Utrechts Politie Mannenkoor zoekt zangers

Gepubliceerd op: 27-1-2021

secretaris : 
H.H. de Rooij
Boomstede 629, 
3608BR MAARSSEN

Mobiel: 0683622352
Mail: hhderooij@ziggo.nl
  

Onderwerp :  Zangers gezocht

Datum  :  Januari 2021

Bijlage :  koorfoto

Aan :  Redactie Marechaussee contact

LS

Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior zit dringend verlegen om zangers met een politie/ opsporingsachtergrond.

De muziekgezelschappen van de nationale politie zijn ondergebracht in de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN).

Bij de totstandkoming van de SPN zijn er eisen gesteld aan de muziekgezelschappen.
De voorwaarde waaraan de politiemannenkoren moeten voldoen, is dat 80% van de zangers een (oud) politieachtergrond moet hebben. Om die grens te kunnen blijven waarborgen is uitbereiding noodzakelijk.

Daarom een verzoek aan u om, onderstaande oproep te plaatsen in het Marechaussee Contact in de hoop dat zich (gepensioneerde) Marechaussees aanmelden bij ons koor. 

Met hartelijke groeten

Huib de Rooij
Namens het bestuur van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior

Zingen in het uniform.

Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior bestond in 2020 negentig jaar en is dringend op zoek naar zangers met een “politie “achtergrond, om samen met hen alsnog dit Jubileum te vieren, na een jaar van stilstand door het COVID-19.

Het Utrechtse politiekoor is één van de zeventien muziekgezelschappen binnen de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN), onderdeel van de nationale politie.
Om het voortbestaan van het koor te waarborgen (het dragen van een uniform) is Excelsior op zoek naar uitbereiding van het aantal zangers. 
Aanmelding van (oud) Marechaussees zou welkom zijn.

De richtlijn van het SPN is dat eind 2021 de koren uit minimaal 80% (oud) politieambtenaren/ c.q. (bijzondere) opsporingsambtenaren moeten bestaan.
Het streven van het koor is het behalen van het 100-jarig jubileum.

Wie doet mee? De repetities worden gehouden in een politiebureau in Utrecht.
Zangers van Excelsior zingen in het politie uniform en vanzelfsprekend is het ook toegestaan om te zingen in het uniform van het Wapen.
Info : zie https://www.facebook.com/politiekoorexcelsior en  http://utrechtspolitiemannenkoor.nl/
Of mail naar huib.de.rooij@politie.nl  of bel 06 83 62 23 52

 

Bron: het bestuur van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief