheden geen reünies meer durven te houden omdat erna steeds weer mensen vertrekken die worden geworven door oud-collega’s. Een zorgelijke ontwikkeling, want door de bovenmatige uitstroom vindt er een enorme ‘braindrain’ plaats.

Vele collega’s zijn net als ik sceptisch over de herijking van de defensiebegroting in 2020. Als je ziet wat er allemaal nodig is aan extra geld voor de zorg, de energietransitie en het opvangen van de dalende aardgasbaten, dan denk ik dat die herijking defensie weinig gaat brengen, gezien het draagvlak voor defensie in politiek Den Haag. Te meer omdat het kabinet signalen blijft afgeven dat de defensiebegroting niet zal groeien richting de afgesproken 2%. Een signaal dat ook het defensiepersoneel hoort en het wantrouwen versterkt.

Marc de Natris duo-voorzitter Gezamenlijke Officierenverenigingen

Bron : telegraaf.nl/telegraaf-i


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

16-10-2018 Rapport Giebels belangrijke stap in herstel Defensie
15-10-2018 Grote partij cocaïne gestolen uit politiekluis Curaçao
15-10-2018 Bijleveld: in cyberoorlog met Russen
15-10-2018 'Chaos op Schiphol bij harde brexit door langere wachttijden'
14-10-2018 NOS zendt 'Er reed een trein naar Sobibor' opnieuw uit
14-10-2018 Militaire voertuigen op trein naar Noorwegen
14-10-2018 Verdachte van schietpartij Den Haag aangehouden op Schiphol
13-10-2018 Opstand in Sobibor: 75 jaar geleden
13-10-2018 Hoogste baas defensie: problemen worden nu opgelost
12-10-2018 Eindelijk eerherstel voor gevangene Colditz
12-10-2018 Onderzeese vrouwen
11-10-2018 Rond het Square okt 18
11-10-2018 NAVO-oefening met 50.000 militairen
11-10-2018 ‘Saamhorigheid zoals in deze ploeg kende ik niet’
10-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
10-10-2018 Nazaten Colditz bijeen in Bronbeek
10-10-2018 Defensie krijgt goud in handen
09-10-2018 Nieuwe foto's in SMC album
09-10-2018 Britse brigade trekt door Nederland
09-10-2018 ‘In deze ploeg leer je relativeren’
08-10-2018 Geheim agent nog 1 keer achter de knop
08-10-2018 Presidentiële lunch voor Koreaanse oorlogsveteraan Rosé Lokhoff
07-10-2018 Busted!
07-10-2018 Succesvolle Veteranendag KMar
07-10-2018 EU helpt Albanië bij beheren van grenzen
06-10-2018 Man door het lint op vlucht naar Amsterdam
06-10-2018 Britten: na brexit visum nodig voor weekendje Londen
05-10-2018 Marechaussee treft illegalen tussen autobanden aan
05-10-2018 Lofzang op huzarenstukje van de MIVD
05-10-2018 Koning tussen hooligans bij Koninklijke Marechaussee
04-10-2018 MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
04-10-2018 Binnenkort 1 loket voor vragen en klachten
03-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2018 Marine onderschept 900 kilo cocaïne
03-10-2018 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
03-10-2018 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
02-10-2018 Zeven personen opgepakt bij grote politieactie op vier locaties in Nederland
02-10-2018 'Nederland verleent asiel aan 27 geëvacueerde Syrische Witte Helmen'
02-10-2018 Requiemmis overleden defensiepersoneel
02-10-2018 Russen kijken in Nederlands militaire keuken
01-10-2018 Landmacht: Wendbaar transformeren
01-10-2018 Schiphol moet nog steeds alle zeilen bijzetten
01-10-2018 Voortvluchtige klemgereden op Rijnbrug na achtervolging vanaf Babberich

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!