Overleg Defensie en bonden stilgelegd

Gepubliceerd op: 28-1-2017

De onderhandelingen tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor defensiepersoneel zijn gisteren stilgelegd.

Afbeelding verwijderdMet een akkoord had Defensie forse stappen kunnen zetten naar een op de toekomst toegesneden personeelsbeleid. De bonden willen niet verder onderhandelen. Dat is slecht nieuws voor het personeel. Daarom betreurt Defensie deze stap. Het personeel blijft nu  langer in onzekerheid over loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.

Weer meer vertraging
Het stilleggen van het arbeidsvoorwaardenoverleg betekent dat ook al het andere overleg tussen bonden en de werkgever, weer verder vertraagt. Denk bijvoorbeeld  aan het overleg over reorganisaties. Ook dat is voor betrokken personeel en onderdelen teleurstellend en houdt de organisatie in onzekerheid.

Defensie vindt het nog steeds van groot belang om snel het overleg te hervatten om alsnog tot een akkoord te komen. Daar zullen de inspanningen van Defensie de komende tijd ook op gericht zijn.

Bron : defensie.nl


Naschrift SMC: De bonden hebben natuurlijk een heel andere blik op de gang van zaken, zij hebben inmiddels hun achterban geïnformeerd.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief