Inzet reservisten bij 'Samen in touw'

Gepubliceerd op: 20-6-2016

Hoe werk je samen – en hoe verleen je bijstand - als Nederland geteisterd wordt door een hittegolf en daardoor een dijkverschuiving op de loer ligt? Dat trainden 150 reservisten van 20 Natresbataljon de afgelopen drie dagen, samen met politie, brandweerlieden, dijkwachters en gemeenteambtenaren tijdens de oefening 'Samen in touw' in Oudewater.

“Goed bezig!”, liet de Commandant der Strijdkrachten op zijn Facebookpagina weten. “Want ‘morgen’ kan het zomaar werkelijkheid worden”.

Afbeelding verwijderdScenario
Dijkverschuiving tijdens extreme droogte vormt een reëel scenario, menen de civiele autoriteiten. Het waterschap patrouilleert daarom tijdens de oefening met de leden van het dijkleger op de dijken in het gebied en vraagt Defensie om bijstand. Zo moet het gesmeerd gaan lopen bij een echte crisis.

In de oefening werd daarom van alles getest. Bijvoorbeeld of sluizen in Oudewater nog wel dicht kunnen en of de walkie talkies werken. Verder werden zo’n duizend zandzakken gevuld en vloog de landmacht met een onbemand vliegtuigje over de dijken om scheuren op te sporen. Ook werd ’s nachts gepatrouilleerd en geoefend met de bewaking van een geëvacueerde woonwijk. Hierbij werden de huizen gecontroleerd, zogenaamd om zeker te stellen dat de mensen vertrokken waren, en reikten reservisten informatiefolders van het Hoogheemraadschap uit over evacuaties. Ook sloten de militairen alle toegangswegen af om plundering te voorkomen.

Kinderen
Om het extra realistisch te maken werd er ook een basisschool ontruimd. De kinderen wisten daar niets van. Voor sommigen was het even schrikken, maar de meesten zeiden het erg leuk te vinden. Zeker toen een aantal kinderen op de militaire commandopost werd rondgeleid. Aan de hand van de juf kregen ze alles te zien en mochten ze vragen stellen. Dat stelde gerust. Na afloop gingen ze zelfs breed lachend met de militairen op de foto.

Met de oefening hopen de hulpdiensten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Defensie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente Oudewater de onderlinge samenwerking en communicatie tijdens een crisis of ramp te verbeteren.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief