Week van de Koloniale Geschiedenis Bronbeek 25 t/m 31 oktober 2020

Gepubliceerd op: 10-8-2020

Museum Bronbeek organiseert van 25 t/m 31 oktober 2020 activiteiten rond het thema ‘Oost/West’ in de ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ in samenwerking met Erfgoed Gelderland, Stichting Tong Tong en het Indo Filmcafé/Lux Nijmegen. De ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ is onderdeel van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’
Dit jaar grijpt Museum Bronbeek het landelijk thema ‘Oost/West’ van de Maand van de Geschiedenis aan om enkele bijzondere verhalen uit de Nederlandse koloniale geschiedenis onder de aandacht te brengen.
Programma:
Op 27 oktober slaat Yvette Kopijn in haar lezing ‘130 jaar Javaanse migratie. Javaanse Surinamers tussen Oost en West’ een brug tussen de koloniale geschiedenis van Oost en West. Zij verhaalt over de mensen die van de ene Nederlandse kolonie migreerden naar de andere. Zij toont aan dat Oost en West elkaar wel degelijk ontmoetten.
Fotografe en kunstenares Suzanne Liem vertelt ook op 27 oktober over het werk dat zij in de Maand van de Geschiedenis voor het Erfgoedfestival op Bronbeek heeft gedaan. Zij ziet Bronbeek als een Oosterse plek in het Westen en doet met foto’s en getuigenissen verslag over de impact van corona op iedereen die op Bronbeek woont en werkt.
In het IndoFilmCafé is op 29 oktober de film Ziarah te zien. Die gaat over de Indonesische weduwe Sri, die haar man verloor ten tijde van de onafhankelijkheidstrijd tegen de Nederlanders. Samen met haar kleinzoon gaat zij op zoek naar het koloniale verleden, toen Oost en West in Indonesië samen kwamen en weer uit elkaar gingen. De film wordt ingeleid en nabesproken.
De Stichting Tong Tong presenteert op 30 oktober de talkshow ‘Mee uit de Oost, gekoesterd in de West. Batik in Nederland’ om de kennis van batik een boost te geven en mensen te informeren over de bijzondere materiële én immateriële betekenis van batik. Sprekers zijn kunstenaar en batikonderzoeker Sabine Bolk, erfgoed - specialist/modeontwerper Romée Mulder, kunsthistoricus/modeontwerper Myrthe Groot en schrijfster Dido Michielsen (Lichter dan ik).
Erfgoed Gelderland presenteert op 31 oktober de themamiddag ‘Sporen van het koloniale- en slavernijverleden in Gelderland’. Sprekers zijn Else Gootjes, projectleider ‘Sporen van het Gelderse slavernijverleden’, Lara Nuberg over de herinnering aan slavernij in de Oost, Barbara Esseboom over het interviewproject voor ‘Sporen van Slavernij Gelderland’ en Dineke Stam over het historisch onderzoek naar sporen van slavernij in Gelderland
De activiteiten vinden plaats in de Congrescentrum Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem en in Lux te Nijmegen. Op www.bronbeek.nl is vanaf 1 oktober 2020 de uitgebreide programmabeschrijving van de Week van de koloniale geschiedenis als PDF te downloaden.

Bron: Persbericht mindef

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief