Marechausseemuseum heropend

Gepubliceerd op: 19-11-2020

Net voordat het extra pakket verzwaarde maatregelen ter bestrijding van de Corona-pandemie werd afgekondigd, leverde het Marechausseemuseum in Buren drie nieuwe opstellingen op. U bent daarover reeds geïnformeerd: het is met zeer veel genoegen dat wij vanaf donderdag 19 november weer bezoekers mogen ontvangen.
Vermeldenswaard is dat een tweetal opstellingen is ingericht ter ondersteuning van de landelijke activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid:
75 jaar vrijheid In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.
Weliswaar gelden daarbij nog steeds de eerder afgekondigde maatregelen van de gedeeltelijke lockdown, maar bent u - onder verwijzing naar de bijlage - van harte welkom in Buren!
Graag zot ziens,
 
Marechausseemuseum heropend

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief