Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Voorgestelde Reünie dpl lichting 58-2

Onze dienstplichtige lichting 58-2 van de Koninklijke Marechaussee is voornemens in het najaar in Buren wederom een reünie te organiseren, maar wil zich van tevoren echter graag oriënteren of daarvoor bij de collega’s van die lichting in den lande nog wel belangstelling bestaat. In verband daarmede willen Bas en ik deze oproep  in Marechaussee Contact plaatsen, met vriendelijke verzoek één van ons beiden (doezejager-525820@kpnmail.nl of b.g. bergman@planet.nl) desgevraagd te informeren, waarvoor bij voorbaat dank.

Met collegiale en hartelijke groet Dick Doeze Jager Zetten en Bas Bergman Gorinchem.

Lees verder... 17-6-2021

Reünie lipl 76-5 op 26-11-2021

Goede dag,
Graag wil ik u mededelen dat op vrijdag 26 november 2021 de vijfjaarlijkse reünie van de lichting beroeps 76/5 zal plaatsvinden op de  KW III te Apeldoorn.
(uiteraard na toestemming van de commandant aldaar.) Hier zal in juni een definitief besluit over worden genomen.
Mocht onverhoopt deze toestemming er niet komen dan zal worden gekeken naar een alternatieve locatie.
Graag bovenstaande via uw kanalen kenbaar maken aub.
Degene die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit via  reunie76-5@zeelandnet.nl
Peter Boone
Omloop 33
4336 JE Middelburg
+31 6 22 42 36 22

Lees verder... 8-3-2021

Reünie beroepslichting 72-3

L.S.,

Graag maak ik melding van het voornemen om in mei 2022 een reünie voor de beroepslichting 72-3
te houden. Org. Informatie Blokzijl, vd Blom en Smeets.

Mvrgr mr dr D vd Blom

Lees verder... 28-2-2021

Reünie lichting 69-1 is verplaatst naar 22 sept 2021

Gezien het feit dat de corona maatregelen nog steeds van kracht zijn is er met het  servicebureau van het OCKMAR overleg geweest inzake de data van de te houden reünie.
De datum van maart 2021 gaat niet door maar is in overleg met het bureau nu verplaatst naar  WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021. zie ook  NB 469

 

Bron: Brugt Drijver

Lees verder... 11-1-2021

Reünie Beroepslichting  61-4

Op 12 augustus 2021 zal er een reünie plaatsvinden van peloton 61-4.
Deze staat gepland om gehouden te worden in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het is dan ook precies 60 jaar geleden dat we deze kazerne betraden.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers aan de vorige reünie, 5 jaar geleden, verwachten wij opnieuw een grote opkomst.
Aanmelden kan via contactadressen J.A. Brands, tel. 076-8884442 of e-mail
vdbroeck@caiway.nl

Lees verder... 8-1-2021

Reünie lichting 71-6

Op woensdag 17 november 2021 zal een reunie worden georganiseerd voor de lichting 71-6.
5 jaar geleden werd de eerste reunie georganiseerd in het marechaussee museum te Buren.
De reunie, 50 jaar na opkomst zal worden gehouden, op de KW III kazerne te Apeldoorn, exact 50 jaar na opkomst.
Nadere bijzonderheden volgen.

Het organiserende comité:

Evert Kruidhof
Piet Noorlander
Theo Noordzij
Harry de Jong

Lees verder... 1-12-2020

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief