Algemene Reünie SMC

Gepubliceerd op: 12-10-2021

Algemene Reünie SMC 
Donderdag 4 november 2021
De jaarlijkse Algemene Reünie van SMC vindt dit jaar plaats op donderdag 4 november 2021 op Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Deze Reünie is bedoeld voor zowel begunstigers als niet-begunstigers van SMC.

Het programma met route beschrijving ontvangen de deelnemers circa twee weken voor de Reünie.

De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers als ook hun partners vastgesteld op € 12,50 per persoon (inclusief buffet en drie consumpties).
Voor niet-begunstigers en hun partner is dit € 25,00 per persoon. Aanmelden uiterlijk op 27 oktober 2021 door betaling op bankrekeningnummer
NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Reünie Bronbeek. Dieetwensen bij de aanmelding aangeven.
Bij internetbankieren tevens uw huisadres vermelden.

Locatie: Reünie- en Congrescentrum Kumpulan, Bronbeek
Contact: Gerrit Reloe 06-30989598
reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief