Border Security Teams

Gepubliceerd op: 18-4-2017

BST GriekenlandMet een Border Security Team dat werkt op de Griekse eilanden Chios en Lesbos ondersteunt Nederland de bewaking van de Europese buitengrens. het team werkt op een zogenoemde hotspot, dat is de eerste opvang van migranten die in Europa aankomen.
 
Een Border Security Team past zich qua inzet en grootte aan aan de omstandigheden. Het bestaat nu uit enkele tientallen personen en voert 2 taken uit:
- grenscontrole op zee en aan landzijde;
- screenen, registreren en identificeren van migranten.

Voor deze taken heeft het Border Security Team een grensbewakingscomponent voor 24/7 grenscontrole op zee en op het land. De grenscontrole op zee gebeurt door de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie. Daarbij worden zij ondersteund door snelle wendbare boten (Friscs) met bemanning van de Koninklijke Marine. Eventuele migranten draagt het team over aan de Griekse autoriteiten. De grenscontrole aan land gebeurt door de Koninklijke Marechaussee, ondersteund door collega's van de Koninklijke Landmacht en het Commando DienstenCentra van Defensie. Grenspatrouilles op land en op zee gebeuren altijd samen met een collega van de Griekse politie en een collega van de Griekse kustwacht.


Registratie-, screening- en debriefingscomponent voor de taken op de hotspot. Migranten doorlopen hier het registratieproces in diverse identieke ‘straten’. Zo’n straat bestaat uit een:
 - screening, waar documentenexpert samen met een tolk checkt of de door de migrant zelf ingevulde gegevens kloppen;
- registratietafel, voor identiteitsdocumenten en vingerafdrukken;
- intaketafel asielaanvragen, voor uitreiken exit-formulier;
- debrieftafel, voor het interviewen van migranten en het in kaart brengen van mensensmokkelnetwerken.

Op de hotspot zijn ook documentenexperts en tolken aanwezig. Een hotspot kan tot 1.400 migranten per dag verwerken. Het personeel is van de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Zeehavenpolitie.

Een Stafcomponent geeft leiding aan de Nederlandse inzet, vooral op het gebied van materieel en logistiek. Dit zijn medewerkers van de marechaussee en het Commando DienstenCentra. Een Nederlandse liaisonofficier werkt tijdens de inzet vanaf het International Coordination Center (ICC) in Athene. Het ICC coördineert het contact tussen de Frontex-operatie en de Griekse autoriteiten.

De inzet gebeurt onder de vlag van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex en op aanvraag van de Griekse autoriteiten. Griekenland blijft zelf verantwoordelijk voor de registratie en eventuele asielprocedure van migranten. De inzet heeft een civiele uitstraling. Het team gebruikt zoveel mogelijk de lokale faciliteiten van het eiland, zoals medische voorzieningen, huisvesting en vervoer.
 
De migratiedruk aan de Europese buitengrenzen neemt de laatste jaren toe. Dit komt door de crises in het Midden-Oosten, Afghanistan, Libië en Eritrea. De meeste mensen komen uit Syrië en bereiken de Europese Unie via de Griekse eilanden. Deze migratiestroom raakt Europa en dus ook Nederland. Nederland leverde afgelopen jaren al regelmatig kustwachtvliegtuigen, marineschepen, en grenswachters en andere functionarissen van de marechaussee voor Frontex-operatie Poseidon Sea. De inzet van het Border Security Team valt onder de Frontex-operatie Rapid Intervention.

Bron: KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief