Renkum gaat strijd aan met identiteitsfraude

Gepubliceerd op: 22-12-2017

RENKUM - Gemeente Renkum sluit aan bij het samenwerkingsconvenant tussen diverse gemeenten in Overijssel en Gelderland, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie (OM) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). In deze samenwerking worden de krachten gebundeld om identiteitsfraude integraal aan te pakken. Burgemeester Agnes Schaap ondertekende daarvoor de samenwerkingsovereenkomst.

Afbeelding verwijderdEen deel van identiteitsfraude wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP). Dat kan vergaande gevolgen hebben. Burgemeester Agnes Schaap: ,,Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars informatie en expertise willen wij identiteitsfraude terugdringen."

De gemeente treft extra maatregelen. Zo worden de medewerkers van team Burgerzaken opgeleid in het herkennen van fraude en het op de juiste manier melden daarvan. Ook wordt vanaf 2 januari 2018 gebruik gemaakt van een speciale scanner die identiteitsbewijzen controleert op echtheid. ,,Bij het ontdekken van misbruik van persoonsgegevens wordt direct aangifte gedaan en door de politie en het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld."

Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander, met vaak de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten. Door inschrijving in de BRP heeft iemand namelijk recht op allerlei voorzieningen en diensten en kan op basis daarvan bijvoorbeeld een uitkering, paspoort of rijbewijs aanvragen. Team Burgerzaken van de gemeente is de poortwachter als het gaat om het beschermen van de juiste identiteit van mensen. Daarom wordt bij het afhandelen van aanvragen extra ingezet op het voorkomen van identiteitsfraude.

Bron : hoogenlaag.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief