Politiebonden vragen Marechaussee: Weiger om ‘in te vallen’ voor agenten tijdens cao-acties

Gepubliceerd op: 13-1-2022

De politiebonden vragen de Marechaussee om geen mensen beschikbaar te stellen om ‘in te vallen’ als zij acties voeren voor een betere cao. Dat staat in een brief aan luitenant-generaal Hans Leijtens van de Marechaussee. 
Oftewel: als agenten actievoeren door het werk niet of anders uit te voeren dan is opgedragen, moeten de Marechaussee niet ingaan op verzoeken van de politieleiding om het agentenwerk even over te nemen. ,,Dan hebben onze acties natuurlijk geen zin,” zegt Maarten Brink, projectleider van de cao-acties.
Haagse ME legt tijdens coronademonstratie het werk neer: ‘Met te weinig mensen te veel werk doen’
De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB leggen in de brief uit dat zij kampen met een enorme rooster- en werkdruk vanwege het toenemende aantal taken: onder meer het steeds meer en beter beveiligen van bedreigde personen, het in juiste banen leiden van de opvang van asielzoekers en de toenemende corona-onrust in toom houden. 
‘Dit doet een ongekend beroep op de flexibiliteit en loyaliteit van de medewerkers, aangezien de gevraagde inzet onvoorspelbaarder is dan ooit - met langere dagen en minder gelegenheid om te recupereren. Wat de politievakbonden betreft zijn de grenzen aan deze inzet inmiddels bereikt’.
‘Nog meer actie voeren’
De politiebonden zijn van plan nog meer acties te gaan voeren. Ze schrijven ‘uit betrouwbare bron’ te hebben vernomen dat de Koninklijke Marechaussee ingezet zal worden ter vervanging van de actievoerende politiemensen. Dat zou ‘een grote afbreuk doen aan de kracht en inhoud van de door de politievakbonden te voeren acties en het eerder genoemde actierecht.’ 
De bonden noemen dat ‘stakingsbreken’.  ‘Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons dringende verzoek en dat u geen personeel zult leveren ter vervanging van politiemensen, als dit zal leiden tot het breken van de politieacties', schrijven zij.
Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt dat commandant Leijtens de brief ontvangen heeft. ,,Maar we hebben op dit moment geen verzoek om ergens bijstand te verlenen. Zolang dat verzoek er niet ligt, gaan we niet reageren op het verzoek van de bonden,” aldus de woordvoerder. 
De politiebonden zijn van plan op korte termijn nieuwe acties aan te kondigen. 


Bron: AD

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief