Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Reünie beroepslichting 72-3

L.S.,

Graag maak ik melding van het voornemen om in mei 2022 een reünie voor de beroepslichting 72-3
te houden. Org. Informatie Blokzijl, vd Blom en Smeets.

Mvrgr mr dr D vd Blom

Lees verder... 28-2-2021

Reünie lichting 69-1 is verplaatst naar 22 sept 2021

Gezien het feit dat de corona maatregelen nog steeds van kracht zijn is er met het  servicebureau van het OCKMAR overleg geweest inzake de data van de te houden reünie.
De datum van maart 2021 gaat niet door maar is in overleg met het bureau nu verplaatst naar  WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021. zie ook  NB 469

 

Bron: Brugt Drijver

Lees verder... 11-1-2021

Reünie Beroepslichting  61-4

Op 12 augustus 2021 zal er een reünie plaatsvinden van peloton 61-4.
Deze staat gepland om gehouden te worden in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het is dan ook precies 60 jaar geleden dat we deze kazerne betraden.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers aan de vorige reünie, 5 jaar geleden, verwachten wij opnieuw een grote opkomst.
Aanmelden kan via contactadressen J.A. Brands, tel. 076-8884442 of e-mail
vdbroeck@caiway.nl

Lees verder... 8-1-2021

Reünie lichting 71-6

Op woensdag 17 november 2021 zal een reunie worden georganiseerd voor de lichting 71-6.
5 jaar geleden werd de eerste reunie georganiseerd in het marechaussee museum te Buren.
De reunie, 50 jaar na opkomst zal worden gehouden, op de KW III kazerne te Apeldoorn, exact 50 jaar na opkomst.
Nadere bijzonderheden volgen.

Het organiserende comité:

Evert Kruidhof
Piet Noorlander
Theo Noordzij
Harry de Jong

Lees verder... 1-12-2020

Donderdag 24 juni 2021 SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII

Donderdag 24 juni 2021
SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers/Boerma-Plaizier/MPIII zal dit jaar worden gehouden op
donderdag 24 juni 2021. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire
Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het
voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland. Uiteraard zijn ook de
partners welkom,

Locatie
Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:
SMC-begunstigers met partner: € 7,50 per persoon
Niet-SMC begunstigers met partner: € 20,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op 17 juni 2021 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekeningnummer:
NL22INGB0007530025 ten name van Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder
vermelding van Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmelding. Bij internetbankieren
graag ook uw adres vermelden.

Weduwen, begunstigers van de SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Voor het bezoeken
van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen
Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 17 juni
2021 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Dhr. Gerrit Reloe,
06 30989598. Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden.

Lees verder... 15-11-2020

Algemene Reunie SMC Donderdag 4 november 2021

Donderdag 4 november 2021
Algemene Reunie SMC 

De jaarlijkse Algemene Reünie van SMC vindt dit jaar plaats op donderdag 4 november 2021 op Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Deze Reünie is bedoeld voor zowel begunstigers als niet-begunstigers van SMC. Het programma met route beschrijving ontvangen de deelnemers circa twee weken voor de Reünie.
De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers als ook hun partners vastgesteld op € 12,50 per persoon (inclusief buffet en drie consumpties). Voor niet-begunstigers en hun partner is dit € 25,00 per persoon. Aanmelden uiterlijk op 27 oktober 2021 door betaling op bankrekeningnummer 
NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Reünie Bronbeek. Dieetwensen bij de aanmelding aangeven.
Bij internetbankieren tevens uw huisadres vermelden.
Locatie: Reünie- en Congrescentrum Kumpulan, Bronbeek
Contact: Gerrit Reloe 06-30989598
reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 15-11-2020

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief