Uitreiking Nobel-insignes

Gepubliceerd op: 2-10-2015

SMC heeft het initiatief genomen tot een bijeenkomst waarin de Nobelprijs draag-insignes voor postactieve Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt.

Deze bijeenkomst zal op vrijdag 22 januari 2016 gehouden worden in het Marechausseemuseum te Buren en is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben.

Het programma zal er in grote lijnen als volgt uit gaan zien:  10.30 ontvangst | 11.00 toespraken | 11.30 uitreikingen | 12.00 aperitief | 13.00 lunch | 14.00 einde | Vanaf 14.00 zal de mogelijkheid worden geboden om het museum te bezoeken | overige aanwezigen keren naar huis terug | Locatie:  Marechausseemuseum Dependance | Weeshuiswal 9 | Nadere informatie volgt.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief