Toespraken

Op deze pagina worden toespraken weergegeven die het algemeen belang dienen, dan wel van belang zijn voor de Koninklijke Marechaussee en voor de Stichting Marechaussee Contact in het bijzonder. Hierbij wordt gedacht aan toespraken gehouden bij herdenkingen, reünies en veteranendagen. U ziet de meest recente toespraak.

Toespraak Voorzitter SMC 13 oktober 2011

Toespraak voorzitter SMC t.g.v. 50e Reünie

Op 13 oktober 2011 gaf de voorzitter van de Stichting Marechausee Contact, brigade-generaal b.d. der Koninklijke Marechaussee een toespraak ter gelegenheid van de 50e Reünie van de Stichting.

 

 

Lees verder... 13-10-2011

Kerstboodschap CKMar december 2010

In de december editie van ons tijdschrift 'Marechaussee Contact' is voor onze lezers de kerstboodschap geplaatst van Commandant der Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr. Dick van Putten.

De kerstboodschap kunt u hieronder (terug)lezen. 

 

2011: De mens centraal bij het 'bouwen van de brug'

Het einde van het jaar 2010 nadert met rasse schreden. Nog even en we gaan het jaar 2011 inluiden. Dit is voor mij het moment voor terugblikken, bezinning en vooruitkijken.

Ik wil graag stilstaan bij onze collega’s die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, zij die zich met trots en passie ingezet hebben voor het Wapen. Ik wil de families, vrienden en collega’s van de overleden collega’s veel sterkte toewensen bij het verwerken van het gemis en
het verdriet.

Mijn gedachten gaan ook uit naar diegenen die de feestdagen niet met hun dierbaren in Nederland kunnen doorbrengen, doordat zij op uitzending of anderszins werkzaam zijn in het buitenland. Deze collega’s verrichten in verschillende situaties een belangrijke bijdrage
aan de nationale en internationale rechtsorde en veiligheid. We leven met hen en het thuisfront mee.

Terugkijkend naar het jaar 2010 kan ik met trots en dank concluderen dat er met een enorme inzet is gewerkt en er veel is gebeurd. Zo is de KMar vanaf 10 oktober 2010 op de eilanden van Caraïbisch Nederland zelfstandig verantwoordelijk geworden voor die taken die
de KMar ook in Nederland heeft. Dit betreft onder andere verantwoordelijkheid voor de grensbewaking van de luchthavens en de zeegrenzen op de drie eilanden. De taken van de immigratiedienst die tot 10 oktober 2010 onder de politie vielen, zijn eveneens overgegaan naar KMar.

Op 19 oktober 2010 vond dit jaar de FIEP-summit plaats. De FIEP is een samenwerkingsverband van 10 Europese politieorganisaties met een militaire status. Tijdens deze summit is de ‘Way Ahead’ voor de komende vijf jaar gepresenteerd en heb ik het voorzitterschap
overgedragen aan mijn Marokkaanse collega. Tijdens de FIEP-summit heb ik wederom mogen ervaren dat wij als gendarmeriekorpsen elkaar herkennen in professionaliteit, in kameraadschap en in verbondenheid.

Voor mij persoonlijk was een hoogtepunt dat ik op 28 april 2010 een toespraak mocht houden bij de herdenking op kamp Westerbork. Verder ben ik dit jaar naar Israel geweest en heb een bezoek gebracht aan het Holocaust-monument Yad Vashem. De ontmoetingen
met overlevenden van de Holocaust en nabestaanden uit de Joodse gemeenschap hebben mijn leven verrijkt. Wij dragen, als instrument in handen van het gezag, ook een grote verantwoordelijkheid voor de wijze waarop wij omgaan met onze macht en hoe wij anderen
bejegenen. Wij zijn ons dat zeer bewust.

2010 is ook het jaar waarin het Beleidsplan KMar 2010 moest worden afgewikkeld. In februari 2009 kwam het rapport uit van de commissie Vliegenthart over de manier waarop de KMar invulling heeft gegeven aan het Beleidsplan KMar 2010. De aanbeveling van
de Commissie Vliegenthart was dat nu echt moest worden doorgepakt, om tot daadwerkelijke verandering te komen. Het afgelopen anderhalf jaar is hieraan invulling gegeven door hard te werken aan de thema’s: leiderschap, werkdruk en zingeving, werkbeleving,
flexibiliteit en generalisme, personeel en organisatie. Deze thema’s hebben ook in de Ontwikkelagenda, die de lijn van de KMar uitzet voor de komende jaren, een belangrijke plaats. Er is sprake van beweging, verbinding en ontwikkeling. De beweging komt vaak van onderaf.
Overal in het land worden prachtige initiatieven genomen. Profiling bij MTV-controles, opperdagen en teamleiderdagen geïnitieerd door betrokken medewerkers zijn prachtige voorbeelden daarvan. Er wordt gezocht naar verbindingen met andere brigades, expertisecentra
en het LOKKMar. De kennis wordt zo gedeeld en de organisatie ontwikkelt zich daarmee. Een goed idee krijgt impact, vaak juist als het met anderen wordt gedeeld.

De commissie Vliegenthart, die in oktober 2010 opnieuw de voortgang heeft getoetst was zeer positief over de bereikte resultaten, en adviseert de Koninklijke Marechaussee om de ingezette beweging van verbeteren en ontwikkelen vast te houden. Ik ben verheugd
over deze bevindingen. De KMar ontwikkelt zich snel naar een hoger niveau. Dit is goed nieuws voor onze medewerkers. Deze dynamiek moet worden vastgehouden: bewegen, verbinden en ontwikkelen. Dat zit ook in onze genen, ons profiel. De KMar is immers flexibel en
wij willen excelleren op ons vakgebied in binnen- en buitenland.

Met het Beleidsplan KMar 2010, de aanbevelingen van de commissie Vliegenthart en de Ontwikkelagenda is een stevig fundament gelegd voor de brug die we aan het bouwen zijn. We gaan ongetwijfeld roerige tijden tegemoet, maar ik ben er van overtuigd dat wij deze zullen
weerstaan. Dit betekent niet dat het altijd gemakkelijk zal zijn; ook voor de KMar staan veranderingen op stapel en wij zullen wellicht “meer moeten doen met minder”. Maar ik heb vertrouwen in onze organisatie, onze mensen en onze maatschappelijke meerwaarde.

Zoals onze SG heeft gezegd tijdens de laatste Wapendag is deze maatschappelijke meerwaarde verbonden aan het gendarmerieconcept. De KMar is namelijk een keurkorps dat te allen tijde de belangen van de Staat dient. Ik vertrouw erop dat u “als ambassadeur van de KMar” deze boodschap naar buiten uitdraagt.

Mag ik u allen gezegende Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een heel voorspoedig 2011 toewensen.

Luitenant-generaal mr. Dick van Putten
Commandant Koninklijke Marechaussee

Lees verder... 24-12-2010

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief