Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Reünie van de lichting 68-1 zal worden uitgesteld naar 2022

Naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen  op de Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn zijn daar voorlopig geen bijeenkomsten toegestaan. Derhalve is onze datum van 22 september 2021 geannuleerd.
De reünie voor de KMar lichting 69-1 zal worden uitgesteld naar 2022 , hopende dat de covid-19 maatregelen dan zijn opgeheven.
Hopende u voldoende te hebben ingelicht.
Met vr. gr.
Brugt Drijver
Tel. 06-40401624

Lees verder... 28-8-2021

Reünie lichting 72-4 beroeps

Mijn naam is Piet Wijkhuijs en ben beroeps marechaussee geweest van 1972 tot 1980.
Omdat het in 2022 50 jaar geleden is dat onze lichting 72-4 opkwam zijn we van plan om een reünie
te organiseren. 
Inmiddels  is er een datum geprikt voor een reunie van lichting 72-4. 
De datum is onder voorbehoud vastgesteld op 19 juli 2022 en zal plaatsvinden op de Koning Willem III
kazerne in Apeldoorn.
Resume, de volgende gegevens:
Dinsdag 19 juli 2022.
Reünie beroepsopleiding 72-4
Locatie Koning Willem III kazerne
Contact: piet180553@gmail.com / r.stiemsma@chello.nl

Lees verder... 11-8-2021

Voorgestelde Reünie dpl lichting 58-2

Onze dienstplichtige lichting 58-2 van de Koninklijke Marechaussee is voornemens in het najaar in Buren wederom een reünie te organiseren, maar wil zich van tevoren echter graag oriënteren of daarvoor bij de collega’s van die lichting in den lande nog wel belangstelling bestaat. In verband daarmede willen Bas en ik deze oproep  in Marechaussee Contact plaatsen, met vriendelijke verzoek één van ons beiden (doezejager-525820@kpnmail.nl of b.g. bergman@planet.nl) desgevraagd te informeren, waarvoor bij voorbaat dank.

Met collegiale en hartelijke groet Dick Doeze Jager Zetten en Bas Bergman Gorinchem.

Lees verder... 17-6-2021

Reünie lipl 76-5 op 26-11-2021

Goede dag,
Graag wil ik u mededelen dat op vrijdag 26 november 2021 de vijfjaarlijkse reünie van de lichting beroeps 76/5 zal plaatsvinden op de  KW III te Apeldoorn.
(uiteraard na toestemming van de commandant aldaar.) Hier zal in juni een definitief besluit over worden genomen.
Mocht onverhoopt deze toestemming er niet komen dan zal worden gekeken naar een alternatieve locatie.
Graag bovenstaande via uw kanalen kenbaar maken aub.
Degene die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit via  reunie76-5@zeelandnet.nl
Peter Boone
Omloop 33
4336 JE Middelburg
+31 6 22 42 36 22

Lees verder... 8-3-2021

Reünie beroepslichting 72-3

L.S.,

Graag maak ik melding van het voornemen om in mei 2022 een reünie voor de beroepslichting 72-3
te houden. Org. Informatie Blokzijl, vd Blom en Smeets.

Mvrgr mr dr D vd Blom

Lees verder... 28-2-2021

Reünie lichting 69-1 is verplaatst naar 22 sept 2021

Gezien het feit dat de corona maatregelen nog steeds van kracht zijn is er met het  servicebureau van het OCKMAR overleg geweest inzake de data van de te houden reünie.
De datum van maart 2021 gaat niet door maar is in overleg met het bureau nu verplaatst naar  WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021. zie ook  NB 469

 

Bron: Brugt Drijver

Lees verder... 11-1-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief