'Vervolg agent niet meer voor doodslag voor doden persoon tijdens dienst'

Gepubliceerd op: 17-6-2018

Politieagenten die tijdens hun werk iemand ernstig verwonden of doden, zouden voortaan niet meer moeten worden vervolgd voor zware mishandeling of doodslag. Volgens de politie hebben agenten een speciale positie nodig, omdat ze door hun functie in een gevaarlijke situatie kunnen terechtkomen en moeten kunnen ingrijpen. 

Afbeelding verwijderdHet Openbaar Ministerie (OM) en de rechter zouden alleen moeten beoordelen of de agent de geweldregels heeft geschonden. Ook wil de politie een 'blauwe kamer' die zich toelegt op strafzaken waar agenten bij zijn betrokken, vergelijkbaar met de militaire raadkamer.

Nu worden agenten na een ernstig geweldsincident op dezelfde manier vervolgd als iedereen. "En dat terwijl er geen kwade intentie is. Integendeel, want de politieman of -vrouw grijpt in om anderen of zichzelf te beschermen", stelt de Rotterdamse korpschef Frank Paauw, die binnen de politie over de regels op dit vlak gaat.

Voor de agent zijn de gevolgen enorm, zowel emotioneel als maatschappelijk, hoe rechtmatig hij of zij ook heeft gehandeld. "Dat is oneerlijk en dat moet veranderen'', zegt Paauw.

Aantekening
In de huidige situatie kan een agent die goed heeft gehandeld, toch doodslag worden verweten. Hoewel er bijna altijd ontslag van rechtsvervolging komt, krijgt de agent toch een aantekening op een strafblad.

De korpschef wijst op een jonge diender die een man heeft doodgeschoten en rechtmatig heeft opgetreden. Toch kon hij geen hypotheek afsluiten, omdat er lang onzekerheid was over zijn situatie. Het heeft 2,5 jaar geduurd om zijn zaak af te wikkelen. 

Hij kan evenwel geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. De man kan evenmin zijn familie in de VS bezoeken, omdat hij ooit is vervolgd voor een levensdelict.

Vrijspraak
In de nieuwe situatie zou voor hem vrijspraak van overtreding van de ambtsinstructie volgen. Paauw denkt niet dat de wijziging het wantrouwen tegen de politie zal voeden. "Het onderzoek blijft onafhankelijk, alleen de tenlastelegging verandert."

Per jaar zet de politie ongeveer twaalfduizend keer geweld in. Het gros - licht geweld - wordt intern afgewikkeld. Dat zal in de nieuwe situatie zo blijven. De rijksrecherche onderzoekt ongeveer dertig keer het gebruik van vuurwapens door de politie. Naar schatting komen jaarlijks vijf agenten voor de rechter vanwege het gebruik van zwaar geweld.

Verder pleit Paauw voor een maximale termijn waarbinnen nabestaanden na een sepot toch vervolging kunnen afdwingen. Op deze zogeheten artikel 12-procedure zit nu "gek genoeg'' geen beperking, stelt de korpschef.

Daardoor blijft de agent de mogelijkheid tot vervolging boven het hoofd hangen en kunnen betrokkenen de kwestie niet afsluiten.

Bron : nu.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief