Algemene Ledenvergadering Nederlandse Unifil Vereniging in Buren

Gepubliceerd op: 22-3-2017

Op 18 maart 2017 werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) gehouden in de Dependance van het Marechausseemuseum te Buren. Deze vergadering wordt ieder jaar op een andere locatie gehouden. Dit jaar werd gekozen voor genoemd museum. Aangezien er onder de aanwezigen een tweetal, inmiddels gepensioneerd, oudgedienden van de Koninklijke Marechaussee aanwezig waren.

Afbeelding verwijderdDe Nederlandse Unifil Vereniging is in 1999 opgericht en is in principe alleen voor Unifillers die gediend hebben in Dutchbatt (Nederlands Bataljon) en Dutch Infantry-Coy (Nederlands Infanterie Compagnie) en hun familieleden.

In de periode 1979-1985 hebben er ruim 9000 Nederlandse militairen gediend in Libanon, waarvan 9 het niet overleefd hebben.

Tijdens iedere ALV wordt altijd de VN-vlag gehesen en volgt er een appèl voor de aanwezigen. Aansluitend wordt de eregroet gebracht tijdens een minuut stilte ter nagedachtenis van hen die niet meer terugkeerden. Saillant detail is dat genoemde VN-vlag ook fier wapperde in Libanon.

De NUV zet zich in en komt, indien nodig, op voor de belangen van de Unifiller. Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, informeert de NUV instanties, zoals Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK tvs belast met veteranenzaken), de defensieombudsman, politici, organisaties voor veteranen etc. en stelt als dat nodig is de specifieke omstandigheden van onze veteranen aan de orde.

Het doel van deze bijeenkomst is goed te luisteren naar de leden en alle betrokkenen. Daarbij streeft de NUV naar herkenning, erkenning en waardering. Periodiek overleg vindt plaats met de Minister van Defensie, de Politiek, Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF), het Veteranenplatform (VP), het Veteraneninstituut (VI), de Basis, gelijksgestemde veteranenorganisaties, het VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Meer over de Unifilvereniging kunt u vinden op de website www.unifilvereniging.nl

Bron : stadburen.nl
Foto : Henny de Heus

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief