SCP-rapport toont keerzijde sterke Defensiecultuur

Gepubliceerd op: 19-1-2017

Minderheidsgroepen hebben door de saamhorige cultuur waarin het team centraal staat bij Defensie vaak te maken met ongewenst gedrag als roddelen, pesten, ongewenste seksuele aandacht en stereotype 'grappen'. Toch voelen mensen uit deze groepen zich tevreden en verbonden met de organisatie. Ze zijn geen voorstander van een voorkeursbehandeling, net als de overige medewerkers.

Het is de belangrijkste conclusie die het Sociaal en Cultureel Planbureau trekt in het rapport 'Grenzen aan de eenheid'. Het onderzoek werd op verzoek van Defensie uitgevoerd. De medewerkers van Defensie waarderen de cultuur, maar deze organisatievorm bevordert wel de uitsluiting van degenen die afwijken van de norm.

lees verder... 

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief