Brief van de minister van Veiligheid en Justitie

Gepubliceerd op: 7-7-2016

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2016 Per brief van 15 augustus 2014 is uw Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van de strafrechtelijke rechtshand-having.

Afbeelding verwijderdUit proefnemingen is gebleken dat de inzet van @migoboras vanuit de taak en de informatiepositie van de Koninklijke Marechaussee meerwaarde kan hebben voor de strafrechtelijke rechtshandhaving op de binnengrensregio en voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in het bijzonder. 

Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van @migoboras. Inmiddels is de samenwerking van start gegaan. Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u hierbij over deze samenwerkingsovereenkomst die ook de goedkeuring heeft van het Openbaar Ministerie.

Lees verder deze brief

NB redactie: dit systeem wordt @MIGO-BORAS (mobiel informatie gestuurd optreden - better operational result and advance security) genoemd en in gebruik genomen door de KMar op 1-8-2016

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief