Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Veel hemelwater op Veteranendag KMar

CKMar hield zijn 18e Veteranendag KMar in successie op vrijdag 6 oktober 2017. De grote tent op het Square van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn was anders opgesteld. Daardoor leek het aantal bezoekers minder. In concreto was het aantal veteranen hoger dan vorig jaar.

Opening
Het onthaal was warm met koffie/thee en broodjes. Buiten kwam de regen met bakken de hemel uit. Menigeen kwam niet droog binnen. De stand van diverse organisaties zoals de SMC, Thuisfrontcomité KMar, MarMus, MarVer enz kregen het druk. Het thema van deze dag was “erkenning, waardering en zorg”, geprojecteerd door de Projectgroep Veteranendag KMar onder aansturing van maj Robin Oost. Menige spreker ging ook op het thema in. Genmaj André Peperkoorn, de ambassadeur van de KMar-veteranen, opende dit samenzijn. Lgen Hans van Griensven, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen, volgde. Lovenswaardige woorden. De onderlinge verhalen kwamen flink los in de mix van postactieven en actief dienende veteranen. Het elkaar weer ontmoeten en het uitwisslen van elkaars ervaringen zijn immers de grondleggers van de veteranendagen. 

2017 Vetdag KMar vdBrink MobachHerdenking
Menigeen bleef in de tent, maar de meerderheid trotseerde de hoosbui die over de plechtigheid bij het monument kletterde. Op het moment dat ladyspeker Liesbeth Mesman de Standaardwacht KMar voor zijn intrede aankondigde, was het droog. Lgen mr. Harry van den Brink werd met drie roffels van het Trompetterkorps KMar te midden van de aangetreden KMar-eenheden welkom geheten. In zijn speech memoreerde hij ook het overlijden van lgen b.d. Ted Meines, die vorig jaar ter plaatse nog een gloedvol betoog hield. De 90-jarige Indië-veteraan Helmendach en de jonge veteraan, wmrI Aalvangen legden de krans. Na het signaal Taptoe, een minuut stilte, het signaal Voorwaarts en het Wilhelmus, defileerden allen individueel of in kleine groepjes langs het monument. Het trompetterkorps speelde gepaste muziek. Het bleef droog de laatste man.

Nick Lemmens
Weer terug in de tent verruilde men snel de consumptiebonen voor iets drinkbaars. Het werd steeds luidruchtiger. De regen .. ja weer … hoorde je niet meer op het dak vallen. Het optreden van het voltallige Trompetterkorps KMar met zanger maj Nick Lemmens kondigde zich aan. Lemmens zong drie van zijn toepasselijke veteranenliedjes. Remembrance droeg hij op aan de de 98-jarige Marten Mobach, die de het begin van de Tweede Wereldoorlog nog meemaakte. Mobach genoot zichtbaar van alle aandacht die hem ten deel viel. De website fotograag schoot ook uitsluitend van dit optreden zijn plaatjes. De andere foto’s van het MediaCentrum Defensie volgen later nog in de fotogalerij van deze website. Dan was er uiteindelijk toch de nassi-maaltijd van Paresto. De laatse bus naar het NS-station ging om 15.15 uur. Alle veteranen kregen een speciale CD van het Trompetterkorps KMar mee naar huis: Erkenning, waardering en zorg. Kap Peter Kleine Schaars is de tegenwoordige dirigent. Het was een gedenkwaardige fijne dag. 

toespraak CKMar

toespraak Genmaj André Peperkoorn 

toespraak IGK

programma 

foto-impressie

Frans Meijer/SMC

Lees verder... 8-10-2017

Zeer warme reünie Boerma/Plaizier

Met de organisatie en de partners er bij kwam het aantal op ruim 45 personen. In enge zin waren er veertien veteranen, twee nabestaande weduwe en twee van de 2e generatie Indië-veteranen. Ruim tien jaar geleden was dit totaal nog over de driehonderd personen. 

2017 BP gen v Brink 450
CKMar op bezoek

 

De temperatuur op deze 22e juni was bijzonder hoog: ruim boven de 30 graden. In restaurant Kumpulan op Bronbeek was het aangenaam vanwege de airconditioning. De voorzitter van de reüniecommissie Gerrit Reloe toonde zich een goed vervanger van Roel Gras die is terug getreden. Roel werd node gemist door zijn 'sobats'. Voorzitter Jack Vlaming was er ook niet. Hij was met zijn partner Virginia nog niet terug van een buitenlandse reis. In SMC'er Frans Meijer (foto links) had hij een perfecte vervanger die zijn  speech voorlas.

2017 BP Frans Meijer  

Naast een welkomstwoord - onder meer aan luitenant-generaal Harry van den Brink en de Bronbeek-gastheer kolonel Michael Dulfer - ging de voorzitter in op het boek ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’. Onder de KMar-veteranen zou het vier jaar durend onderzoek gevolgen kunnen hebben. Namens alle Indië-veteranen KMar/MP en hun nabestaanden is Jack Vlaming het aanspreekpunt richting de onderzoekscommissie. Dit loopt via het Veteranen Platform. Gerrit Reloe noemde de 19 vrienden op die ons het laatste jaar weer zijn ontvallen. Het SMC-bestuur staat erop dat we met deze reünie doorgaan ‘tot de laatste snik’. 

Plechtigheid
De herdenking voor de gevallen en overleden collega’s vond een half uur later plaats, buiten bij het Indië-monument. Eerst namen de Bronbeek-bewoners afscheid van de KMar-bewoner Gerrit Visser die vorige week op 97 jarige leeftijd overleed. Gerrit Visser werd altijd bij Boerma/Plaizier uitgenodigd.


2017  BP krans

Er waren voldoende plaatsen onder de bomen en uit de brandende zon. Dirk van Harten en Albert Zomer droegen de krans aan. Deze werd gelegd door de heren Rob Wijers en Ben Koenen, nabestaanden van de heer H.J Wijers en mevrouw J. Wijers - van ’t Her die dit jaar beiden het leven lieten. Hoornblazer Snijkers van de Fanfare Berden Wapens gaf de signalen ‘Taptoe’ en ‘Voorwaarts’; het Wilhelmus kwam uit de speakers. Allen defileerden daarna langs de krans. Het bezoek van CKMar viel duidelijk in de smaak en hij sprak met velen. De Indië-veteranen vertelden honderd uit over hun verleden en de jonge veteranen lagen aan hun lippen. Na de Indische maaltijd kwam er snel een einde aan de reünie. Cor de Boer gaf nog een exposé over zijn beleving van een deel van zijn Indië-tijd, voor anderen toch weer nieuwtjes, en dankte het SMC-bestuur voor zijn inspanning.  

Voor een foto-impressie gemaakt door Pier Scholte, ga naar ons fotoalbum.

SMC/Frans Meijer

Lees verder... 24-6-2017

Contactdag SMC Badhoevedorp

Contactmiddag Badhoevedorp

Vijfenveertig personen, iets minder dan vorig jaar, vonden op 17 mei 2017 de weg naar de Koningin Máximakazerne voor het bijwonen van de contactmiddag Badhoevedorp. Gerrit Reloe was daar voor het eerst aanwezig als opvolger van Roel Gras. Het was warm weer, de meeste bezoekers waren zomers gekleed en in opperbeste stemming. 

2017  Contactdag Badhoevedorp 17 mei 450
'gezellig samenzijn'

Namens het SMC-bestuur heette Gerrit de aanwezigen van harte welkom. Hij stelde zich nog even voor aan diegenen die nog niet van de wisseling van de wacht op de hoogte waren. Een bijzonder welkom voor Cor de Boer die in de respectvolle leeftijd van 93 jaar als oudste deelnemer aanwezig was. Cor, die er graag bij wilde zijn, werd door Jaap Gatsma en Jan Gaasbeek in Baarn opgehaald. Hij stelde dat zeer op prijs! Overigens zal in het augustusnummer van MC een uitgebreid artikel over hem verschijnen. 

Gerrit bedankte plaatsvervangend kazernecommandant, kapitein Kees Ploeg voor de geboden gastvrijheid en gaf hem de gelegenheid om het programma toe te lichten. Er bleek een wijziging te zijn: in plaats van een lezing over terroristenbestrijding werd nu een video getoond over activiteiten van de KMar in de periode 2016 tot heden. Na gelegenheid gegeven te hebben tot het stellen van vragen wenste kapitein Ploeg de deelnemers een prettige bijeenkomst toe. Hij beloofde voor volgend jaar een uitgebreide rondleiding in het kazernecomplex.

Gerrit noemde nog dat H.M. Koningin Máxima op deze dag haar verjaardag vierde wat spontaan leidde tot een driewerf hoera voor de jarige. Aanvankelijk moest hij de aanwezigen teleurstellen omdat de bar geen oranjebitter had, waarvan hij op kosten van SMC een glaasje wilde aanbieden. Toch kwam op enig moment een fles te voorschijn. De middag werd plezierig voorgezet, ook op het buitenterras, en zoals gebruikelijk werden de bekende oude koeien van stal gehaald. De middag werd afgesloten met een heerlijk Indisch buffet met de toepasselijke naam Samarang met na afloop koffie of thee. Het was een geslaagde bijeenkomst! 

Een woord van waardering is op zijn plaats aan het Paresto-personeel voor de uitstekende verzorging. Dank ook aan Gerrit Reloe, brigadeadjudant Charlotte Bloemendaal - van Wijk en de medewerkers van de servicedesk Schiphol, Henriette van Zetten en Meindert Pasterkamp, voor hun geweldige medewerking aan de voorbereiding van deze contactmiddag.

Klik hier een fotoimpressie van deze middag.

SMC

Lees verder... 23-5-2017

Terugblik Reünie KMar-recherchebijstand Amsterdam

Enkele oud-rechercheurs van de KMar-bijstand organiseren in samenwerking met de ‘Senioren Politie Amsterdam’ deze reünie om weer in contact te komen met collega’s uit de periode 1975-1995.

recherche reunie asd apr17

Hier volgt het verslag:

Donderdag 13 april 2017

Een reünie organiseren, hoe doe je dat en wat komt er allemaal voor kijken? Er zijn mensen, die er hun hand niet voor om draaien. Wij hebben ervaren, dat zoiets niet eenvoudig is. We schrijven november 2016 als tijdens een bijeenkomst van oud-collega’s in Amsterdam het idee ter sprake komt om een reünie te organiseren van ex KMar rechercheurs, die in de jaren na 1975 hebben gewerkt in Amsterdam in het kader van recherchebijstand, inclusief de politierechercheurs met wie men had samengewerkt. Henk Hendriks nam het voortouw en verzocht Ton de Graaf en deze stukjesschrijver om medewerking. Met als uiteindelijk resultaat het vaststellen van datum en locatie. De keuze viel op 13 april 2017 en het gebouw van de Vereniging Senioren Politie Amsterdam (SPA), gelegen aan de Rijksstraatweg 56 te Duivenrecht. Daarvoor was uiteraard noodzakelijk de toestemming en medewerking van het bestuur van die vereniging en dat kregen we voor de volle 100%. Fantastisch mensen, onze bijzondere dank. Circa 60 ex-collega’s hadden zich inmiddels aangemeld. Bijzonderheid daarbij was, dat Henk naamplaatjes had vervaardigd, waarop tevens stond vermeld bij welk bureau of dienst men had gewerkt. De reünie startte om 11.00 uur en kwam tot een einde om 15.00 uur. Al ruim voor 11.00 uur arriveerden de eerste enthousiaste reünie uitgenodigden, deels met KMar- en deels politieachtergrond, waarbij al snel duidelijk werd, dat sommigen al een behoorlijk rit achter de rug hadden.  Dus was de ontvangst met koffie zeer welkom. Bij binnenkomst werd aan eenieder zijn naamplaatje uitgereikt door de echtgenote van Henk. Dit bleek een gouden idee te zijn. Na zoveel 10-tallen jaren was het herkennen van elkaar toch een probleem. Logisch, want wie heeft de eeuwige jeugd? Bij anderen had de tand des tijds kennelijk minder invloed gehad. De opkomst was prima. Toen vrijwel iedereen was gearriveerd, sprak Ton een welkomstwoord, waarbij hij summier inging op een stukje achtergrond geschiedenis over het hoe de KMar recherchebijstand tot stand was gekomen. Vervolgens ging men over tot het ophalen van herinneringen uit die tijd, waarbij werd vastgesteld, dat sommige verhalen met een korrel zout genomen dienden te worden, maar dat hoort bij een reünie. Men was bepaald niet eenkennig en zwierf van de een naar de ander, kortom de sfeer was geanimeerd en prettig. Dank, dank aan het bestuur van de Vereniging SPA voor het verzorgen van een uitstekende gevarieerde lunch. Toen de bijeenkomst op een einde begon te lopen heeft Rob Heida de secretaris van de SPA een groepsfoto gemaakt kort daarna werd van elkaar afscheid genomen, niet met een traan, maar met een lach en een tevreden gevoel. Het was een plezier om elkaar na zo lange tijd weer te ontmoeten. Met elkaar kunnen we terugzien op een zeer geslaagde reünie. Of deze bijeenkomst een vervolg zal krijgen, zal de toekomst uitwijzen.

Lees verder... 25-4-2017

Contactdag Overloon

Ingang OverloonVandaag een zeer geslaagd bezoek gebracht aan het Oorlogsmuseum Overloon. De 37 deelnemers aan deze dag werden verwelkomd met koffie en een Limburgse vlaai. Om 11.00 uur nodigde Gerrit Reloe allen uit om naar de Aula van het museum te gaan. Daar vertelde luitenant-kolonel b.d. R. Luijters over zijn twee missies te Afghanistan. De aanwezigen werden daarbij meegenomen van het moment van aanwijzen voor deze missies tot het moment van thuiskomen. Voor sommigen een opfrissen van de eigen herinneringen, voor de anderen gaf deze presentatie een goed inzicht in de problemen die op de door ons uitgezonden militairen afkomen. Ook het grote aantal door Nederland in 2016 uitgevoerde missies was velen niet bekend: 26 missies met in totaal 1083 ingezette militairen. Na een kort dankwoord door de voorzitter kon men genieten van een voortreffelijke Brabantse koffiemaaltijd. Daarna kon een ieder op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Tegen het eind van de middag gingen allen met een goed gevoel huiswaarts. Ook langs deze weg dank aan Gerrit Reloe voor het zo voortreffelijk regelen van deze dag. U kunt de door Cees van Ingen gemaakte foto's bekijken. Ook de heer Jan van Brummelen heeft foto's gemaakt. Een selectie van de door hen beiden gemaakte foto's kunt u inzien door hier te klikken.

SMC

Lees verder... 21-4-2017

Terugbllk op contactmiddag 23 maart 2017

Oorkonde Roel GrasOp donderdag 23 maart jl. hebben we onze eerste contactmiddag van dit jaar gehouden in de Dependance van het Marechausseemuseum te Buren. Ongeveer 80 personen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen. Het was voor Gerrit Reloe als voorzitter van de commissie reünies en contactdagen het eerste evenement dat hij heeft mogen organiseren. De dag verliep tot volle tevredenheid van een ieder. Sommigen zagen elkaar pas na 40 jaar weer terug. Tijdens deze reünie heeft de voorzitter afscheid genomen van Roel Gras. Roel heeft vanaf 1995 tot 2016 de SMC-bijeenkomsten georganiseerd, in totaal ongeveer 120 à 140 evenementen. In 2008 heeft hij voor zijn inzet voor de SMC een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Zijn gezondheidstoestand heeft er helaas toe geleid dat hij zijn werkzaamheden voor onze stichting moest beëindigen. De voorzitter onderstreepte de dank voor zijn inzet met een oorkonde en een kistje met geestrijk vocht. Zijn echtgenote Bep heeft hem al die jaren geholpen, zij kreeg een fraai boeket, zo ook zijn dochter Jolanda die hem met name de laatste jaren heeft bijgestaan. Met een voortreffelijk buffet werd de middag afgesloten, tegen 19.00 uur keerde een ieder tevreden huiswaarts. Een fotoimpressie van deze dag, gemaakt door de heer H. de Heus en Cees van Ingen, kunt u hier bekijken.

Lees verder... 24-3-2017

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief